Items where Division is "Faculty of Postgraduate Education > Department of Therapy, cardiology and family medicine FPE" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Перцева, Т.О. and Курята, О.В. and Колесник, Т.В. and Потабашній, В.А. and Ханюков, О.О., eds. (2017) Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики : тези наукових доповідей науково-практичної конференції. Дніпро : Герда, 2017, Україна. ISBN ISBN 978-617-7097-68-5

Kniazieva, O.V. and Potabashniy, V.A. (2017) The features of asymptomatic left ventrcal dysfunction in patients with IHD combined with COPD. Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики : тези наукових доповідей наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Г.В. Дзяка, 17–18 травня 2017 р., м. Дніпро. pp. 32-33.

Kuzmina, A.P. and Lazarenko, O.M. (2017) Role laboratory markers of endothelial dysfunction in patients with hypertension in conjunction with gout. International Scientific and Practical Conference “World Science”, Vol. 5 (№5(21). pp. 29-30. ISSN 2413-1032

Kuzmina, A.P. and Lazarenko, O.M. and Arapu, М.І. (2017) The role of blood coagulation factors and hyperuricemia in the development of cardiovascular events in patients with osteoartritis. Web of Scholar, № 7 (16). pp. 94-96. ISSN 2518-167X (print), 2518-1688 (Online)

Stepanov, Yu.M. and Lukianenko, O.Yu. and Zavhorodnia, N.Yu. and Hravyrovska, N.H. (2017) Особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби підшлункової залози у дітей залежно від ступеня стеатозу. Здоровье ребенка, 6. pp. 670-676. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Stepanov, Yu.M. and Nedzvetskaya, N.V. and Yagmur, V.B. and Klenina, I.A. and Oshmyanskaya, N.Yu. (2017) Development of a non-invasive model to improve the accuracy of determining liver fibrosis stage in nonalcoholic fatty liver disease. Гастроентерологія, 4. pp. 265-271. ISSN 2308-2097

Stepanov, Yu.M. and Nedzvetskaya, N.V. and Yagmur, V.B. and Popok, D.V. and Shendrik, L.M. (2017) FibroScan and non-invasive indices for the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. Гастроентерологія, 3. pp. 183-187. ISSN 2308-2097

Stepanov, Yu.M. and Nedzvetskaya, N.V. and Yagmur, V.B. and Popok, D.V. and Shendrik, L.M. (2017) FibroScan and non-invasive indices for the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. Гастроентерологія, 3. pp. 183-187. ISSN 2308-2097

Vasylenko, A.M. (2017) Features of cardiac rhythm disorders and conduction disturbances in patients with arterial hypertension. Запорожский медицинский журнал = Zaporozhye medical journal, Т. 19 (№ 2). pp. 124-128. ISSN 2306-4145 (print), 2310-1210 (online)

Василенко, А.М. (2017) Спогади від учнів та колег. Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики : тези наукових доповідей наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Г.В. Дзяка, 17–18 травня 2017 р., м. Дніпро. p. 23.

Кононов, И.Н. and Муслин, В.Н. and Птушкина, Д.А. (2017) Таурин и его секреты в экспериментальной гепатологии. Гастроентерологія, 3. pp. 176-182. ISSN 2308-2097

Кузьміна, А.П. and Лазаренко, О.М. (2017) Артеріальна гіпертензія та подагра: сучасний стан проблеми (огляд літератури). Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 19-24. ISSN 2307-0404

Кузьміна, А.П. and Лазаренко, О.М. (2017) Ефективність лікування пацієнтів з подагрою в поєднанні з артеріальною гіпертензією. Ліки України плюс = Medicine of Ukraine plus, № 3 (32). pp. 16-17. ISSN 1997-9894

Кузьміна, А.П. and Лазаренко, О.М. and Маркова, О.Я. (2017) Взаємозв’язок між факторами згортання крові та гіперурикемією у пацієнтів з остеоартритом. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 18 (18). pp. 49-51. ISSN 2306-7772

Кузьміна, Г.П. and Азаренко, В.Є. and Князєва, О.В. and Василенко, А.М. (2017) Актуальні проблеми викладання нервових хвороб на циклі вторинної спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина». Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 99-101. ISSN 2307-0404

