Items where Division is "Faculty of Postgraduate Education > Department of Pediatrics, family medicine and clinical laboratory diagnostics FPE" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Д | Е | К | М | П | С | Ш
Number of items: 34.

В

Василенко, В.А. (2015) Зміни систолічної функції лівого шлуночка у хворих з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду та кардіоренальним анемічним синдромом. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 3). pp. 113-119. ISSN 2307-0404

Василенко, В.А. (2015) Ефективність та безпечність еритропоетинтерапії анемічного синдрому у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Семейная медицина, № 3 (59). pp. 256-259. ISSN 2307-5112

Василенко, В.А. (2015) Вплив спіронолактону на трансмітральний діастолічний кровоплин і перебіг хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Запорожский медицинский журнал, № 5 (92). pp. 9-12. ISSN 2306-4145

Василенко, В.А. (2015) Вплив анемії на кардіогемодинаміку у хворих з хронічною серцевою недостатністю. Ліки України, № 3 (24). pp. 44-46.

Василенко, Н.В. (2015) Практические аспекты диагностики патологии щитовидной железы у детей. Оралдын гылым жаршысы : научно-теоретический и практический журнал, № 23 (154). pp. 46-49. ISSN 1561-6908

Василенко, Н.В. (2015) Досвід викладання педіатрії лікарям-інтернам за фахом «Загальна практика-сімейна медицина». Materialy XI mezinarodm vedecko - prakticka konference «Veda a vznik - 2015». - Dil 13. Lekarstvi.Biologicke vedy.Chemie a chemicka technologie. pp. 28-31.

Д

Дзяк, Г.В. and Василенко, А.М. and Потабашний, В.А. and Шейко, С.А. and Васильева, Л.И. (2015) Почему диагноз ТЭЛА впервые чаще ставят патологоанатомы, а не клиницисты? Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер «Кардіологія, ревматологія, кардіохірургія», № 1 (38). pp. 20-23. ISSN 2412-4451

Е

Ельчанинова, Т.И. (2015) Актуальные вопросы цитологии при подготовке специалистов клинической лабораторной диагностики. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2015» Volume 6. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia i geologia.: Przemyśl. pp. 19-21.

Ельчанинова, Т.И. (2015) Лабораторная диагностика миелодиспластического синдрома (МДС). Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie і nauka bez granic - 2015» Volume 12. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia і geologia. pp. 30-33.

Ельчанинова, Т.И. and Бренер, А.Ю. (2015) Роль кардиомаркёров в диагностике острого инфаркта миокарда. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2015. Том 16. Лекарство. Биологии. Химия и химически технологии. pp. 36-39.

Ельчанинова, Т.И. and Ситало, С.Г. (2015) Вопросы этики и деонтологии при подготовке специалистов по клинической лабораторной диагностике. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2015» Volume 6. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia i geologia.: Przemyśl. pp. 22-25.

К

Колб, Н.О. (2015) Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби. Materialy XI mezinarodm vedecko - prakticka konference «Vedecky priimysl evropskeho kontinentu - 2015». - Dil 9. Lekafstvi.Biologicke vedy. pp. 39-42.

Крамарьов, С.О. and Шелевицька, А.І. and Шелевицька, В.А. (2015) Застосування пробіотиків різних груп у комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку. Проблеми військової охорони здоров’я: збірник наукових праць Української військово-медичної академії, Вип.44 (Т. 2). pp. 192-201.

М

Мавропуло, Т.К. and Капшученко, Н.С. (2015) Состояние церебральной гемодинамики у доношенных новорожденных детей в постасфиктическом периоде при проведении терапевтической гипотермии. Здравоохранение Таджикистана = Нигахдории тандурустии Точикистон, № 1 (прил.1). pp. 200-203. ISSN 0514-2415

Мавропуло, Т.К. and Шелевицкая, В.А. and Шелевицкая, А.И. (2015) Функционирующие фетальные коммуникации (диагностика и мониторинг). Здравоохранение Таджикистана = Нигахдории тандурустии Точикистон, № 1 (прил.1). pp. 203-206. ISSN 0514-2415

Мавропуло, Т.К. and Шелевицька, В.А. and Студнікова, В.С. (2015) Діагностика функціонуючих фетальних комунікацій у доношених новонароджених дітей. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, Т. 5 (№3(17)). pp. 40-44. ISSN 2226-1230 (print), 2413-4260 (online)

