Items where Subject is "Medical psychology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (6843)
    • Medical psychology (34)
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 34.

Article

Berezutsky, V.I. and Berezutskaya, M.S. (2020) Case of Frederic Chopin: could music be a symptom? Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2. pp. 211-216. ISSN 2221-8785 (Print), 2413-0109 (Online)

Berezutskyy, V.I. and Berezutska, M.S. (2019) Spes phthisica: the case of Frederic Chopin. Український неврологічний журнал, 4. pp. 67-71. ISSN 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)

Bilous’ko, S. and Kuz’menko, A.O. (2017) Psychological features of physicians professional disease. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика : Збірник наукових робіт учасників науково-практичної конференції. - Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. pp. 10-13.

Drozdova, I.V. and Nagachevska, O.O. and Drozdov, A.L. and Lomakovska, H.V. (2019) Problems of neuropsychology as a methodological approach to the higher mental functions studies. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки», В. 1-2 (13-14). pp. 61-83. ISSN 2522-4093

Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. and Башкірова, Н.С. and Гайдук, О.І. (2021) Синдром емоційного вигоряння на етапах навчання у лікарів з фаху «Загальна практика-сімейна медицина». Věda a perspektivy (1). pp. 186-199. ISSN 2695-1584 (Print), 2695-1592 (Online)

Абрамов, С.В. and Кириченко, А.Г. and Корнацкий, В.М. and Огоренко, В.В. and Томах, Н.В. (2020) Психологический портрет участника боевых действий и стресс-ассоциированные нарушения. Georgian Medical News=Медицинские новости Грузии, No 7-8. pp. 74-79. ISSN 1512-0112

Баранник, С.І. and Єхалов, В.В. and Романюта, І.А. and Лященко, П.В. (2018) Інтеграція кліпового мислення в сучасну вищу медичну освіту. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 19. pp. 8-12. ISSN 2306-7772

Белогорцева, О.И. and Бобро, М.Г. and Мотрич, И.В. and Ковалева, Е.Л. (2017) Клинико-психопатологические, психологические особенности и качество жизни у пациентов с впервые диагностированным туберкулезом легких. Актуальные проблемы медицины: сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции и 27-й итоговой научной сессии Гомельского государственного медицинского университета (Гомель, 2–3 ноября 2017 года). pp. 80-82. ISSN 2224-6959

Березуцкий, В.И. (2017) Музыкальная терапия в коррекции психологического состояния беременных. Актуальные проблемы медицины: сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции и 27-й итоговой научной сессии Гомельского государственного медицинского университета (Гомель, 2–3 ноября 2017 года). pp. 88-90. ISSN 2224-6959

Дзяк, Л.А. and Єхалов, В.В. and Сірко, А.Г. and Мізякіна, К.В. (2021) Комунікативна та конфліктна компетентність лікарів-інтернів за фахом "Нервові хвороби". Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 21 (Вип. 2). pp. 182-185. ISSN 2077-1096 (print), 2077-1126 (online)

Дроздов, В.О. (2019) Інтелектуальні, емоційно-вольові та комунікативні особливості пацієнтів із діабетичною ретинопатією. Медична психологія, Т. 14 (№ 4). pp. 75-79. ISSN 2308-6319 (Online), 2308-6300 (Print)

Кандиба, Є. and Кузьменко, А.О. (2017) Professional doctor’s burnout. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика : Збірник наукових робіт учасників науково-практичної конференції. - Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. pp. 16-19.

Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. and Козлова, Ю.В. and Канюка, Г.С. and Старушкевич, Г.Ф. (2019) Дослідження впливу психофізіологічних особливостей на успішність навчання на кафедрі патологічної фізіології ДЗ «ДМА» студентів ІІІ курсу. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 166-167.

Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. and Козлова, Ю.В. and Канюка, Г.С. and Старушкевич, Г.Ф. (2018) Вплив психофізіологічних особливостей студентів III курсу на їх навчанння на кафедрі патологічної фізіології ДЗ "ДМА". Медичні перспективи, Т. 23 (№ 4). pp. 11-15. ISSN 2307-0404

Мальцева, Л.А. and Москалец, С.М. and Саланжий, А.Н. (2015) Гормональные аспекты формирования стресса у врачей-анестезиологов. Медицина неотложных состояний, № 4 (67). pp. 35-38. ISSN 2224-0586

Мальцева, Л.А. and Саланжий, А.Н. and Москалец, С.М. (2015) Психологические аспекты формирования стресса у врачей-анестезиологов. Медицина неотложных состояний, № 4 (67). pp. 32-34. ISSN 2224-0586

Науменко, Л.Ю. and Аршава, І.Ф. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. and Лепський, В.В. (2017) Дистанційна освіта для професійного росту лікарів в питаннях медичної етики і психології хворих та людей з інвалідністю. Семейная медицина, 1. pp. 158-160. ISSN 2307-5112

Новоженина, Л.И. and Павлюченко, Т.Э. and Заяц, В.А. (2019) Анализ уровня стрессоустойчивости студентов медицинского ВУЗа. Молодий вчений, № 7.1 (71.1). pp. 48-53. ISSN 2304-5809 (Print), 2313-2167 (Online)

Песоцкая, Л.А. and Глухова, Н.В. and Гетман, М.Г. and Симонова, Т.А. and Лакиза, Т.В. and Писаревская, О.В. (2020) Использование кирлианографии в оценке психофункционального состояния организма. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді», 10–11 вересня 2020 року, Одеса, Ч. 2. pp. 118-122.

