Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Апоненко, И.Н. (2007) Онимия как признак жанра сказки. Восточноукраинский лингвистический сборник, Вып.11. pp. 7-20.

Гарбузов, Д.О. (2007) Особливості діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук : 14.01.20 / Д. О. Гарбузов. - Харків, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Академія медичних наук України інститут дерматології та венерології.

Гриценко, П.О. (2007) Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / П. О. Гриценко. - Дніпропетровськ, 2007. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Дорохова, О.В. (2007) Діагностичне та прогностичне значення експресії маркерів при диспластичних та неопластичних процесах шийки матки (імуноморфологічні аспекти) : автореф. дис. на збодуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Дорохова. - Дніпропетровськ, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Зозуля, О.С. (2007) Закономірності розвитку та будови передсердно-шлуночкових клапанів серця в пре- та постнатальногму онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. С. Зозуля. - Дніпропетровськ, 2007. - 16 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Каспиржный, А.В. (2007) Особенности электрической структуры нейронов выявлены методом цифровой обработки изображений. Біофізичний вісник, Вип.19 (2). pp. 80-86.

Козловська, Г.О. (2007) Морфофункціональні особливості будови та розвитку клапанів аорти та легеневого стовбура в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Г. О. Козловська. - Дніпропетровськ, 2007. - 17 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медич- на академія МОЗ України.

Майкова, Т.В. and Потапова, Т.М. (2007) Особливості клінічних проявів та фактори ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень. Медичні перспективи, Т. 12 (№ 2). pp. 97-102. ISSN 2307-0404

Макаренко, О.В. (2007) Зміни рухово-емоційного стану під впливом похідних норборнену в умовах ад’ювантного артриту. Вісник наукових досліджень (№ 2). pp. 105-108. ISSN 1681-276X

Марута, Н.А. and Юрьева, Л.Н. (2007) О необходимости создания клинических протоколов оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами с суицидальным поведением. Український вісник психоневрології, Т. 12 (Вип. 1). pp. 82-83. ISSN 2079-0325

Петров, О.С. (2007) Особливості неврологічної патології та взаємовідносини з біоелектричними патернами головного мозку і церебральною гемодинамікою при гіпотиреозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. С. Петров. - Київ, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Родинський, О.Г. (2007) Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. Г. Родинський. - Донецьк, 2007. - 38 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Донецький національний медичний університет ім.М.Горького.

Рокутов, С.В. (2007) Пограничні психічні розлади у осіб з нейросенсорною приглухуватістю (клініка, діагностика, терапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / С. В. Рокутов. - Харків, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Державна установа “Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України”.

Усенко, Л.В. and Белоцерковец, О.В. and Машин, А.М. and Царев, А.В. and Землянский, Е.И. and Панченко, Г.В. (2007) Современные аспекты интенсивной терапии политравмы с превалированием торакальной травмы на догоспитальном и госпитальном этапах. Медицина неотложных состояний, № 5 (12). pp. 10-19. ISSN 2224-0586

Черненко, Д.В. (2007) Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. В. Черненко. - Київ, 2008. - 26 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Київська національна академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

Шульга, Д.І. (2007) Клініка, діагностика та лікування гіпоплазії легень у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. І. Шульга. - Дніпропетровськ, 2007. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Інститут гастроентерології АМН України.

Юрьева, Л.Н. (2007) Суицидологическая ситуация в Украине: реалии и перспективы. Український вісник психоневрології, Т. 15 (вип.1). pp. 34-36. ISSN 2079-0325

Юрьева, Л.Н. and Малишко, Т.В. and Рахманов, В.М. and Лазаренко, А.Н. (2007) Сравнительная оценка эффективности нормазидола при депрессиях органического и невротического генеза. Український вісник психоневрології, Т. 15 (вип. 2). pp. 148-150. ISSN 2079-0325

This list was generated on Thu Jul 29 02:08:57 2021 EEST.