Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | А | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 107.

M

Mynbaev, O. and Balmasova, I. and Griffin, H. and Doorbar, J. and Medvediev, M. (2012) Combined condylomatosis and Buschke-Loewenstein tumor: case report & systematic review. Eurogin 2012. p. 216.

А

Абатуров, А.Е. (2012) Гастроэнтерологические аспекты метаболического синдрома в детском возрасте. Здоров'я України, № 3 (22). pp. 13-15.

Абатуров, О.Є. and Шпонька, І.С. and Завгородня, Н.Ю. and Пославська, О.В. (2012) Динаміка змін стану місцевого мукозального захисту при хронічних нр-асоційованих гастритах у дітей після проведення антихелікобактерної терапії з холекальциферолом. Медичні перспективи, Т.17 (№3). pp. 101-109.

Антоненко, А.М. and Бардов, В.Г. and Коршун, О.М. and Карпенко, В.В. (2012) Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей діючих речовин гербіциду МайсТер Пауер OD. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 78-83.

Б

Бакулін, П.Є. and Мальцев, І.О. and Корпусенко, І.В. and Савенков, Ю.Ф. (2012) Гістоморфологічна динаміка туберкульозних каверн під впливом торакоколагенопластики. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 66-69.

Буряк, Л.І. and Білецька, Е.М. and Щудро, С.А. and Григоренко, Л.В. (2012) Алиментарное ожирение как гигиеническая проблема. Пороги, Днепропетровск. ISBN 978-617-518-193-5

В

Вакуленко, Л.І. and Кондратьєв, В.О. and Вакуленко, А.В. (2012) Особливості добового ритму артеріального тиску у дітей із хронічним пієлонефритом. Журнал «Здоровье ребенка», 2012 (2 (37)).

Височина, І.Л. (2012) Тест кольорових відносин та особливості емоційного портрету дітей шкільного віку з дитячих будинків. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 75-80.

Г

Глазунов, О.А. and Деньга, Є.М. (2012) Зміна функціональних реакцій у порожнині рота в гірників у процесі профілактики й лікування основних стоматологічних захворювань. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 97-101.

Гордієнко, Ю.А. and Кулініч, А.А. and Шаульська, О.Е. and Шевцова, А.І. (2012) Вплив корвітину на активність протеолітичних ферментів у щурів з антрацикліновою кардіопатією. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадского Серія «Біологія, хімія», Т. 25 ((64)). pp. 26-33.

Грек, Л.П. and Ушакова, Т.Б. and Лазурченко, Я.В. (2012) Оптимизация лечения больных с инфекционным вульвовагинитом в клинике ургентной гинекологии. Здоровье женщины, № 5 (71). pp. 64-65. ISSN 1992-5921

Гринзовський, А.М. (2012) Аналіз комплексу медико-санітарних та правових заходів із забезпечення санітарного благоустрою населених пунктів України в ХІХ столітті. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 92-97.

Гуесмі, Шираз (2012) Оптимізація методів лікування хворих на бактеріальні кератити : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Гуесмі Шираз. - Київ, 2012. - 24 с. Pre-Doctoral thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Гузь, В.А. (2012) Нейрофізіологічні механізми інтегративної діяльності нервової системи за умов експериментального цукрового діабету у щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. А. Гузь. - Луганськ, 2012. - 18 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Д

Делікатний, О.В. (2012) Бар'єрність одноразових операційних покриттів - гарантія ефективності в боротьбі з гнійною післяопераційною інфекцією та внутрішньолікарняною інфекцією. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 101-103.

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Поліщук, Л.М. and Балута, Ю.М. (2012) Пухлини шиї: клінічні проблеми, діагностика і лікувальна тактика. Український журнал хірургії, 2012 (4(19)). pp. 49-51.

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Шаповалюк, В.В and Котов, В.О. (2012) Підготовка сімейних лікарів по хірургії в інтернатурі. In: Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присв. 55-річчю Тернопільського держ.мед.універ. ім.. І.Я.Горбачевського, 26-27 квітня. – 2012, Тернопіль.