Песоцкая, Л.А. and Гончаренко, М.С. and Глухова, Н.В. and Короленко, А.С. and Гетман, М.Г. and Симонова, Т.А. (2018) Застосування кірліанографії в педагогічному процесі. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.Серія:Валеологія:сучасність і майбутнє, 23. pp. 54-59.

Пісоцька, Л.А. and Глухова, Н.В. and Третяк, Т.О. and Пісаревська, О.В. and Гетман, М.Г. and Симонова, Т.А. (2017) Особливості газорозрядного світіння пальців рук людини при різних типах енергетичної активності. Медична інформатика та інженерія, № 3. pp. 59-68. ISSN 1996-1960

Спіріна, І.Д. and Шевякова, Є.В. (2016) Особенности использования проективных методик как качественного метода исследования при освоении психологических категорий студентами в условиях глобализации. Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць, Вип. 3. pp. 229-232.

Спіріна, І.Д. and Шевякова, О.В. and Рокутов, С.В. and Шустерман, Т.Й. (2016) Щодо проблеми формування комунікативної компетентності при опануванні психологічних знань студентами-медиками. Медична освіта, № 1. pp. 103-105. ISSN 1681-2751

Строчка, Е.Б. and Эйнер, К.Н. (2019) Особенности эмпатических способностей и выраженность генерализованного тревожного расстройства у студентов медиков ГУ «ДМА». Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 372-373.

Усенко, Л.В. and Канюка, Г.С. and Оленюк, Д.В. and Усенко, A.A. and Силкина, Ю.В. (2017) Влияние занятий в познавательно-оздоровительном университете для людей пожилого возраста на сохранение когнитивных функций. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 1). pp. 115-123. ISSN 2307-0404

Храмцова, В.В. and Панина, С.С. (2017) Нарушение идентичности и социально-психологическая адаптация больных с заболеванием гепатобилиарной системы. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики = Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, Т. 10 (№ 3). pp. 349-354. ISSN 2306-8094

Храмцова, В.В. and Паніна, С.С. and Гондуленко, Н.О. (2015) Особистісні предиспозиції та внутрішня картина хвороби інвалідів унаслідок захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 4 (18). pp. 29-33. ISSN 2224-0454

Юрьева, Л.Н. and Шустерман, Т.И. (2020) Пандемия COVID-19: риски для психологического благополучия и психического здоровья. Український вісник психоневрології, Т. 28 (Вип. 2). pp. 5-10. ISSN 2079-0325

Юр’єва, Л.М. and Шустерман, Т.Й. and Ліхолетов, Є.О. (2019) Непсихотичні психічні розлади в осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту. Медичні перспективи, Т. 24 (№ 4). pp. 112-120. ISSN 2307-0404

Book Section

Песоцкая, Л.А. and Демченко, Т.Д. (2020) Применение кирлианографии для экспресс-оценки психоэмоционального состояния человека. In: Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020, pp. 815-819. ISBN 978-1-4879-3791-1

Песоцкая, Л.А. and Евдокименко, Н.М. and Фадеева, Л.В. and Кочкарова, Я.Д. (2020) Основа гуманизации образования в его индивидуализации. In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро. Частина І. СПД «Охотнік», 2020., Дніпро, pp. 323-325.

Стусь, В.П. and Моисеенко, Н.Н. and Николаева, Е.В. (2018) Проблемы профессионального выгорания медицинских сотрудников. In: Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м.Дніпро. Частина ІІ. СПД «Охотнік», Дніпро, pp. 191-192.

Conference or Workshop Item

Berezutsky, V.I. (2020) Medication non-adherence in elderly patients. In: Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2019 року, м.Харків.

Book

Перцева, Т.О. and Огоренко, В.В. and Кожина, Г.М. and Зеленська, К.О. and Носов, С.Г. and Терьошина, І.Ф. and Гненна, О.М. and Мамчур, В.Й. and Тимофєєв, Р.М. and Шорніков, А.В. (2021) Актуальні проблеми сімейного насильства. ЛІРА, 2021, Дніпро. ISBN 978-966-981-511-8

This list was generated on Mon Dec 6 02:11:30 2021 EET.