Items where Subject is "Clinical medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2300)
    • Clinical medicine (63)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: R | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш
Number of items at this level: 63.

R

Robertson, John F R and Bondarenko, Igor M and Trishkina, Ekaterina and Dvorkin, Mikhail and Panasci, Lawrence and Manikhas, Alexey and Shparyk, Yaroslav and Cardona-Huerta, Servando and Cheung, Kwok-Leung and Philco-Salas, Manuel Jesus and Ruiz-Borrego, Manuel and Shao, Zhimin and Noguchi, Shinzaburo and Rowbottom, Jacqui and Stuart, Mary and Grinsted, Lynda M and Fazal, Mehdi and Ellis, Matthew J (2016) Fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg for hormone receptor-positive advanced breast cancer (FALCON): an international, randomised, double-blind, phase 3 trial. The Lancet, 388 (10063). pp. 2997-3005. ISSN 1474-547X

А

Агарков, С.Ф. and Толстікова, О.О. (2015) Порівняльна оцінка ліпідограми, лептин- та адипонектинемії у підлітків та осіб юнацького віку з метаболічним синдромом. Здоровье ребенка, № 7 (67). pp. 93-96. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Аль Насір, Ейяд and Харапонова, О.Б. and Ал Нукарі, Абдулкарім and Демченко, О.М. and Дроздов, О.Л. (2014) Стан катехоламінергічних систем мозку при формуванні сиднокарбового психозу. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 69-76. ISSN 2307-0404

Б

Бакулін, П.Є. and Мальцев, І.О. and Корпусенко, І.В. and Савенков, Ю.Ф. (2012) Гістоморфологічна динаміка туберкульозних каверн під впливом торакоколагенопластики. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 66-69.

Бондаренко, И.Н. and Чебанов, К.О. and Завизион, В.Ф. and Балакин, И.А. and Уржумова, Н.Г. and Эль-Хажж, Мохамед and Бондаренко, Ю.Н. and Степанов, Д.С. and Михеенко, Ю.А. (2015) Принципы обеспечения эффективной работы исседоваельского центра. Клінічні випробування лікарських засобів В Україні : Матеріали роботи п'ятої наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, Україна, 19-20 лстопада 2015 рік. p. 28.

Бугрім, Т.В. (2014) Сучасні підходи до діагностики остеопорозу та ішемічної хвороби серця в жінок у післяменопаузальному періоді в умовах первинної медико-санітарної допомоги. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 77-81. ISSN 2307-0404

В

Василенко, В.А. (2015) Зміни систолічної функції лівого шлуночка у хворих з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду та кардіоренальним анемічним синдромом. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 3). pp. 113-119. ISSN 2307-0404

Василенко, В.А. (2017) Індекс жорсткості аорти як маркер субклінічного атеросклерозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 12-16. ISSN 2307-0404

Височина, І.Л. (2012) Тест кольорових відносин та особливості емоційного портрету дітей шкільного віку з дитячих будинків. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 75-80.

Воронін, К.В. and Давиденко, Н.В. and Лоскутова, Т.О. (2015) Мультигенні форми тромбофілії при звичному невиношуванні плода. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 69-75. ISSN 2307-0404

Г

Гайдук, О.И. and Иванусь, С.Г. and Чергинец, В.И. and Гайдук, Т.А. and Башкирова, Н.С. (2017) Клинический случай болезни Кавасаки у 7-месячного младенца. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 21-24. ISSN 2307-0404

Гашинова, Е.Ю. (2015) Загострення ХОЗЛ: фактори, що вливають на тривалість госпіталізацій. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 71-81. ISSN 2307-0404

Гударьян, А.А. and Идашкина, Н.Г. and Ширинкин, С.В. (2014) Сравнительная эффективность использования резорбируемых мембран из полимолочной кислоты и коллагена при регенерации костных дефектов у больных периимплантитом. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 91-96. ISSN 2307-0404

Д

Дзяк, Г.В. and Колесник, М.Ю. (2012) Двовимірна спекл-трекінг ехокардіографія – нова технологія дослідження кінетики та деформаціі міокарда. Методологія та референтні значення. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 22-27.

Дзяк, Г.В. and Неханевич, О.Б. (2015) Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими антомаліями розвитку серця. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 3). pp. 10-15. ISSN 2307-0404

Дубоссарська, З.М. and Грек, Л.П. (2012) Синдром хронічного тазового болю у гінекологічних хворих, лікувально-діагностичні аспекти і реабілітація. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 77-82. ISSN 2307-0404

Дубоссарська, Ю.О. and Пузій, О.М. and Щепанкова, Н.Ф. (2012) Сучасні технології в діагностиці доброякісних кістозних утворень яєчників. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 88-90. ISSN 2307-0404

Дука, К.Д. and Мишина, Н.В. and Чергінець, В.І. (2015) Сучасні особливості вигодовування дітей раннього віку та його вплив на захворювання органів дихання. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 104-110. ISSN 2307-0404

Дука, Ю.М. (2015) Аналіз перебігу вагітності і пологів у вагітних жінок з надмірною вагою. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 55-62. ISSN 2307-0404

Дюдюн, А.Д. and Резніченко, Н.Ю. (2015) Вплив частого вживання алкоголю на стан шкіри та загальний стан здоров'я чоловіків. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 98-103. ISSN 2307-0404

К

Касьянов, В.А. (2012) Факторы, влияющие на течение и прогноз травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 68-71.

