Items where Division is "Departments > Department of Language Training" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | K | L | M | R | S | І | А | Б | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Э
Number of items: 55.

A

Ahmad, Ahsan and Shubkina, K.A. (2019) The language of medicine (medical latin & medical english). Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів. pp. 81-84.

H

Hutarova, I.V. (2019) Critical thinking as a method of communication skill development in medical schools. «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи». Матеріали XIII міжвузівської науково-практичної конференції. p. 25.

K

Kalaschnikowa, O. and Schubkina, K. and Ponomarjowa, L. (2019) Die Problematische Epoche Der „ANNÉES NOIRE“ Im Werk Von Patrick Modiano. Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (іноземними мовами) : матеріали VIII Регіон, наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. pp. 59-61.

L

Lovnish and Shubkina, K.A. (2019) A brief overview on prescription writing both in latin and english languages. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів. pp. 86-89.

M

Mykhyda, Serhii P. and Shandruk, Svitlana I. and Mahrlamova, Kamilla G. and Smirnova, Lina L. and Polishchuk, Ganna V. (2019) Collaborative learning in academic English classroom: Preparation of PhD candidates. Asia Life Sciences, S. 21 (No 1). pp. 399-409. ISSN 0117-3375

R

Rezunova, V.V. (2019) How to train medical students for STEP 1 exam in English. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали XХI науково-практичної конференції з міжнародною участю, В. 21. pp. 137-138.

Rezunova, V.V. (2019) Teaching approaches for license exams preparations in medical schools. Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи. p. 53.

S

Semyonova, L.S. and Klimenko, I.N. (2019) The importance of studying history of medicine and language training for the development of professional competencies of medical students. Медичні перспективи, Т. 24 (№ 1). pp. 31-34. ISSN 2307-0404

Shubkina, K.A. and Kalashnykova, O.L. and Ponomarova, L.F. (2019) Die problematische Epoche der „années noires” im Werk von Patrick Modiano. Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору : матеріали VIII регіональної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, м. Дніпро, 11–12 квітня 2019 р. pp. 59-61.

І

Ільвицька, О.М. (2019) Проблеми навчання китайських студентів у мультинаціональних групах підготовчого відділення. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.). pp. 11-12.

А

Апоненко, І.М. (2019) Використання компетентністного підходу при викладанні латинської мови студентам-іноземцям ВНЗ на початковому етапі. Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я: Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції, 3. pp. 22-23.

Апоненко, И.Н. (2019) Онимное пространство сказок Е.Л. Шварца. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, № 3. pp. 11-16.

Апоненко, И.Н. (2019) Особенности фитофорных наименований в цикле сказок А. М. Ремизова «Пóсолонь». Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах. pp. 5-7.

Б

Безугла, А. and Апоненко, І.М. (2019) Живая латинь LINGUA LATINA VIVET. Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Ars studendi terminologiae medicinalis: лінгвокультурологічний та лінгводидактичний аспекти вивчення латинської мови та медичної термінології". pp. 12-13.

Г

Гнатенко, С.А. and Кравченко, Ю.В. and Кремпова, Л.О. (2019) Навчально-виховні заходи як елемент мовної підготовки іноземних студентів. In: Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. WayScience, Дніпро, 2019, pp. 342-345.

Гоменюк, А.В. (2019) Саморозкриття сміхової стихії в романістиці ренесансної Англії: передумови проблематизації в сучасному літературознавчому дискурсі. Література в контексті культури. pp. 4-7. ISSN 2312-3079 (print) ISSN 2313-609X (online)

Гоменюк, А.В. (2019) Переосмислення традиціоналістського принципу правдоподібності при розкритті сміхової стихії в англійському ренесансному романі. «Фікція реальності / Реальність фікції»ХVIІ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер. pp. 20-23. ISSN 7232-3078

Гоменюк, А.В. (2019) Сміхове очуднення риторичного слова в романістиці ренесансної Англії. Література в контексті культури, В. 34 (2). pp. 3-10. ISSN 2312-3079 (print) ISSN 2313-609X (online)

Губа, Л.А. (2019) Жанр как коммуникация: «Случаи» Даниила Хармса. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», Т. 1 (40). pp. 30-34. ISSN 2409-1154 (Print); 2663-5658 (Online)

Гук, Олеся and Лощинова, І.С. (2019) Сенс та історичне походження «крилатих» виразів на латині. Вплив античності на сучасний світогляд: лінгвокультурний аспект. Ars studendi terminologiae medicinalis: лінгвокультурологічний та лінгводидактичний аспекти вивчення латинської мови та медичної термінології : Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.

