Items where Subject is "Anatomy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Г | Д | Ж | К | М | Н | П | Р | С
Number of items at this level: 23.

А

Абдул-Огли, Л.В. (2005) Регіональні особливості розвитку і будови серцевої стінки в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Л. В. Абдул-Огли. - Харків, 2005. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Харківський державний медичний університет МОЗ України.

Абдул-Оглы, Л.В. and Козловская, А.А. and Рутгайзер, В.Г. and Дубовик, К.И. and Бельская, Е.О. (2016) Морфометрические показатели пупочного канатика в норме и при нарушении формирования плаценты. Морфологія = Morphologia, Т. 10 (№ 3). pp. 53-56. ISSN 1997-9665

Г

Гарець, В.І. and Бельська, Ю.О. and Шаторна, В.Ф. (2015) Морфологічний стан фетальної печінки під впливом цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації Morphological state of fetal liver under the influence of citrate silver and gold on a background of lead intoxication. Галицький лікарський вісник, № 3. pp. 48-51.

Д

Довгаль, Г.В. (2013) Розвиток селезінки щурів в пізньому пренатальному періоді під впливом ацетату свинцю та за умов корекції. Вісник проблем біології і медицини., Т. 2 (Вип. 4). pp. 197-200.

Ж

Жаріков, М.Ю. (2006) Морфофункціональний стан секреторних компонентів серця в нормі та в умовах дії різних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / М. Ю. Жаріков. - Вінниця, 2006. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

К

Квятковська, Т.О. (2017) Антропометричні особливості верхньої кінцівки юнаків, що працюють у сфері IT-технологій, та юнаків-музикантів. Буковинський медичний вісник, Т. 21 (№2,ч.2). pp. 57-59. ISSN 1684-7903 (print), 2413-0737 (online)

Квятковська, Т.О. and Попов, В.Р. and Кизим, К.В. (2016) Деякі антропометричні особливості кисті юнаків-музикантів. Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Прикладні аспекти морфології", 20-21 жовтня 2016 р., Тернопіль. pp. 70-72.

Козлова, Ю.В. and Козлов, С.В. and Родинський, О.Г. and Колдунов, В.В. and Кошарний, В.В. and Абдул-Огли, Л.В. and Родинська, Г.О. (2018) Патогенетичні аспекти ураження гіпокампа за умов експериментальної кардіоміопатії. Світ медицини та біології, № 2 (64). pp. 147-152. ISSN 2079-8334

Козловська, Г.О. (2007) Морфофункціональні особливості будови та розвитку клапанів аорти та легеневого стовбура в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Г. О. Козловська. - Дніпропетровськ, 2007. - 17 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровська державна медич- на академія МОЗ України.

Кошарний, В.В. (2005) Закономірності зміни серця щурів при дії НВЧ-випромінювання в нормі і при коарктації аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. В. Кошарний. - Харкыв, 2005. - 18 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Харківський державний медичний університет МОЗ України.

Кошарний, В.В. (2012) Морфогенетичні перетворення органів ембріонів щурів під впливом електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / В. В. Кошарний. - Харків, 2012. - 37 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Кошарный, В.В. and Абдул-Оглы, Л.В. and Демьяненко, И.А. and Царёв, А.А. (2013) Изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинномозговых нервов. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, № 19 (278). pp. 17-24.

Кошарный, В.В. and Слободян, А.Н. and Абдул-Оглы, Л.В. and Козлов, С.В. and Демьяненко, И.А. and Дубовик, К.И. and Рутгайзер, В.Г. and Белименко, Н.С. (2017) Особенности формообразования стенки сердца и его пространственной ориентации на этапах пренатального онтогенеза. Manual. Днепр : «Середняк Т.К.», 2017, Днепропетровск, Украина.

М

Майор, В.В. (2016) Дослідження впливу ацетату свинцю при ізольованому введенні та в комбінації з цитратами металів на гістологічну структуру плаценти щурів. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (Т. 1). pp. 295-300. ISSN 2077-4214

Н

Назарова, Д.І. (2010) Формоутворення серця в філогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / Д. І. Назарова. - Тернопіль, 2010. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського" МОЗ України.

Нефьодова, О.О. and Азаров, О.І. (2018) Морфогенез нирок під впливом важких металів (огляд даних літератури). Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (т. 2). pp. 23-27. ISSN 2077-4214

Нефьодова, О.О. and Білишко, Д.В. (2018) Вплив важких металів на морфофункціональний стан печінки (огляд літератури). Вісник проблем біології і медицини, Вип.1 (т. 2). pp. 27-30. ISSN 2077-4214

Нефьодова, О.О. and Задесенец, И.П. and Гальперин, А.И. (2017) Влияние соединений кадмия и свинца на морфогенез внутренних органов в онтогенезе. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (т. 3). pp. 61-66. ISSN 2077-4214

Нефьодова, О.О. and Задесенець, І.П. (2018) Вплив важких металів на морфофункціональний стан серця (огляд літератури). Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (т. 2). pp. 31-35. ISSN 2077-4214

Нефьодова, О.О. and Кузнєцова, О.В. and Задесенець, І.П. and Гальперін, О.І. (2017) Аналіз літературних даних щодо впливу важких металів на серцево-судинну систему. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (т. 1). pp. 53-58. ISSN 2077-4214

П

Павлов, А.И. (2017) Анатомо-топографические и хирургические особенности, варианты расположения (формы) повреждений структур задней черепной ямки. Буковинський медичний вісник, Т. 21 (№2ч.2). pp. 78-83. ISSN 1684-7903 (print), 2413-0737 (online)

Р

Романенко, О.А. (2013) Морфогенез печінки під впливом ацетату свинцю та за умов корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. А. Романенко. - Запоріжжя, 2013. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

С

Савенкова, О.О. (2009) Формоутворення внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини у пренатальному періоді онтогенезу : автореф. ди. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. О. Савенкова. - Харків, 2009. - 18 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

This list was generated on Thu Nov 15 02:14:44 2018 EET.