Items where Subject is "Ecology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 34.

Article

Bіletska, E.M. and Onul, N.M. and Antonova, O.V. (2014) Contamination of industrial city atmospheric air as an actual ecological and hygienic problem. Nauka i studia, N 8 (118). pp. 35-42. ISSN 1561-6894

Hryhorenko, L.V. (2019) Water Quality Assessment in the Mining and Industrial Region on the Example of Karachunovskyi Reservoir in Ukraine. Advanced Engineering Forum, V. 33. pp. 19-31. ISSN 2234-991X

Lyaschenko, V. and Stus, V. and Lisova, T. (2018) Improvement of Environmental Safety of Population in Uranium-Mining Regions Ukraine. Metallurgical and Mining Industry, No. 2. pp. 38-42. ISSN 2076-0507

Onul, N.M. and Biletska, E.M. and Holovkova, T.A. (2020) Effect of Cadmium Exposure on Male Fertility. Український журнал медицини, біології та спорту = Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, Т. 5 (№ 6). pp. 218-223. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Rublevsky, V.D. and Rublevskaya, N.I. (2020) Software analysis of environmental monitoring results. Modern Technology and Innovative Technologies, № 11 (ч. 4). pp. 156-158. ISSN 2567-5273 (Online)

Volodarets, Svitlana O. and Zaytseva, Iryna O. and Gluchov, Olexander Z. and Maslak, Anna S. (2020) Assessment of Trees Vitality in Urban Landscape of Steppe Zone. Ecologia Balkanica, 1. pp. 41-56. ISSN 1313-9940

Yanushkevych, Kostyantyn and Kushnarova, Kateryna and Pridius, Irina and Zaiats, Iryna (2021) Clinical aspects of the effects of cadmium and lead compounds in the liver (literature review). Modern Science — Moderní věda (№ 3). pp. 135-142. ISSN 2336-498X

Білецька, Е.М. and Калінічева, В.В. (2019) Статеві відмінності вмісту остеоасоційованих елементів у крові та кістковій тканині мешканців Дніпропетровського регіону. Актуальні проблеми транспортної медицини (№ 2). pp. 88-92. ISSN 1818-9385 (print); 1818-9393 (online)

Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Видові особливості змін вмісту зелених пігментів у вегетативних органах деревних порід Acer L. за умови промислового міста. CONFERENCE PROCEEDINGS DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCES AS A BASIS OF NEW ACHIEVEMENTS IN MEDICINE. - Chernivtsi, Ukraine November 27, 2019. pp. 110-113.

Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. and Лившин, В.В. (2020) Реакція фотосинтетичного апарату деревних рослин дубу на аеротехногенне забруднення. Молодь:наука та інновації. Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. Дніпро. 27 листопада. pp. 94-96.

Дядічко, У.В. and Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Вплив техногенного забруднення на вміст зелених пігментів у листках клену гостролистого (Acer platanoides L.). Молодь: наука та інновації. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. Дніпро. 27 листопада-03 грудня, 2019. pp. 71-73.

Зайцев, В.В. (2021) Сучасні підходи до гігієнічних нормативів якості води водоймищ. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічніта гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». pp. 84-85.

Зайцев, В.В. (2021) До питання форми паспорту водного об’єкта. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічніта гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». pp. 85-86.

Зайцев, В.В. (2021) Примірний перелік показників здоров`я у рамках встановлення наслідків робіт для довкілля. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічніта гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». pp. 87-88.

Зайцев, В.В. (2020) Організація програми соціально-гігієнічного моніторингу питної водопроводної води в умовах індустріального регіону України. Modern scientific researches, Iss 12 (Part 2). pp. 45-50. ISSN 2523-4692 (Online)

Кешекар, Юссеф and Слободнюк, Р.Є. and Клебанський, Є.О. (2019) Екологічний моніторинг стану повітря набережної міста Дніпро. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 70-71.

Кобеза, П.А. and Пахомов, О.Є. (2019) Грегарини масових видів карабідофауни центральної частини степової зони України. Світ медицини та біології, 1. pp. 210-215. ISSN 2079-8334

Лисенко, Д.О. and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Динаміка накопичення хлорофілу у листках клену ясенелистого Acer negundo L. за умови техногенного забруднення. Молодь: наука та інновації. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. - Дніпро, 27 листопада-03 грудня, 2019. pp. 75-77.