Д

Дузенко, Катерина and Лощинова, І.С. (2019) Роль латинської мови у творенні власних імен. Ars studendi terminologiae medicinalis: лінгвокультурологічний та лінгводидактичний аспекти вивчення латинської мови та медичної термінології : Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.

Е

Ель Хаік Хамза and Кремпова, Л.О. (2019) Блог-технології у вивченні української мови. In: Актуальні питання сучасної медицини і фармації 2019 : збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 13-17 травня 2019 р. ЗДМУ, Запоріжжя, 2019, p. 182.

Ж

Жадлун, М.И. (2019) К вопросу о методике анализа лингвокультурного концепта в художественном тексте. Science and Education a New Dimension. Philology, V. 58 (Is.194). pp. 79-84. ISSN 2308-5258 (Print); 2308-1996 (Online)

З

Запорожець, О.С. and Сидора, М.Ю. (2019) Особливості процесу формування клінічної термінології. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Твій дерматологічний ребус», 4-5 квітня, м.Дніпро.

К

Кошелева, О.В. and Лощинова, И.С. (2019) Латинский язык в развитии культуры и повседневной жизни человека. Ars studendi terminologiae medicinalis: лінгвокультурологічний та лінгводидактичний аспекти вивчення латинської мови та медичної термінології : Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.

Крамар, С.Б. and Назарова, Д.И. and Филипенко, В.В. (2019) Роль и значение латинского языка в подготовке успешного специалиста в медицинском ЗВО. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 4 (№ 2). pp. 246-250. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Кремпова, Л.О. (2019) Проблеми та можливості використання електронного журналу як інформаційно-комунікативного засобу на кафедрі мовної підготовки ЗДМУ. In: Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого–1 березня 2019 року. ХНАДУ, Харків, 2019, pp. 93-95.

Л

Лощинова, І.С. (2019) Семантика неолексем у творчості письменників Дніпропетровщини. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol. 1. pp. 39-44.

Лощинова, І.С. (2019) Індивідуально-авторські неологізми в ідіостилі Віктора Коржа. Український смисл, № 1. pp. 32-41. ISSN 2313-4437(print), 2410-826X (online)

Лощинова, І.С. (2019) Оказіональні прикметники, утворені від соматичних назв. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol. 3. pp. 30-32.

Лощинова, І.С. (2019) Аудіювання при викладанні української мови як іноземної. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної». pp. 40-41.

М

Магрламова, К.Г. (2019) Удосконалення вітчизняної системи підготовки майбутніх лікарів у контексті євроінтеграційних процесів. Інноваційна педагогіка, Вип.19 (Т. 2). pp. 37-40. ISSN 2663-6085

Магрламова, К.Г. (2019) Принципи успішного функціонування системи професійної підготовки майбутніх лікарів в Україні. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, № 67 (Т. 2). pp. 76-80. ISSN 1992-5786

Магрламова, К.Г. and Кравченко, О.І. (2019) Медико-педагогічні технології у професійній підготовці майбутніх лікарів. Київський науково-педагогічний вісник, № 17. pp. 31-37. ISSN 2307-8060

Магрламова, К.Г. and Кравченко, О.І. (2019) Трансформаційні процеси професійної підготовки майбутніх лікарів Великої Британії. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 червня 2019 р., м. Одеса). pp. 120-123.

Магрламова, К.Г. and Кравченко, О.І. (2019) Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх лікарів. Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 7-8 червня 2019 р.). pp. 65-69.

Магрламова, К.Г. and Слюсар, Н.О. (2019) Вплив ринку праці на розв'язання проблеми фахової підготовки майбутніх лікарів. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 червня 2019 року). pp. 112-115.