Кузьміна, Г.П. and Лазаренко, О.М. and Маркова, О.Я. (2017) Терапевтична тактика сімейного лікаря щодо вибору терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з гіперурикемією. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 53-56. ISSN 2307-0404

Кузьміна, Г.П. and Лазаренко, О.М. and Маркова, О.Я. (2017) Терапевтична тактика сімейного лікаря щодо вибору терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з гіперурикемією. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 50-53. ISSN 2307-0404

Маркова, О.Я. and Швець, С.В. (2017) Застосування інтерактивного методу «мозковий штурм» в підготовці лікарів-інтернів загальної практики-сімейної медицини. Scientific pedagogical internship «Innovative educational technologies: experience of the European Union and its implementation in the process of training medical workers» : Scientific pedagogical internship, August 14-20, 2017. Lublin. pp. 75-79.

Потабашній, В.А. and Буртняк, Т.З. and Фесенко, В.І. (2017) Застосування кандесартану з небівололом при зміні варіабельності серцевого ритму в пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень. Ліки України плюс = Medicine of Ukraine plus, № 3 (32). pp. 15-16. ISSN 1997-9894

Потабашній, В.А. and Степанов, Ю.М. and Шендрик, Л.М. and Косинська, С.В. and Будзак, І.Я. (2017) Використання інформаційних технологій у навчанні лікарів на етапі післядипломної освіти. Гастроентерологія, 4. pp. 82-85. ISSN 2308-2097

Потабашній, В.А. and Фесенко, В.І. and Буртняк, Т.З. (2017) Проблеми діагностики і лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з ХОЗЛ на первинному рівні медичної допомоги за даними ретроспективного аналізу. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 58-61. ISSN 2307-0404

Потабашній, В.А. and Фесенко, В.І. and Маркова, О.Я. and Швець, С.В. (2017) Аналіз ефективності показників підготовчого процесу до іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» лікарів-інтернів спеціальності «Внутрішні хвороби». Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Europejska nauka XXI powieką-2017», 07 -15 maja 2017 roku po sekcjach: Gospodarka rolna. Medycyna. Ekologia. Biologiczne nauki, Vol.10. pp. 25-26.

Степанов, Ю.М. and Будзак, И.Я. (2017) Маастрихтский консенсус-5: аналитический обзор положений. Гастроентерологія, Т. 51 (№ 1). pp. 57-65. ISSN 2308-2097

Степанов, Ю.М. and Завгородня, Н.Ю. and Лук’яненко, О.Ю. (2017) Клініко-сонографічні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надмірною вагою та ожирінням. Гастроентерологія, 4. pp. 249-256. ISSN 2308-2097

Степанов, Ю.М. and Коваленко, О.М. and Ошмянська, Н.Ю. (2017) Значення кишкової метаплазії та дисплазії у морфологічній діагностиці хворих на хронічний рефлюкс-гастрит. Гастроентерологія, Т. 51 (№ 1). p. 13. ISSN 2308-2097

Степанов, Ю.М. and Недзвецька, Н.В. and Ягмур, В.Б. and Кленіна, І.А. and Ошмянська, Н.Ю. (2017) Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки. Гастроентерологія, 3. pp. 188-195. ISSN 2308-2097

Степанов, Ю.М. and Філіппова, О.Ю. (2017) Морфологічні основи оцінки стеатозу, стеатогепатиту та фіброзу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту. Гастроентерологія, 3. pp. 196-204. ISSN 2308-2097

Степанов, Ю.М. and Чалий, М.В. and Меланіч, С.Л. (2017) Особливості діагностики енцефалопатії у хворих з синдромом портальної гіпертензії. Гастроентерологія, 4. pp. 257-264. ISSN 2308-2097

Фесенко, В.І. and Потабашній, В.А. (2017) Вплив комплексного лікування на рівень артеріального тиску та варіабельність серцевого ритму в гірників з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ішемічною хворобою серця. Медичні перспективи, 3. pp. 100-105. ISSN 2307-0404

Шендрик, Л.М. and Васильева, И.А. and Коваленко, А.Н. and Чалый, Н.В. (2017) Применение витаминов группы В в комплексном лечении больных с заболеваниями органов пищеварения. Гастроентерологія, Т. 51 (№ 1). pp. 94-99. ISSN 2308-2097

This list was generated on Tue Jul 23 02:06:32 2024 EEST.