Мокия-Сербина, С.А. and Бузоверя, А.Н. (2015) Комплексная этапная реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Галицький лікарський вісник, Т. 22 (№4 ч.2). pp. 36-38. ISSN 2306-4285 print, 2414-1518 online

Мокия-Сербина, С.А. and Литвинова, Т.В. and Чечель, В.В. (2015) Пути совершенствования подготовки врачей-интернов педиатров и общей практики - семейной медицины по разделу «Педиатрия». Здоровье ребенка, № 6 (66). pp. 142-144. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Мокия-Сербина, С.А. and Литвинова, Т.В. and Чечель, В.В. (2015) Пути совершенствования подготовки врачей-интернов общей практики–семейной медицины по разделу «Педиатрия». Сімейна медицина, № 6 (62). pp. 136-137. ISSN 2307-5112

Мокия-Сербина, С.А. and Чечель, В.В. and Заболотняя, Н.И. (2015) Гомеопатические препараты в профилактике и лечении ОРВИ у детей: сравнительный анализ эффективности и безопасности применения. Современная педиатрия, № 7 (71). pp. 71-75. ISSN 1992-5913 рrint, 2412-4508 оnline

Мокія-Сербіна, С.О. and Василенко, Н.В. and Литвинова, Т.В. and Шелевицька, В.А. (2015) Клінічні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики ГРВІ у дітей раннього віку. Р. А. Козлов, Кривий Ріг, Україна. ISBN 978-617-7104-37-6

Мокія-Сербіна, С.О. and Чечель, В.В. (2015) Шляхи оптимізації підготовки до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку з дефіцитом заліза. Современная педиатрия, № 4 (68). pp. 41-44. ISSN 1992-5913 рrint, 2412-4508 оnline

П

Полушина, О.Г. and Билан, В.В. and Ситало, С.Г. (2015) Агранулоцитоз. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», 17-25 май, 2015. Лекарство. Биологии, Т. 14. pp. 20-22.

С

Ситало, С.Г. (2015) Системная красная волчанка. Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo - 2015» Volume 3. Medycyna. Ekologia. Rolnictwo. Fizyczna kultura і sport. pp. 20-23.

Ситало, С.Г. (2015) Нозологические формы острых порфирий. Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo - 2015» Volume 3. Medycyna. Ekologia. Rolnictwo. Fizyczna kultura і sport. pp. 16-20.

Сітало, С.Г. and Ельчанінова, Т.І. (2015) Застосування інтерактивних методів навчання при викладанні клінічної лабораторної діагностики. Лабораторна діагностика, № 3 (73). pp. 15-17.

Ш

Шейко, С.О. (2015) Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним анемічним синдромом. Лікі України, № 9/10. pp. 44-48. ISSN 1997-9894

Шейко, С.О. (2015) Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (№ 4). pp. 130-133. ISSN 2077-1096

Шейко, С.О. (2015) Спектр аритмій серця у хворих похилого віку з кардіоренальним синдромом. Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie і nauka bez granic - 2015» Volume 12. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia і geologia. pp. 34-37.

Шейко, С.О. (2015) Діагностика гемодинамічних порушень у хворих похилого віку з кардіоренальним синдромом. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2015» Volume 9. Medycyna. Nauk biologicznych. Fizyczna kultura i sport, Vol. 9. pp. 25-29.

Шейко, С.О. (2015) Патологічне ремоделювання лівого шлуночка у хворих похилого віку з кардіоренальним синдромом. In: Materials of the XI International scientific and practical conference, «Conduct of modern science», - 2015. Volume 20. Medicine. Biological sciences. Chemistry and chemical technology. Science and education LTD, Sheffield, pp. 34-37. ISBN 978-966-8736-05-6

Шейко, С.О. and Василенко, В.А. (2015) Особливості лікування життєво небезпечних шлуночкових порушень ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу і безбольовою ішемією міокарда. Сімейна медицина, № 3 (59). pp. 174-177. ISSN 2307-5112

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2015) Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (Вип. 4). pp. 305-308. ISSN 2077-1096

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2015) Респіраторні порушення у хворих з гіпертонічною хворобою. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Achievement of high school», - 2015. Лекарство. Биологии. Физическа култура и спорт, Т. 12. pp. 32-35.

This list was generated on Wed Jul 24 02:06:42 2024 EEST.