Дзяк, Г.В. and Колесник, М.Ю. (2012) Двовимірна спекл-трекінг ехокардіографія – нова технологія дослідження кінетики та деформаціі міокарда. Методологія та референтні значення. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 22-27.

Дзяк, Г.В. and Колесник, Т.В. and Колесник, Э.Л. (2012) Центральное аортальное давление на фоне длительной комбинированной антигипертензивной терапии. Укр. мед. часопис (№ 4(90). pp. 89-93.

Дичко, Е.Н. and Ковач, І.В. and Хотімська, Ю.В. and Федоряк, Н.В. (2012) Частота стоматологічних захворювань у дітей. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 114-116.

Доценко, В.В. (2012) Вибір варіантів знеболювання при операціях в загальній та пластичній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. В. Доценко. - Дніпропетровськ, 2012. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Дубинский, А.Г. (2012) Первоочередные меры для повышения позиции вуза в международном рейтинге Webometrics. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6 (2 (60)). pp. 52-56. ISSN 1729-3774

Дубинский, А.Г. (2012) Международный рейтинг ВУЗов Webometrics: как увеличить значение фактора превосходства. Науковий вісник НЛТУ України (22.15). pp. 377-384. ISSN 1994-7836

Дубинский, А.Г. (2012) Пути повышения позиции вуза в рейтинге Webometrics: фактор открытости. Системи обробки інформації (9(107)). pp. 286-290. ISSN 1681-7710

Дубинский, А.Г. (2012) Позиция вуза в рейтинге Webometrics: факторы влияния. Вісник Академії митної служби України. Серія: "Технічні науки" (2 (48)). pp. 113-119. ISSN 2310-9645

Дубоссарская, З.М. (2012) Клеточно-молекулярные диалоги в эндометрии и плаценте при физиологической и патологической беременности (обзор литературы). Жіночий лікар (№ 3). pp. 34-38.

Дубоссарская, З.М. (2012) Этиопатогенез и методы гормональной терапии эндометриоза. Здоров'я України.Тематичний номер. Жовтень. pp. 22-24.

Дубоссарская, З.М. (2012) Программа профилактики перинатальной патологии при инфекционных заболеваниях урогенитального тракта у супружеских пар. Здоровье женщины, № 5 (71). pp. 138-141. ISSN 1992-5921

Дубоссарская, З.М. (2012) Мутация гена MTHFR C677T: влияние генотипа на частоту репродуктивных потерь и осложнений беременности. Жіночий лікар (№ 4). pp. 35-36.

Дубоссарская, З.М. and Грек, Л.П. and Жержова, Т.А. (2012) Роль тканевых рецепторов стероидных гормонов у пациенток с эндометриозом и бесплодием. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. pp. 160-162.

Дубоссарская, З.М. and Дука, Ю.М. (2012) Опыт ведения беременности у женщин с гипергомоцистеинемией. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. pp. 163-167.

Дубоссарская, З.М. and Падалко, Л.И. and Дубоссарская, Ю.А. and Пузий, А.Н. (2012) Проблема спайкообразования в гинекологической практике. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. pp. 167-169.

Дубоссарська, З.М. and Грек, Л.П. (2012) Синдром хронічного тазового болю у гінекологічних хворих, лікувально-діагностичні аспекти і реабілітація. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 77-82. ISSN 2307-0404

Дубоссарська, Ю.О. and Пузій, О.М. and Щепанкова, Н.Ф. (2012) Сучасні технології в діагностиці доброякісних кістозних утворень яєчників. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 88-90. ISSN 2307-0404

Дыба, И.Н. and Артеменко, М.В. and Завизион, В.Ф. and Машталер, В.Е. and Мальцева, Л.О. and Бут, Н.А. (2012) Селективная химиотерапия опухолей печени. Клиническая онкология : Конф. молодых ученых, Нац. ин-т рака, 10-11 мая 2012 года, Киев : Современные методы диагностики и лечения больных со злокачественными новообразованиями, № 6 (2). pp. 152-153.

