Items where Subject is "Ecology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | H | L | O | R | V | Y | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Х | Ш | Ю
Number of items at this level: 34.

B

Bіletska, E.M. and Onul, N.M. and Antonova, O.V. (2014) Contamination of industrial city atmospheric air as an actual ecological and hygienic problem. Nauka i studia, N 8 (118). pp. 35-42. ISSN 1561-6894

H

Hryhorenko, L.V. (2019) Water Quality Assessment in the Mining and Industrial Region on the Example of Karachunovskyi Reservoir in Ukraine. Advanced Engineering Forum, V. 33. pp. 19-31. ISSN 2234-991X

L

Lyaschenko, V. and Stus, V. and Lisova, T. (2018) Improvement of Environmental Safety of Population in Uranium-Mining Regions Ukraine. Metallurgical and Mining Industry, No. 2. pp. 38-42. ISSN 2076-0507

O

Onul, N.M. and Biletska, E.M. and Holovkova, T.A. (2020) Effect of Cadmium Exposure on Male Fertility. Український журнал медицини, біології та спорту = Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, Т. 5 (№ 6). pp. 218-223. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

R

Rublevsky, V.D. and Rublevskaya, N.I. (2020) Software analysis of environmental monitoring results. Modern Technology and Innovative Technologies, № 11 (ч. 4). pp. 156-158. ISSN 2567-5273 (Online)

V

Volodarets, Svitlana O. and Zaytseva, Iryna O. and Gluchov, Olexander Z. and Maslak, Anna S. (2020) Assessment of Trees Vitality in Urban Landscape of Steppe Zone. Ecologia Balkanica, 1. pp. 41-56. ISSN 1313-9940

Y

Yanushkevych, Kostyantyn and Kushnarova, Kateryna and Pridius, Irina and Zaiats, Iryna (2021) Clinical aspects of the effects of cadmium and lead compounds in the liver (literature review). Modern Science — Moderní věda (№ 3). pp. 135-142. ISSN 2336-498X

Б

Білецька, Е.М. and Калінічева, В.В. (2019) Статеві відмінності вмісту остеоасоційованих елементів у крові та кістковій тканині мешканців Дніпропетровського регіону. Актуальні проблеми транспортної медицини (№ 2). pp. 88-92. ISSN 1818-9385 (print); 1818-9393 (online)

Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Видові особливості змін вмісту зелених пігментів у вегетативних органах деревних порід Acer L. за умови промислового міста. CONFERENCE PROCEEDINGS DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCES AS A BASIS OF NEW ACHIEVEMENTS IN MEDICINE. - Chernivtsi, Ukraine November 27, 2019. pp. 110-113.

Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. and Лившин, В.В. (2020) Реакція фотосинтетичного апарату деревних рослин дубу на аеротехногенне забруднення. Молодь:наука та інновації. Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. Дніпро. 27 листопада. pp. 94-96.

Г

Глухова, Н.В. and Пісоцька, Л.А. and Крачунов, Х. (2022) Дослідження якості води для зрошення на базі ідентифікації параметрів зображень. In: Science and innovation of modern world. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, London, United Kingdom, pp. 238-243. ISBN 978-92-9472-194-5

Д

Дворецький, А.І. and Ляшенко, В.І. and Стусь, В.П. and Коваленко, Г.Д. (2018) Вплив уранової промисловості Придніпров’я на стан довкілля. Проблеми та шляхи їх вирішення. In: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10—14 вересня 2018 р.) / УКРНДІЕП. ФОП Столярова І. П., Харків, pp. 156-165.

Дядічко, У.В. and Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Вплив техногенного забруднення на вміст зелених пігментів у листках клену гостролистого (Acer platanoides L.). Молодь: наука та інновації. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. Дніпро. 27 листопада-03 грудня, 2019. pp. 71-73.

З

Зайцев, В.В. (2021) Сучасні підходи до гігієнічних нормативів якості води водоймищ. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічніта гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». pp. 84-85.

Зайцев, В.В. (2021) До питання форми паспорту водного об’єкта. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічніта гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». pp. 85-86.

Зайцев, В.В. (2021) Примірний перелік показників здоров`я у рамках встановлення наслідків робіт для довкілля. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічніта гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». pp. 87-88.

Зайцев, В.В. (2020) Організація програми соціально-гігієнічного моніторингу питної водопроводної води в умовах індустріального регіону України. Modern scientific researches, Iss 12 (Part 2). pp. 45-50. ISSN 2523-4692 (Online)

К

Кешекар, Юссеф and Слободнюк, Р.Є. and Клебанський, Є.О. (2019) Екологічний моніторинг стану повітря набережної міста Дніпро. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 70-71.

