Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Б | В | Г | Д | З | К | Л | П | С | Ш
Number of items: 22.

S

Shostakovich-Koretskaya, L.R. and Catano, G. and Chykarenko, Z.A. and He, W. and Gornalusse, G. and Mummidi, S. and Sanchez, R. and Doland, M.J. and Ahuja, S.S. and Clark, R.A. and Kulkarni, H. and Ahuja A, S.K. (2009) Combinatorial content of CCL3L and CCL4L gene copy numbers influence HIV-AIDS susceptibility in Ukrainian children. AIDS (№ 23). pp. 679-688.

Б

Біла-Попович, Г.С. (2009) Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація терапії вірусних гепатитів В і С у наркоспоживачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук / Г. С. Біла-Попович. - Київ, 2009. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України».

В

Воликова, О.А. and Кушнерова, Е.А. and Шевченко, О.П. and Гук, Е.И. and Кравченко, Е.А. (2009) Эффективность применения препарата энтобан в комплексном лечении острой кишечной инфекции, сопровождающейся выраженным диарейным синдромом. Современные проблемы инфекционной патологии: сборник научных трудов, Вып. 2. pp. 228-229.

Воликова, О.А. and Кушнерова, Е.А. and Шевченко, О.П. and Савченко, О.А. (2009) Опыт применения препарата бонджигар при лечении хронического вирусного гепатита в на фоне алкогольного поражения печени. Современные проблемы инфекционной патологии: сборник научных трудов, Вып. 2. pp. 226-227.

Г

Гапонов, А.В. (2009) Обгрунтування та тактичні особливості виконання первинно-відновних оперативних втручань при обструктивній непрохідності ободової кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук : 14.01.03 / А. В. Гапонов. - Дніпропетровськ, 2009. - 27 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Горбунцов, В.В. (2009) Комплексна таргетна терапія маласезіозу шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / В. В. Горбунцов. - Київ, 2009. - 44 с. Doctoral thesis, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.

Д

Демченко, О.М. (2009) Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук / О. М. Демченко. - Київ, 2009. - 40 с. Doctoral thesis, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Дубоссарская, З.М. (2009) Проблемные вопросы местной гормонотерапии и стратегия лечения вульвовагинитов: вопросы и ответы. Здоров'я України. Тематичний номер. pp. 54-56.

Дубоссарская, З.М. and Дубоссарская, Ю.А. (2009) Гиперплазия эндометрия (клиническая лекция). Жіночий лікар (№ 5). pp. 22-27.

З

Зюков, О.Л. (2009) Обґрунтування структурно-процесного підходу до управління якістю стаціонарної медичної допомоги онкологічним хворим в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. Л. Зюков. - Київ, 2009. - 26 с. Doctoral thesis, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України.

К

Каспиржный, А.В. (2009) Влияние случайного характера длины ветвей дендритов на пассивную электрическую структуру нейронов: модельное исследование. Біофізичний вісник, Вип.22 (1). pp. 68-79.

Кузнецова, Н.В. (2009) Компоненты полевой структуры с гиперсемой «болезнь – хвороба» в русском и украинском языках. Лингвистика. Лингвокультурология: сб. науч. трудов. pp. 97-102.

Кутовой, А.Б. and Самарец, Э.Ф. and Пелех, В.А. and Пимахов, В.В. and Губарь, А.С. (2009) Применение малоинвазивных технологий в диагностике и лечении холедохолитиаза. Український Журнал Хірургії (№ 2). pp. 90-93.

Кушнарьова, К.А. (2009) Морфологічні особливості кровопостачання яєчників на етапах онтогенезу та після деяких хірургічних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / К. А. Кушнарьова. - Харків, 2009. - 18 с. Pre-Doctoral thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Л

Литвин, К.Ю. (2009) Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / К. Ю. Литвин. - Київ, 2009. -25 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України».

Лященко, О.В. (2009) Оптимізація анестезіологічного забезпечення малоінвазивних оперативних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Лященко. - Дніпропетровск, 2009. - 27 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

П

Павлов, О.О. (2009) Профілактика та інтенсивна терапія синдрому гострого ураження шлунку в абдомінальній хірургії (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. О. Павлов. - Дніпропетроськ, 2009. - 38 с. Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Плачков, С.Ф. (2009) Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункційний стан новонароджених м. Дніпропетровська : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / С. Ф. Плачков. - Київ, 2009. - 21 с. Pre-Doctoral thesis, Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України».

С

Савенкова, О.О. (2009) Формоутворення внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини у пренатальному періоді онтогенезу : автореф. ди. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. О. Савенкова. - Харків, 2009. - 18 с. Pre-Doctoral thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Слєсарчук, В.Ю. (2009) Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / В. Ю. Слєсарчук. - Київ, 2009. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, Державна установа «Інститут фармакології та токсикології» АМН України.

Степанський, Д.О. (2009) Вплив селену на пробіотичну асоціацію Aerococcus viridans 167, Bacillus subtilis 3 та Ecsherihia coli М 17 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. О. Степанський. - Харків, 2009. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України”.

Ш

Шаторна, В.Ф. (2009) Морфогенетичні закономірності ембріонального розвитку серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук / В. Ф. Шаторна. - Тернопіль, 2009. - 35 с. Doctoral thesis, Тернопільський державний медичний університет МОЗ України.

This list was generated on Mon Sep 25 02:12:25 2017 EEST.