Ковач, І.В. and Воляк, Л.М. (2012) Патогенез системної гіпоплазії емалі зубів у хворих на ендемічний зоб. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 74-77.

Козачковський, О.Є. and Височина, І.Л. (2014) Прогностичне значення пієлоектазій у дітей раннього віку з сечовим синдромом. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 82-86. ISSN 2307-0404

Колесник, К.А. and Деньга, Э.М. (2014) Биофизические параметры ротовой жидкости и клеток буккального эпителия у детей с заболеваниями щитовидной железы в процессе ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 96-101. ISSN 2307-0404

Колесник, М.Ю. (2015) Інформативність С-термінального фрагмента проколагену I типу у виявленні прихованої серцевої недостатності у чоловіків з артеріальною гіпертензією. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 35-41. ISSN 2307-0404

Корпусенко, І.В. (2015) Міні-інвазивна етапна хірургічна тактика лікування хворих на двобічний туберкульоз легень, ускладнений емпіємою плеври. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 91-98. ISSN 2307-0404

Костюкевич, О.М. and Міщенюк, О.Ю. and Клименко, С.В. (2014) Оцінка значення показників периферичної крові для диференційної діагностики та прогнозування тромботичних ускладнень справжньої поліцитемії і вторинних еритроцитозів. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 37-44. ISSN 2307-0404

Курята, А.В. and Митрохина, О.С. and Лысунец, Т.К. and Тарнавская, Н.М. (2013) Функциональное состояние эндотелия сосудов, субклинические проявления атеросклероза у пациентов с суставным синдромом, обусловленным системными заболеваниями соединительной ткани, и возможность их коррекции путем применения L-аргинина. Український ревматологічний журнал, № 4 (54). pp. 39-44. ISSN 1607-2669

Курята, А.В. and Митрохина, О.С. and Ященко, Т.Д. (2014) Возможности коррекции железодефицитной анемии у пациентов с хронической болезнью почек. Український медичний часопис, № 3 (101). pp. 72-75. ISSN 1562-1146

Кушнір, Ю.С. (2014) Гемодинаміка, функціональний стан ендотелію судин, нирок та тромбоцитів залежно від індексу маси тіла при хронічній серцевій недостатності зі збереженою систолічною функцією. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 29-36. ISSN 2307-0404

Л

Лоскутов, А.Е. and Васильченко, Е.В. (2014) Ошибки и осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава с использованием цементных технологий. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 50-56. ISSN 2307-0404

Лоскутова, Т.О. (2015) Тактика ведення вагітних групи ризику розвитку прееклампсії. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 62-69. ISSN 2307-0404

Лоскутова, Т.О. (2014) Ефективність прогнозування прееклампсії у вагітних. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 101-106. ISSN 2307-0404

М

Манін, М.В. (2015) Комплексне лікування хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта у гострому та підгострому періодах. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2 (Т. 4). pp. 148-151. ISSN 2077-4214

Манін, М.В. (2015) Фізична реабілітація хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта на стаціонарному етапі лікування. ScienceRise, №7/4 (12). pp. 82-86. ISSN 2313-6286

Манін, М.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Смирнова, О.Л. (2015) Віддалені результати застосування комплексного лікування пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта з неврологічними проявами. Медична гідрологія та реабілітація = Medical hydrology and rehabilitation, Т. 13 (№ 4). p. 89. ISSN 2308-0663

Медведєв, М.В. and Потапов, В.О. and Польщіков, П.І. (2012) Характеристики перфузії міоматозної матки до та після органозберігаючих методів лікування. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 57-62.

