Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | Д | З | К | М | П | Р | У | Ч | Ш | Ю
Number of items: 18.

А

Апоненко, И.Н. (2007) Онимия как признак жанра сказки. Восточноукраинский лингвистический сборник, Вып.11. pp. 7-20.

Г

Гарбузов, Д.О. (2007) Особливості діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук : 14.01.20 / Д. О. Гарбузов. - Харків, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Академія медичних наук України інститут дерматології та венерології.

Гриценко, П.О. (2007) Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / П. О. Гриценко. - Дніпропетровськ, 2007. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Д

Дорохова, О.В. (2007) Діагностичне та прогностичне значення експресії маркерів при диспластичних та неопластичних процесах шийки матки (імуноморфологічні аспекти) : автореф. дис. на збодуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Дорохова. - Дніпропетровськ, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

З

Зозуля, О.С. (2007) Закономірності розвитку та будови передсердно-шлуночкових клапанів серця в пре- та постнатальногму онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. С. Зозуля. - Дніпропетровськ, 2007. - 16 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

К

Каспиржный, А.В. (2007) Особенности электрической структуры нейронов выявлены методом цифровой обработки изображений. Біофізичний вісник, Вип.19 (2). pp. 80-86.

Козловська, Г.О. (2007) Морфофункціональні особливості будови та розвитку клапанів аорти та легеневого стовбура в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Г. О. Козловська. - Дніпропетровськ, 2007. - 17 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медич- на академія МОЗ України.

М

Майкова, Т.В. and Потапова, Т.М. (2007) Особливості клінічних проявів та фактори ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень. Медичні перспективи, Т. 12 (№ 2). pp. 97-102. ISSN 2307-0404

Макаренко, О.В. (2007) Зміни рухово-емоційного стану під впливом похідних норборнену в умовах ад’ювантного артриту. Вісник наукових досліджень (№ 2). pp. 105-108. ISSN 1681-276X

Марута, Н.А. and Юрьева, Л.Н. (2007) О необходимости создания клинических протоколов оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами с суицидальным поведением. Український вісник психоневрології, Т. 12 (Вип. 1). pp. 82-83. ISSN 2079-0325

П

Петров, О.С. (2007) Особливості неврологічної патології та взаємовідносини з біоелектричними патернами головного мозку і церебральною гемодинамікою при гіпотиреозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. С. Петров. - Київ, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Р

Родинський, О.Г. (2007) Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. Г. Родинський. - Донецьк, 2007. - 38 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Донецький національний медичний університет ім.М.Горького.

Рокутов, С.В. (2007) Пограничні психічні розлади у осіб з нейросенсорною приглухуватістю (клініка, діагностика, терапія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / С. В. Рокутов. - Харків, 2007. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Державна установа “Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України”.

У

Усенко, Л.В. and Белоцерковец, О.В. and Машин, А.М. and Царев, А.В. and Землянский, Е.И. and Панченко, Г.В. (2007) Современные аспекты интенсивной терапии политравмы с превалированием торакальной травмы на догоспитальном и госпитальном этапах. Медицина неотложных состояний, № 5 (12). pp. 10-19. ISSN 2224-0586

Ч

Черненко, Д.В. (2007) Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. В. Черненко. - Київ, 2008. - 26 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Київська національна академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

Ш

Шульга, Д.І. (2007) Клініка, діагностика та лікування гіпоплазії легень у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. І. Шульга. - Дніпропетровськ, 2007. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Інститут гастроентерології АМН України.

Ю

Юрьева, Л.Н. (2007) Суицидологическая ситуация в Украине: реалии и перспективы. Український вісник психоневрології, Т. 15 (вип.1). pp. 34-36. ISSN 2079-0325

Юрьева, Л.Н. and Малишко, Т.В. and Рахманов, В.М. and Лазаренко, А.Н. (2007) Сравнительная оценка эффективности нормазидола при депрессиях органического и невротического генеза. Український вісник психоневрології, Т. 15 (вип. 2). pp. 148-150. ISSN 2079-0325

This list was generated on Mon Dec 11 02:06:53 2023 EET.