З

Завізіон, В.Ф. and Бондаренко, І.М. (2012) Сучасні підходи до викладання онкології як основа вдосконалення навчального процесу. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 12-18.

Земляной, А.А. (2012) Количественная оценка уровня тяжелых металлов в сообществах микромаммалий трансформированных экосистем. Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 11, Естественные науки (№ 2 (4). pp. 44-49.

И

Ивах, В.И. and Потапов, В.А. and Медведев, М.В. (2012) Стратегии терапии эндометриоидной болезни в сочетании с лейомиомой тела матки. Журнал акушерства и женских болезней, LXI. pp. 26-27.

К

Каданер, Є.І. (2012) Комплексна терапія хворих на екзему курців тютюну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Є. І. Каданер. - Харків, 2012. - 19 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України».

Кальбус, О.І. (2012) Особливості нейродинамічних та структурних змін головного мозку при формуванні когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. І. Кальбус. - Київ, 2012. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Каспiржний, А.В. (2012) Бiофiзичний механiзм та параметрична чутливiсть електричної передачi у дендритах нейронiв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / А. В. Каспіржний. - Харків, 2012. - 27 с. Pre-Doctoral thesis, Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна.

Касьянов, В.А. (2012) Факторы, влияющие на течение и прогноз травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 68-71.

Кисільова, Т.О. (2012) Досягнення медичної рентгенології в Україні у 1920–1940 роках. Наукометричний аналіз публікацій на прикладі Українського Центрального Рентгено-Радіологічного та Онкологічного Інституту. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія і філософія науки і техніки», № 1/2 (Вип.20). pp. 72-80. ISSN 9152-0912

Кихтенко, И.Н. and Хворостенко, М.И. (2012) Пути расширения применения применения электромагнитного поля в медицине. Наукові праці, Вип175 (Т.187). pp. 81-85.

Клигуненко, Е.Н. and Площенко, Ю.А. (2012) Ошибки и осложнения в практике врача-анестезиолога. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, 2012 (2). pp. 7-28.

Коваленко, В.С. and Цокур, Н.І. and Шевченко, Л.В. (2012) Розвиток творчого потенціалу студентів при вивченні природничо-наукових дисциплін в умовах сьогодення. Навчання і виховання молоді як органічний процес підготовки конкурентоспроможних фахівців у ВНЗ: традиції та інновації : Матеріали регіон. наук.-практ. конф., 16 грудня 2011 р. pp. 151-155.

Ковач, І.В. and Воляк, Л.М. (2012) Патогенез системної гіпоплазії емалі зубів у хворих на ендемічний зоб. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 74-77.

Кондратьєв, В.О. and Вакуленко, Л.І and Порохня, Н.Г. and Андрейченко, І.І (2012) Особливості серцевої діяльності у здорових дітей першого року життя. Здоровье ребенка, 2012 (1 (36)).

Кошарний, В.В. (2012) Морфогенетичні перетворення органів ембріонів щурів під впливом електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / В. В. Кошарний. - Харків, 2012. - 37 с. Doctoral thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Крижановський, Д.Г. and Котельникова, А.О. (2012) Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу у Дніпропетровській області за підсумками 2011 року. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 109-113.

Курт-Аметова, Г.С. (2012) Експериментальне дослідження анальгетичних властивостей пропіленгліколевої комбінації екстрактів «Фіталгін» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук / Г. С. Курт-Аметова. - Харків, 2012. - 24 с. Pre-Doctoral thesis, Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

Курята, А.В. and Гречаник, М.М. and Караванская, И.Л. (2012) Проблема кардиоваскулярной безопасности применения НПВП. Здоров`я України. Тематичний номер. Хірургія. Ортопедія. Травматологія, № 4 (10). p. 6.

Курята, О.В. and Фролова, Є.А. (2012) Аторвастатин в корекції дисліпідемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок ІІ і ІІІ стадії, зумовленою цукровим діабетом 2-го типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Український медичний часопис, № 2 (88). pp. 105-107. ISSN 1562-1146

Л

Лепский, В.В. and Деньга, О.В. and Макаренко, О.А. (2012) Эффективность применения комплексной терапии на модели кариеса и гингивита у животных. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 8-11.

