Items where Division is "Departments > Department of Language Training" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | F | L | R | S | І | А | Г | Ж | К | Р | С | Ф | Ц
Number of items: 26.

A

Aponenko, I.M. (2022) To the question of the study of proper names in fairy-tales. In: Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, 2022, pp. 55-83.

F

Filat, T. (2022) Тема железной дороги в рассказе Пантелеймона Романова «Гайка». In: Science, practice and theory. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Tokyo, Japan. 2022, pp. 412-416. ISBN 978-1-68564-507-6

L

Loshchynova, Inna (2022) Peculiarities of teaching latin in english-speaking groups. The ХХIII International Scientific and Practical Conference «Theoretical and science bases of actual tasks», June 14 – 17, 2022, Lisbon, Portugal. pp. 452-454.

R

Rezunova, V.V. (2022) Foreign language as an integral part of university curriculum for future doctors. In: Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції: проблеми та перспективи (до 100-річчя заснування Дніпровського держ. аграрно-економ. ун-ту) : матеріали I Всеукр. (XVI міжвузів.) наук.-практ. інтернет-конф. (14 квіт. 2022 р.). ДДАЕУ, Дніпро, 2022, pp. 47-48.

Rezunova, Valeriia (2022) The development of foreign language professionally–oriented communicative competence as an integral part of the future doctors professional competence. In: Scientific and methodological principles of accounting, financial, informational and language and communication support for sustainable development of agribusiness entities and rural territories: a collective monograph. Printing house «Standard», Dnipro, 2022, pp. 327-350.

S

Semenova, L.S. and Klymenko, I.M. and Romanyuta, I.A. and Samoilenko, I.I. (2022) Moral education of medical students as an important component of training future doctors. Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»), № 2 (7). pp. 59-67. ISSN 2786-4952 (Online)

Shchurovska, O.M. (2022) Difficulties of adaptation of foreign students to the conditions of life and education in Ukraine. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2022, pp. 106-109.

Shchurovskaya, O. (2022) Аdaptation of foreign students to the conditions of life and education in Ukraine. In: Scientific Collection «InterConf», (114): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (June 26-28, 2022). CSIRO Publishing House, Melbourne, Australia, 2022, pp. 99-101. ISBN 978-0-643-12109-6

І

Ільвицька, О.М. (2022) Недоліки дистанційного навчання студентів. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2022, pp. 30-31.

А

Апоненко, І.М. (2022) Лексико-семантична характеристика найменувань за зовнішньою ознакою і якостями персонажів у збірці «Російські народні казки» О. М. Афанасьєва. Закарпатські філологічні студії = Transcarpathian Philological Studies, Вип.21 (Т. 1). pp. 66-70. ISSN 2663-4880 (print), 2663-4899 (online)

Апоненко, И.Н. (2022) К вопросу о поэтонимии песен и русских народных сказок. In: Society and science. Problems and prospects. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. International Science Group, London, England. 2022, pp. 437-438. ISBN 978-1-68564-506-9

Г

Губа, Л. and Перинець, К. (2022) Інтенсив-курс з української мови як іноземної: теоретично-практичні засади. Актуальні питання гуманітарних наук, Вип.53 (том 1). pp. 291-297. ISSN 2308-4855 (Print), 2308-4863 (Online)

Губа, Л.О. (2022) Курс «Медіалінгвістичні технології» як частина гуманітарної освіти студентів-іноземців. In: Modern trends of scientific development. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Vancouver, Canada. 2022, pp. 397-404. ISBN 978-1-68564-505-2

Ж

Жадлун, М.І. (2022) Огляд інтерактивних застосунків для вивчення іншомовної лексики. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2022, pp. 26-27.

К

Клименко, І.М. and Токун, І.І. (2022) Distance learning of foreign language. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2022, p. 36.

Кремпова, Л.О. (2022) Гейміфікація освіти в мовній підготовці іноземних студентів в умовах дистанційного навчання. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2022, pp. 38-39.

Р

Резунова, О.С. and Резунова, В.В. (2022) Формування граматичної компетентності здобувачів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у немовних закладах вищої освіти. Педагогічні науки: теорія та практика = Pedagogical Sciences: Theory and Practice, № 1 (41). pp. 292-296. ISSN 2522-4360 (Print), 2522-4379 (Online)

Рижченко, О.В. (2022) Анатомічна термінологія на заняттях з латинської мови у медичному університеті. In: Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022, pp. 620-627. ISBN 978-84-15927-32-7

Рижченко, О.В. (2022) Клінична термінологія на заняттях з латинської мови. In: Modern research in world science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022., pp. 1250-1256. ISBN 978-966-8219-86-3

С

Слюсар, Н.О. and Середа, А.О. and Ільвицька, О.М. (2022) Центр мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2022, pp. 83-84.

Ф

Філат, Т. and Сидора, М. and Запорожець, О. and Сербіненко, Л. (2022) Роль викладача та його вплив на ефективність навчання в дистанційному форматі. In: Society and science. Problems and prospects. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. International Science Group, London, England. 2022, pp. 480-485. ISBN 978-1-68564-506-9

Філат, Т. and Сидора, М. and Запорожець, О. and Сербіненко, Л. (2022) Дистанційна форма навчання: особливості, переваги, труднощі. In: Innovative trends in science, practice and education. Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Munich, Germany. 2022, pp. 433-438. ISBN 979-8-88526-758-8

Філат, Т.В. and Сидора, М.Ю. and Запорожець, О.С. and Сербіненко, Л.М. (2022) Ефективність навчання мови в дистанційному форматі. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2022, pp. 88-94.

Ц

Цимбалов, В.С. (2022) Проблема зміни та відмінювання слів для студентів – носіїв дарижа. In: Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпровський державний медичний університет, кафедра мовної підготовки, Дніпро, 2022, pp. 95-96.

Цимбалов, В.С. (2022) Проблемы механизма адаптации иностранной лексики в русском языке. In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : міжнародна науково-практична конференція. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», Одеса, 2022, pp. 45-47.

Цымбалов, В. (2022) Упрощение славянской фонетической системы для студентов-носителей дарижа. In: Матеріали Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України». Ліра, Дніпро, 2022, pp. 57-58.

This list was generated on Mon Nov 28 02:11:08 2022 EET.