Кобеза, П.А. and Пахомов, О.Є. (2019) Грегарини масових видів карабідофауни центральної частини степової зони України. Світ медицини та біології, 1. pp. 210-215. ISSN 2079-8334

Л

Лисенко, Д.О. and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Динаміка накопичення хлорофілу у листках клену ясенелистого Acer negundo L. за умови техногенного забруднення. Молодь: наука та інновації. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. - Дніпро, 27 листопада-03 грудня, 2019. pp. 75-77.

М

Минцер, О.П. and Песоцкая, Л.А. and Глухова, Н.В. (2020) Основные направления прикладной кирлианографии в экологии и медицине. Медична інформатика та інженерія = Medical Informatics and Engineering, 2. pp. 96-110. ISSN 1997-7468 (Online), 1996-1960 (Print)

Н

Норова, Я.О. and Клебанський, Є.О. and Слободнюк, Р.Є. (2019) Експрес-оцінка якості води електронними гаджетами. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 68-69.

П

Песоцкая, Л.А. and Глухова, Н.В. and Демченко, Т.Д. (2020) Возможности применения кирлианфотографии в оценке экологического состояния окружающей среды. In: Perspectives of world science and education. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020, pp. 504-508. ISBN 978-4-9783419-8-3

Пигулевский, П.И. and Подрезенко, И.Н. and Тяпкин, О.К. and Кирилюк, А.С. and Каплуненко, А.Н. (2019) К вопросу решения задач экологической безопасности,связанных с негативным влиянием химических удобрений на гидросферу. Екологічні науки, 1(24). pp. 76-81.

Р

Рублевська, Н.І. and Степанов, С.В. (2020) Вплив аерогенного надходження фенолу та формальдегіду на формування здоров’я дітей. Almanahul SWorld, Is 4 (Part 1). pp. 79-84. ISSN 26636-5720

С

Сердюк, А.М. and Черниченко, І.О. and Литвиченко, О.М. and Бабій, В.Ф. and Кондратенко, О.Є. and Главачек, Д.О. (2021) Канцерогенні речовини в атмосферному повітрі м. Дніпро та ризик для населення. Медичні перспективи=Medicni perspektivi, 1. pp. 226-231. ISSN 2307-0404

Степанова, С.В. and Рублевська, Н.І. and Зуб, М.Ю. (2021) Обгрунтування необхідності переходу на ризик орієнтовану систему оцінювання впливу забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення на підставі оцінки рівня бензолу в атмосферному повітрі міста Кам’янське. Клінічна та профілактична медицина, Т. 2 (№ 16). pp. 70-76. ISSN 2616-4868

Стрижак, О.В. and Земляний, О.А. and Ломига, Л.Л. (2021) Еколого-мікроморфологічна характеристика ґрунтотворних процесів біогеоценозів верхньої третини байраку глибокого. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 138-143. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Т

Тігхігхт, Юнесс and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Вплив техногенного забруднення на якість репродуктивних органів деревних рослин Acer Negundo L. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 98-99.

У

Удда, Ях'я and Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Особливості стану насіння різних видів роду Acer L. за умови техногенного забруднення. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 100-101.

Х

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Фітоіндикація забруднення навколишнього середовища деревними породами Acer L. Development of Natural Sciences as a Basis of New Achievements in Medicine: Conference Proceedings, November, 27, 2019, Chernivtsi, Ukraine. pp. 60-63.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. and Сіренко, Д.О. (2020) Стан зелених пігментів в листках клену ясенолистного за умови техногенного забруднення. Молодь: наука та інновації. Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. Дніпро. 27 листопада-26-27 листопада. pp. 92-94.

Ш

Шевченко, О.А. and Дорогань, С.Б. (2019) Основи профілактики радіотривожності населення регіонів з штучно підсиленими природними джереламі іонізуючих випромінювань. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference, В. 21 (№ 5). pp. 104-120.

Ю

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005 (UA); Юсупова Лоліта Рахматтілівна (UA), Овчаров Валерій Іванович (UA), Торопін Микола Володимирович (UA), Мурашевич Богдан Валерійович (UA) (2018) Мінеральний наповнювач з вторинної сировини виробництва соняшникової олії для гум на основі дієнових каучуків. u 2018 06693.

This list was generated on Tue Jul 23 02:06:08 2024 EEST.