Литвин, Ю.П. and Логвиненко,, В.В. and Спузяк, М.І. and Неханевич, О.Б. (2012) Статична та функціональна ультрасонографічна картина плечового і ключично-акроміального суглобів в нормі та при гіпермобільності. Морфологія, Т. VІ (№ 4). pp. 64-70.

Литвин, Ю.П. and Спузяк, М.І. and Логвиненко, В.В. and Неханевич, О.Б. (2012) Статична та функціональна ультрасонографічна картина плечового і ключично-акроміального суглобів в нормі та при гіпермобільності. Морфологія, Т. VІ (№ 4). pp. 64-70.

Логвиненко, В.В. (2012) Магнітно-резонансна артрографія в діагностиці нестабільності плечового суглоба. Наукові праці, Вип175 (Т.187). pp. 86-89.

Лоскутов, А.Е. and Олейник, А.Е. and Зуб, Т.А. and Лоскутов, О.А. (2012) Влияние формы проксимального отдела бедренной кости на ее функциональную структуру при диспластическом коксартрозе. Ортопедия, травматология и протезирование (. № 1). pp. 12-17.

М

Матолінець, Н.В. (2012) Інтенсивна терапія та попередження маніфестації синдрому системної запальної відповіді у хворих з множинною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Н. В. Матолінець. - Дніпропетровськ, 2012. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Медведєв, М.В. (2012) Імуногістохімічна оцінка стану міоматозної тканини та міометрія у хворих на лейоміому матки при гіпо- та гіперестрогенних станах, обумовлених різними схемами використання аналогів гонадотропін-релізинг гормону. Морфологія (№ 6(1)). pp. 43-49.

Медведєв, М.В. and Потапов, В.О. and Польщіков, П.І. (2012) Характеристики перфузії міоматозної матки до та після органозберігаючих методів лікування. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 57-62.

Монатко, К.В. and Подплетня, О.А. (2012) Експериментальне дослідження ліофільного порошку кавуна як потенційного засобу діуретичної дії. Буковинський медичний вісник, Т. 16 (№3 ч.2). pp. 166-167.

Монатко, К.В. and Подплетня, О.А. and Циганков, К.В. (2012) Вплив ліофільного порошку кавуна на морфофункціональні зміни нирок білих щурів в умовах експериментальної гострої ниркової недостатності. Український медичний альманах, Т. 15 (№ 5). pp. 248-251.

Мынбаев, О.А. and Елисеева, М.Ю. and Медведев, М.В. and Фириченко, С.В. and Манухин, И.Б. (2012) Гигантские кондиломы: опухоль Фабри-Бушке-Левенштейна. Материалы XIII Всероссийского научного форума «Мать и дитя». pp. 6-9.

Н

Нашиванько, О.В. (2012) Російськомовна термінологія медичної косметології в системному та функціональному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / О. В. Нашиванько. - Дніпропетровськ, 2012. - 21 с. Pre-Doctoral thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Носівець, Д.С. (2012) Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфіза плечової кістки. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 62-68.

Носівець, Д.С. (2012) Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфізу плечової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. С. Носівець. - Донецьк, 2012. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Донецький Національний медичний університет ім. М. Горького.

О

Опришко, В.І. (2012) Знеболююча активність антиконвульсантів – погляд фармаколога (огляд літератури). Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 14-18.

П

Пендальчук, Н.В. (2012) Вплив гемодилюції на стан дифузійної здатності легень у хворих на ХОЗЛ. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 41-45.

Перцева, Т.А. and Киреева, Т.В. and Кравченко, Н.К. (2012) Особенности течения пневмонии при беременности - взгляд на проблему с позиции семейного врача. Международный медицинский журнал, 2012 (№ 2). pp. 67-71.

