Items where Subject is "Traumatology and Orthopedics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2739)
    • Traumatology and Orthopedics (31)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | С
Number of items at this level: 31.

Б

Буряк, Т. А. (2014) Влияние уровня интоксикации на развитие когнитивной дисфункции у больных с тяжелой термической травмой. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 64-70. ISSN 1561-3607

Г

Горегляд, О.М. and Науменко, Л.Ю. (2018) Комплексний аналіз перебігу загоєння складних поліструктурних ран кінцівок під дією локального застосування негативного тиску. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 3 (№ 3). pp. 78-82. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Горегляд О.М., Науменко Л.Ю., Жердєв І.І., ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" (2016) Пристрій для фасціотомії. № 107272 от 25.05.2016. - Бюл. № 10.

Д

Дегтярь, А.В. (2015) Динамика восстановления функции после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с медиальными переломами шейки бедренной кости. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, В. 24 (№ 1). pp. 358-367. ISSN 2227-7404

Дегтярь, А.В. (2015) Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, В. 24 (№ 3). pp. 50-56. ISSN 2227-7404

Десятерик, В.И. and Михно, С.П. and Богатырев, Н.Б. and Аксентьев, С.А. (2013) Диагностика и лечение повреждений органов гепатобилиарной зоны при сочетанной травме живота. In: Актуальные проблемы хирургической гепатологии, 2013, Донецк.

З

Зайцев, А.В. (2002) Профілактика нозокоміальних синуїтів у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / А. В. Зайцев. - Київ, 2002. - 19 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Науково-дослідний інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Академії медичних наук України.

К

Касьянов, В.А. (2012) Факторы, влияющие на течение и прогноз травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 68-71.

Костриця, К.Ю. and Науменко, Л.Ю. and Арбузов, М.А. and Маметьєв, А.О. (2018) Моделювання тугорухомості міжфалангових суглобів пальців кисті на фізичній моделі. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 3 (№ 3). pp. 163-169. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Кутовой, А.Б. and Чайка, В.А. and Родинская, Г.А. (2015) Модифицированный алгоритм диагностики и лечения пострадавших с доминирующей сочетанной краниоабдоминальной травмой. Харківська хірургічна школа, № 4 (73). pp. 112-116.

Л

Литвин, Ю.П. and Литвин, В.В. and Логвиненко, В.В. (2016) Оцінка результатів хірургічного лікування застарілих задніх фіксованих вивихів плеча. Збірник наукових праць XVII з'їзду ортопедів-травматологів України. pp. 182-183.

Литвин, Ю.П. and Логвиненко, В.В. and Литвин, В.В. (2013) Современный взгляд на диагностику повреждений стабилизирующих структур плечевого сустава после вправленного травматического вывиха плеча. К основам физического взаимодействия : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. междунар. академии биоэнерготехнологий "От атома к двухядерно-физическим субстанциям и живым волнам" 04-06 октября 2013 г. pp. 226-233.

Логвиненко, В.В. (2012) Магнітно-резонансна артрографія в діагностиці нестабільності плечового суглоба. Наукові праці, Вип175 (Т.187). pp. 86-89.

Лоскутов, А.Е. (2011) Развитие модульного эндопротезирования тазобедренного сустава отечественными системами «ОРТЭН». Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 207-210. ISSN 2072-9367

Лоскутов, А.Е. (2011) Развитие модульного эндопротезирования тазобедренного сустава отечественными системами «ОРТЭН». Сучасні медичні технології. pp. 207-210. ISSN 2072-9367

Лоскутов, А.Е. and Васильченко, Е.В. (2014) Ошибки и осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава с использованием цементных технологий. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 50-56. ISSN 2307-0404

Лоскутов, А.Е. and Олейник, А.Е. and Алтанець, А.В. and Ковбаса, Е.А. (2015) Алгоритм выбора вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава у больных с асептическим некрозом головки бедренной кости. Медичні перспективи, Т. ХХ (№ 1). pp. 27-34. ISSN 2307-0404

Лоскутов, А.Е. and Олейник, А.Е. and Алтанець, А.В. and Ковбаса, Е.А. (2014) Трабекулярно-механические характеристики надвертлужной зоны таза. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Механіка», В. 18 (т. 2). pp. 128-138. ISSN 9125 0912

Лоскутов, А.Е. and Олейник, А.Е. and Зуб, Т.А. and Лоскутов, О.А. (2012) Влияние формы проксимального отдела бедренной кости на ее функциональную структуру при диспластическом коксартрозе. Ортопедия, травматология и протезирование (. № 1). pp. 12-17.

Лушня, С.Л. (2016) Фотометричний комп'ютерний моніторинг стану опорно-рухового апарату. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 279-280.

М

Мирончук Л.В., Науменко Л.Ю., Шармазанова О.П., Мамет'єв А.О., Харківська медична академія післядипломної освіти (2015) Спосіб рентгенографії в моделюванні трансплантата анатомічних дефектів трубчастих кісток. № 103147, Бюл. № 23, от 10.12.2015.

Н

Науменко, Л.Ю. (2016) Тактика хірургічного лікування наслідків поліструктурних ушкоджень передпліччя та кисті. Травма, № 2 (Т. 17). pp. 86-89. ISSN 1608-1706

Науменко Л.Ю., Костриця К.Ю., ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" (2016) Пристрій для лікування контрактур суглобів пальців кисті. № 107220 от 25.05.2016. - Бюл. № 10.

Науменко Л.Ю., Хом’яков В.М., Бондарук Д.О., Бойко О.М., Канюка Е.В., Шимон Ю.Г., Новохатній О.А., Державна установа Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України (2016) Спосіб транспозиції сухожилка. № 104482, Бюл. № 3, от 10.02.2016.

Науменко, Л.Ю. and Хом’яков, В.М. and Доманський, А.М. and Ліфаренко, Є.Л. and Маметьєв, А.О. (2016) Тактика хірургічного лікування наслідків поліструктурних ушкоджень передпліччя та кисті. Травма, Т. 17 (№ 2). pp. 86-89. ISSN 1608-1706

Носівець, Д.С. (2012) Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфіза плечової кістки. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 62-68.

Носівець, Д.С. (2012) Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфізу плечової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. С. Носівець. - Донецьк, 2012. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Донецький Національний медичний університет ім. М. Горького.

О

Олейник, Л.Е. and Саиб, Имад Али (2013) Эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматическом протрузионном коксартрозе. Літопис травмотології та ортопедії (№ 3-4). pp. 49-52.

С

Спузяк, М.И. and Литвин, Ю.П. and Логвиненко, В.В. (2013) Ультрасонография в диагностике заднего вывиха плеча. Збірник наукових праць XVI з'їзду ортопедів-травматологів України, м. Харків, Вип. 4. p. 208.

Спузяк, М.И. and Литвин, Ю.П. and Неханевич, О.Б. and Логвиненко, В.В. and Коломийченко, Ю.А. (2013) Функциональная эхография в диагностике разрывов вращательной манжеты и импинджмент синдрома плечевого сустава. Международный VI Невский радиологический форум, 5-7 апреля 2013 года : сб. науч. работ,. p. 147.

Спіріна, І.Д. and Леонов, С.Ф. and Феденко, Є.С. and Шустерман, Т.Й. and Коваленко, Т.Ю. (2013) Роль тривожної симптоматики у структурі психологічної дезадаптації хворих на коксартроз. Перспективні напрямки української науки, Т. 1. pp. 49-52.

This list was generated on Sun Jun 24 02:18:51 2018 EEST.