Молчанов, Р.Н. and Блюсс, О.Б. (2015) Прогнозирование рецидивов опухолей мочевого пузыря с учетом факторов риска и особенностей лечения. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 49-55. ISSN 2307-0404

Н

Неханевич, О.Б. and Дорофєєва, О.Є. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Шелест, А.О. (2015) Динаміка діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності. Спортивна медицина, № 1-2. pp. 34-41. ISSN 1992-7894 (print), 1992-9285 (online)

Неханевич, О.Б. and Курята, О.В. and Корнілова, Т.В. and Нікітенко, В.О. and Летюча, Н.П. (2017) Рівень фізичної працездатності та підготовленості у студентів з ознаками гіпермобільності суглобів. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 337-340. ISSN 2077-4214

Николаенко-Камышова, Т.П. and Мусиенко, Т.Л. (2016) К особенностям клинико-лабораторного состояния пациентов с герпесвирусной суперинфекцией. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, № 1-4. pp. 295-299. ISSN 1561-3607

Новицька-Усенко, Л.В. and Дьомін, С.Г. (2015) Медикаментозна корекція порушень моторики кишок в інтенсивній терапії післяопераційного періоду хірургічних хворих. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 41-48. ISSN 2307-0404

Носівець, Д.С. (2012) Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфіза плечової кістки. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 62-68.

О

Огоренко, В.В. (2014) Клинические особенности депрессивных расстройств у больных с онкопатологией головного мозга. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 63-69. ISSN 2307-0404

П

Пендальчук, Н.В. (2012) Вплив гемодилюції на стан дифузійної здатності легень у хворих на ХОЗЛ. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 41-45.

Перцева, Т.О. and Борисова, І.С. (2014) Пневмонія у хворих на фоні онкологічних захворювань крові. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 45-50. ISSN 2307-0404

Перцева, Т.О. and Гашинова, К.Ю. and Штепа, О.О. (2012) Сурфактантний білок Д як специфічний маркер хронічного запалення легень. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 27-33.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Басіна, Б.О. (2012) Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 59-65.

Перцева, Т.О. and Кіреєва, Т.В. and Братусь, О.В. and Штепа, О.О. and Ювко, О.В. (2014) Особливості резистентності основних збудників інфекцій дихальних шляхів у Дніпропетровському регіоні. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 22-28. ISSN 2307-0404

Перцева, Т.О. and Рокутова, М.К. (2012) Клінічні прояви ожиріння - асоційованої нефропатії у молодих пацієнтів з абдомінальним ожирінням. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 32-40.

Р

Родинський, О.Г. and Ткаченко, С.С. and Мозгунов, О.В. and Гузь, Л.В. and Родинська, Г.О. (2017) Дія комплексного препарату Цитофлавін на біоелектричну активність еферентних волокон сідничного нерву в умовах експериментальної менопаузи. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 184-187. ISSN 2077-4214

С

Сагаловски, С. and Шёнерт, М. (2012) Остеопороз и его клеточно-молекулярные механизмы развития: поиск молекул-мишеней для новых средств лечения заболевания. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 19-31.

Самура, Т.О. (2012) Матриксна металопротеїназа-3, матриксна металопротеїназа-9 та N- термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду як предиктори кардіальногo ремоделювання у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 40-46.

Спіріна, І.Д. and Леонов, С.Ф. and Шустерман, Т.Й. and Варшавський, Я.С. (2015) Клініко-психопатологічні особливості органічного депресивного розладу в особи, яка зловживає алкоголем (клінічний випадок). Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 81-85. ISSN 2307-0404

Степанов, Ю.М. and Заіченко, Н.Г. (2012) Хронічний панкреатит біліарного ґенезу: особливості клінічного перебігу та стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 70-75.

Т

Турлюн, Т.С. (2014) Изменение функционального состояния эндотелия под влиянием проводимой антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертензией и высоким кардиоваскулярным риском. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 56-63. ISSN 2307-0404

Ф

Фадеенко, Г.Д. and Колесникова, Е.В. (2012) Возможности комплексной терапии неалкогольной жировой болезни печени с использованием препарата Вазонат. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 50-56.

Филиппов, Ю.А. and Тютюнник, В.М. (2014) Рак желудка с переходом на пищевод. Диагностика, лечение и предупреждение специальными методами. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 86-90. ISSN 2307-0404

Х

Ханюков, О.О. (2012) Вплив комплексного медикаментозного лікування на якість життя хворих з мультифокальним атеросклерозом. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 52-59.

Ханюков, О.О. and Писаревська, О.В. and Люлька, Ю.П. (2012) Зменшення вираженості системного запалення як одна з основних цілей медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом в перед- і післяопераційний періоди реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 33-41.

Ш

Шевченко, Ю.М. (2015) Якість життя у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами, які хворіють на гострий та хронічний панкреатит. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 85-91. ISSN 2307-0404

Шейко, C.С. and Колб, Н.О. (2017) Клінічний перебіг ізольованої систолічної артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference, «Efektivní nástroje moderních vĕd - 2017», 22 - 30 kvĕtna 2017 г. on Zemĕdĕlství. Medicína. Ekologie. Biologické vĕdy, Vol.11. pp. 26-30.

Шейко, С.О. (2015) Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним анемічним синдромом. Лікі України, № 9/10. pp. 44-48. ISSN 1997-9894

This list was generated on Sun Feb 18 02:15:39 2018 EET.