Магрламова, К.Г. and Слюсар, Н.О. (2019) Огляд галузевої нормативної бази перебудови вищої медичної освіти на початку ХХІ сторіччя у Великій Британії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, № 64 (Т. 1). pp. 144-147. ISSN 1992-5786

Магрламова, Камілла (2019) Концепція забезпечення населення закладами охорони здоров’я та медичними спеціалістами як основна передумова реалізації пріоритетного розвитку медичної освіти. Молодь і ринок, № 11 (178). pp. 6-11. ISSN 2308-4634 (Print), 2617-0825 (Online)

П

Перинец, Е.Ю. (2019) Особенности репрезентации островного текста в повести Туве Янсон «Летняя книга». Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія Філологія, № 83. pp. 54-58. ISSN 2227-1864

Р

Ражаі Фатіма-Еззахраа and Салова, О.В. (2019) Імунітет – захисна система організму. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.). pp. 63-65.

С

Смаглій, І.В. and Перинець, К.Ю. (2019) Коди культури в поезії Світлани Йовенко. Мова і культура, В. 22 (Т. 4). pp. 275-280. ISSN 2522-4948 (Online), 2522-493X (Print)

Солодюк, Наталія (2019) Інтерактивний метод навчання як лінгводидактична категорія. Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, Україна, 2019 р. pp. 75-77.

Т

Токун, І.І. (2019) Основні складнощі та позитивні моменти у процесі вивчання англійської мови як другої іноземної. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів, В. 21. pp. 164-165.

Токун, І.І. and Резунова, В.В. (2019) Проблема ефективного навчального посібника для студентів медичних спеціальностей. Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів, В. 13. pp. 224-229.

Ф

Филат, Т.В. (2019) Автор-повествователь-рассказчик-читатель в «Повестях Белкина» А.С.Пушкина и «Огнях» А.П.Чехова. Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society» (April 22, 2019, Warsaw, Poland), Vol. 1. pp. 48-53.

Филат, Т.В. (2019) Пространственно-временной континуум повести А.П. Чехова «Огни» (статья первая). Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference : November 25, 2019, Warsaw, Poland. pp. 50-55.

Филат, Т.В. (2019) Пространственно-временной континуум повести А.П. Чехова «Огни» (статья вторая). Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference : November 25, 2019, Warsaw, Poland. pp. 36-43.

Филат, Т.В. and Сидора, М.Ю. and Запорожець, О.С. (2019) Психолого-педагогічні аспекти роботи з іноземними студентами. Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference : Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, (June 25, 2019, Warsaw, Poland), Vol. 2. pp. 23-27.

Филат, Татьяна (2019) Особенности этико-философской концепции и художественных средств воплощения темы Чернобыля в Лирике Лины Костенко. Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference : Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, (June 25, 2019, Warsaw, Poland), Vol. 2. pp. 28-32.

Філат, Т.В. (2019) Своєрідність пейзажної лірики Ліни Костенко (поезії розділу «Хочеться чуда і трішки вина» збірки «Триста поезій»). Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки, № 1 (17). pp. 185-192. ISSN 2523-4463 (print), 2523-4749 (online)

Філат, Т.В. and Сербіненко, Л.М. and Сидора, М.Ю. and Запорожець, О.С. (2019) Мовна підготовка іноземних громадян на початковому етапі. Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). pp. 228-230.

Ш

Шубкіна, К.А. (2019) “Autofiction en mineur” de Jean Patrick Modiano. Мови, Науки та Практики : матеріали третьої міжнар. франкофонної конф. в Україні, тези доповідей, м. Одеса, 3–4 жовтня 2019 р.. p. 209.

Шубкіна, К.А. (2019) Je ne suis rien... – Presque rien... Література в контексті культури, В. 31. pp. 114-118. ISSN 2312-3079 (print) ISSN 2313-609X (online)

Э

Эль Абделауи Амина and Салова, О.В. (2019) Рациональное использование антибиотиков. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2019 р.). pp. 67-68.

This list was generated on Sun May 19 02:07:32 2024 EEST.