Перцева, Т.О. and Гашинова, К.Ю. and Штепа, О.О. (2012) Сурфактантний білок Д як специфічний маркер хронічного запалення легень. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 27-33.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Басіна, Б.О. (2012) Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 59-65.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Басіна, Б.О. and Гордієнко, Ю.А. (2012) Роль матриксних металопротеїназ у визначенні особливостей системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 2). pp. 45-49.

Перцева, Т.О. and Рокутова, М.К. (2012) Клінічні прояви ожиріння - асоційованої нефропатії у молодих пацієнтів з абдомінальним ожирінням. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 32-40.

Песоцкая, Л.А. (2012) Учебно-методическое пособие по гематологии для иностранных студентов 6 курса (Составлено по учебной программе кредитно-модульной системы обучения). [Teaching Resource]

Пимахов, В.В. (2012) Видеоторакоскопические вмешательтва в лечении повреждений грудной клетки, сочетанных с черепно-мозговой травмой. Сучасні медичні технології (№ 4). pp. 22-25.

Платонова, А.Г. (2012) Пространственные и структурно – функциональные особенности организма школьников 8-16 лет Москвы и Киева. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 84-88.

Погорєлов, О.В. (2012) Клініко-нейрофізіологічні особливості перебігу гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу (діагностика, прогноз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. В. Погорєлов. - Харків, 2012. - 43 с. Doctoral thesis, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

Пославська, О.В. (2012) Плоскоклітинні раки орофарінгеальної області: особливості імунофенотипу та інвазії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Пославська. - Запоріжжя, 2012. - 25 с. Pre-Doctoral thesis, Запорізький державний медичний університет.

Потапов, В.О. and Петулько, А.П. and Медведєв, М.В. and Лоскутова, Т.О. and Ксаверчук, Н.П. and Борисенко, Л.К. (2012) Можливості удосконалення навчального процесу за кредитно-модульною ситемою на кафедрі акушерства та гінекології. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільского державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України "Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального проце. pp. 492-493.

Потоцька, О.Ю. (2012) Гістогенез епікарда та ендотелію вінцевих судин на ранніх етапах пренатального онтогенезу в нормі та за умов зупинки розвитку печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. Ю. Потоцька. - Сімферополь, 2012. - 19 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» МОЗ України.

Р

Радченко, В.В. (2012) Современные подходы к диагностике и лечению гипотиреоза в перинатальном периоде. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. pp. 346-350.

Резуненко, Ю.К. (2012) Вплив поліолів на основі гліцеролу на стан стрес-лімітуючих систем організму щурів. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 4-7.

Родинський, А.Г. and Зінов’єва, О.Г. and Мозгунов, О.В. (2012) Електрофізіологічний аналіз збудливості нервово-м’язового комплексу за умов експериментального цукрового діабету. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (№ 3). pp. 7-12.

С

Сагаловски, С. and Шёнерт, М. (2012) Остеопороз и его клеточно-молекулярные механизмы развития: поиск молекул-мишеней для новых средств лечения заболевания. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 19-31.

Самура, Т.О. (2012) Матриксна металопротеїназа-3, матриксна металопротеїназа-9 та N- термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду як предиктори кардіальногo ремоделювання у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 40-46.

Сквирський, О.В. (2012) Характер остеотропних ефектів аторвастатину, атенололу та гідрохлортіазиду в умовах експериментального остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Сквирський. - Київ, 2012. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

Срібник, П.Л. and Вербицька, А.В. and Дичко, Є.Н. (2012) Метаболізм катехоламінів у зоні іннервації ВШСВ при його подразненні в експерименті. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 18-21.

Степанов, Ю.М. and Заіченко, Н.Г. (2012) Хронічний панкреатит біліарного ґенезу: особливості клінічного перебігу та стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 70-75.

Суварян, А.Л. (2012) Гормональний механізм порушення сперматогенезу при варикоцеле (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / А. Л. Суварян. - Київ, 2012. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Інститут урології АМН України.