Минцер, О.П. and Песоцкая, Л.А. and Глухова, Н.В. (2020) Основные направления прикладной кирлианографии в экологии и медицине. Медична інформатика та інженерія = Medical Informatics and Engineering, 2. pp. 96-110. ISSN 1997-7468 (Online), 1996-1960 (Print)

Норова, Я.О. and Клебанський, Є.О. and Слободнюк, Р.Є. (2019) Експрес-оцінка якості води електронними гаджетами. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 68-69.

Пигулевский, П.И. and Подрезенко, И.Н. and Тяпкин, О.К. and Кирилюк, А.С. and Каплуненко, А.Н. (2019) К вопросу решения задач экологической безопасности,связанных с негативным влиянием химических удобрений на гидросферу. Екологічні науки, 1(24). pp. 76-81.

Рублевська, Н.І. and Степанов, С.В. (2020) Вплив аерогенного надходження фенолу та формальдегіду на формування здоров’я дітей. Almanahul SWorld, Is 4 (Part 1). pp. 79-84. ISSN 26636-5720

Сердюк, А.М. and Черниченко, І.О. and Литвиченко, О.М. and Бабій, В.Ф. and Кондратенко, О.Є. and Главачек, Д.О. (2021) Канцерогенні речовини в атмосферному повітрі м. Дніпро та ризик для населення. Медичні перспективи=Medicni perspektivi, 1. pp. 226-231. ISSN 2307-0404

Степанова, С.В. and Рублевська, Н.І. and Зуб, М.Ю. (2021) Обгрунтування необхідності переходу на ризик орієнтовану систему оцінювання впливу забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення на підставі оцінки рівня бензолу в атмосферному повітрі міста Кам’янське. Клінічна та профілактична медицина, Т. 2 (№ 16). pp. 70-76. ISSN 2616-4868

Стрижак, О.В. and Земляний, О.А. and Ломига, Л.Л. (2021) Еколого-мікроморфологічна характеристика ґрунтотворних процесів біогеоценозів верхньої третини байраку глибокого. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 138-143. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Тігхігхт, Юнесс and Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Вплив техногенного забруднення на якість репродуктивних органів деревних рослин Acer Negundo L. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 98-99.

Удда, Ях'я and Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. (2019) Особливості стану насіння різних видів роду Acer L. за умови техногенного забруднення. Наукова весна – 2019: Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 25- 26 квітня 2019 року). Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів», Т. 10. pp. 100-101.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. (2019) Фітоіндикація забруднення навколишнього середовища деревними породами Acer L. Development of Natural Sciences as a Basis of New Achievements in Medicine: Conference Proceedings, November, 27, 2019, Chernivtsi, Ukraine. pp. 60-63.

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. and Сіренко, Д.О. (2020) Стан зелених пігментів в листках клену ясенолистного за умови техногенного забруднення. Молодь: наука та інновації. Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10-Екологічні проблеми регіонів. Дніпро. 27 листопада-26-27 листопада. pp. 92-94.

Шевченко, О.А. and Дорогань, С.Б. (2019) Основи профілактики радіотривожності населення регіонів з штучно підсиленими природними джереламі іонізуючих випромінювань. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference, В. 21 (№ 5). pp. 104-120.

Book Section

Глухова, Н.В. and Пісоцька, Л.А. and Крачунов, Х. (2022) Дослідження якості води для зрошення на базі ідентифікації параметрів зображень. In: Science and innovation of modern world. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, London, United Kingdom, pp. 238-243. ISBN 978-92-9472-194-5

Дворецький, А.І. and Ляшенко, В.І. and Стусь, В.П. and Коваленко, Г.Д. (2018) Вплив уранової промисловості Придніпров’я на стан довкілля. Проблеми та шляхи їх вирішення. In: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10—14 вересня 2018 р.) / УКРНДІЕП. ФОП Столярова І. П., Харків, pp. 156-165.

Песоцкая, Л.А. and Глухова, Н.В. and Демченко, Т.Д. (2020) Возможности применения кирлианфотографии в оценке экологического состояния окружающей среды. In: Perspectives of world science and education. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020, pp. 504-508. ISBN 978-4-9783419-8-3

Patent

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005 (UA); Юсупова Лоліта Рахматтілівна (UA), Овчаров Валерій Іванович (UA), Торопін Микола Володимирович (UA), Мурашевич Богдан Валерійович (UA) (2018) Мінеральний наповнювач з вторинної сировини виробництва соняшникової олії для гум на основі дієнових каучуків. u 2018 06693.

This list was generated on Sun Mar 3 02:06:02 2024 EET.