Сьяксте, Н.И. and Дзинтаре, М.Я. and Калвиньш, И.Я. (2012) Роль индукции NO в механизме действия цитопротектора Олвазола – оригинального регулятора эндотелиальной функции. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 2-119.

Т

Ткаченко, В.И. and Хворостенко, М.И. and Иванов, В.А. (2012) Теории и механизмы формирования полидисперсных систем для рентгенозащитных пленок. Наукові праці. Серія Техногенна безпека, Т.187 (В. 175). pp. 106-109.

Тітов, Г.І. (2012) Роль і місце медичної служби СБ України в системі єдиного медичного простору України. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 104-109.

Ф

Фадеенко, Г.Д. and Колесникова, Е.В. (2012) Возможности комплексной терапии неалкогольной жировой болезни печени с использованием препарата Вазонат. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 50-56.

Фастовець, О.О. (2012) Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування патологічного стирання зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. О. Фастовець. - Київ, 2012. - 38 с. Doctoral thesis, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

Филат, Т.В. (2012) Своеобразие пространственно-временного континуума рассказа И.С. Шмелева «По приходу» (к проблеме соотнесённости поэтики времени и пространства рассказа с темпоральностью и пространственностью «Лета Господнего»). Вісник Дніпропетропетровського університету економіки та права ім. Альфреда Нобеля": Серія "Філологічні науки"., 2012. pp. 99-114.

Х

Ханюков, О.О. (2012) Вплив комплексного медикаментозного лікування на якість життя хворих з мультифокальним атеросклерозом. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 52-59.

Ханюков, О.О. and Писаревська, О.В. and Люлька, Ю.П. (2012) Зменшення вираженості системного запалення як одна з основних цілей медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом в перед- і післяопераційний періоди реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 33-41.

Хворостенко, М.И. and Хворостенко, Ю.М. and Кислицына, В.С. (2012) Сравнительный анализ выживаемости больных раком желудка в зависимости от метода лечения. Наукові праці, Вип175 (Т.187). pp. 115-118.

Хомяк, О.В. (2012) Особливості фармакологічної дії знеболюючих препаратів в умовах експериментальної депресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Хомяк. - Київ, 2012. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України».

Ч

Чорна, В.І. and Лянна, О.Л. and Бразалук, О.З. (2012) Ініціація адаптивної відповіді клітин головного мозку на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання. Наукові праці. Техногенна безпека, Вип173 (Т.185). pp. 72-76. ISSN 2311-1232 print

Ш

Шевченко, Л.В. and Цокур, Н.І. and Шевченко, О.О. (2012) Викладання дисципліни "Основні хімічні поняття" для системи кредитно-модульного навчання. Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання : Ніжин, 2012. pp. 95-101.

Шевченко, О.А. and Григоренко, Л.В. (2012) Гігієнічна оцінка неканцерогенного ризику для здоров’я сільського населення при споживанні питної води з централізованих і децентралізованих джерел водопостачання. Журнал СЕС. Профілактична медицина, № 6. pp. 46-49.

Шпонька, О.В. (2012) Діагностика, прогноз та лікування дисплазій шийки матки, асоційованих з папіломавірусною інфекцією у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Шпонька. - Донецьк, 2012. - 25 с. Pre-Doctoral thesis, Науково-дослідний інститут медич-них проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.

Ю

Юрьева, Л.Н. and Зинченко, Е.Н. and Юрьев, А.Е. (2012) Динамика суицидальной смертности среди городского и сельского населения Украины. Український вісник психоневрології, Т. 20 (Вип. 3). p. 238. ISSN 2079-0325

Юрьева, Л.Н. and Зинченко, Е.Н. and Юрьев, А.Е. (2012) Региональная и гендерная динамика суицидальной смертности среди городского и сельского населения Украины. Психічне здоров'я=Mental Health, № 4 (37). pp. 76-80.

Я

Янко, Н.В. (2012) Стан та оцінка рівнів забруднення атмосферного повітря Шацького національного природного парку. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 88-91.

This list was generated on Wed Feb 21 02:13:21 2018 EET.