Items where Subject is "Clinical medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2737)
    • Clinical medicine (74)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Book
Number of items at this level: 74.

Article

Kuzmenko, A.O. and Krotova, L.O. (2017) Innovative analysis of blood. The unity of science. pp. 113-116.

Robertson, John F R and Bondarenko, Igor M and Trishkina, Ekaterina and Dvorkin, Mikhail and Panasci, Lawrence and Manikhas, Alexey and Shparyk, Yaroslav and Cardona-Huerta, Servando and Cheung, Kwok-Leung and Philco-Salas, Manuel Jesus and Ruiz-Borrego, Manuel and Shao, Zhimin and Noguchi, Shinzaburo and Rowbottom, Jacqui and Stuart, Mary and Grinsted, Lynda M and Fazal, Mehdi and Ellis, Matthew J (2016) Fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg for hormone receptor-positive advanced breast cancer (FALCON): an international, randomised, double-blind, phase 3 trial. The Lancet, 388 (10063). pp. 2997-3005. ISSN 1474-547X

Агарков, С.Ф. and Толстікова, О.О. (2015) Порівняльна оцінка ліпідограми, лептин- та адипонектинемії у підлітків та осіб юнацького віку з метаболічним синдромом. Здоровье ребенка, № 7 (67). pp. 93-96. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Аль Насір, Ейяд and Харапонова, О.Б. and Ал Нукарі, Абдулкарім and Демченко, О.М. and Дроздов, О.Л. (2014) Стан катехоламінергічних систем мозку при формуванні сиднокарбового психозу. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 69-76. ISSN 2307-0404

Бакулін, П.Є. and Мальцев, І.О. and Корпусенко, І.В. and Савенков, Ю.Ф. (2012) Гістоморфологічна динаміка туберкульозних каверн під впливом торакоколагенопластики. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 66-69.

Бондаренко, И.Н. and Чебанов, К.О. and Завизион, В.Ф. and Балакин, И.А. and Уржумова, Н.Г. and Эль-Хажж, Мохамед and Бондаренко, Ю.Н. and Степанов, Д.С. and Михеенко, Ю.А. (2015) Принципы обеспечения эффективной работы исседоваельского центра. Клінічні випробування лікарських засобів В Україні : Матеріали роботи п'ятої наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, Україна, 19-20 лстопада 2015 рік. p. 28.

Бугрім, Т.В. (2014) Сучасні підходи до діагностики остеопорозу та ішемічної хвороби серця в жінок у післяменопаузальному періоді в умовах первинної медико-санітарної допомоги. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 77-81. ISSN 2307-0404

Василенко, В.А. (2015) Зміни систолічної функції лівого шлуночка у хворих з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду та кардіоренальним анемічним синдромом. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 3). pp. 113-119. ISSN 2307-0404

Василенко, В.А. (2017) Індекс жорсткості аорти як маркер субклінічного атеросклерозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 12-16. ISSN 2307-0404

Височина, І.Л. (2012) Тест кольорових відносин та особливості емоційного портрету дітей шкільного віку з дитячих будинків. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 75-80.

Воронін, К.В. and Давиденко, Н.В. and Лоскутова, Т.О. (2015) Мультигенні форми тромбофілії при звичному невиношуванні плода. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 69-75. ISSN 2307-0404

Гайдук, О.И. and Иванусь, С.Г. and Чергинец, В.И. and Гайдук, Т.А. and Башкирова, Н.С. (2017) Клинический случай болезни Кавасаки у 7-месячного младенца. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 21-24. ISSN 2307-0404

Гашинова, Е.Ю. (2015) Загострення ХОЗЛ: фактори, що вливають на тривалість госпіталізацій. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 71-81. ISSN 2307-0404

Гударьян, А.А. and Идашкина, Н.Г. and Ширинкин, С.В. (2014) Сравнительная эффективность использования резорбируемых мембран из полимолочной кислоты и коллагена при регенерации костных дефектов у больных периимплантитом. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 91-96. ISSN 2307-0404

Десятерик, В.І. and Давиденко, О.В. and Аксентьєв, С.О. and Слободянюк, В.А. and Желізняк, В.Г. and Богатирьов, О.Б. and Прокуда, О.М. and Малюта, С.В. (2016) Перший досвід створення клінічного реєстру хворих з ТЕЛА, аналіз причин розвитку емболії. Галицький лікарський вісник, Т. 23 (3 ч.1). pp. 85-87. ISSN 2306-4285 print, 2414-1518 online

Дзяк, Г.В. and Колесник, М.Ю. (2012) Двовимірна спекл-трекінг ехокардіографія – нова технологія дослідження кінетики та деформаціі міокарда. Методологія та референтні значення. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 22-27.

Дзяк, Г.В. and Неханевич, О.Б. (2015) Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими антомаліями розвитку серця. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 3). pp. 10-15. ISSN 2307-0404

Дубоссарська, З.М. and Грек, Л.П. (2012) Синдром хронічного тазового болю у гінекологічних хворих, лікувально-діагностичні аспекти і реабілітація. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 77-82. ISSN 2307-0404

Дубоссарська, Ю.О. and Пузій, О.М. and Щепанкова, Н.Ф. (2012) Сучасні технології в діагностиці доброякісних кістозних утворень яєчників. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 88-90. ISSN 2307-0404

Дука, К.Д. and Мишина, Н.В. and Чергінець, В.І. (2015) Сучасні особливості вигодовування дітей раннього віку та його вплив на захворювання органів дихання. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 104-110. ISSN 2307-0404

Дука, Ю.М. (2015) Аналіз перебігу вагітності і пологів у вагітних жінок з надмірною вагою. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 55-62. ISSN 2307-0404

Дюдюн, А.Д. and Резніченко, Н.Ю. (2015) Вплив частого вживання алкоголю на стан шкіри та загальний стан здоров'я чоловіків. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 98-103. ISSN 2307-0404

Ельчанинова, Т.И. (2015) Лабораторная диагностика миелодиспластического синдрома (МДС). Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie і nauka bez granic - 2015» Volume 12. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia і geologia. pp. 30-33.

Касьянов, В.А. (2012) Факторы, влияющие на течение и прогноз травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 68-71.

Ковач, І.В. and Воляк, Л.М. (2012) Патогенез системної гіпоплазії емалі зубів у хворих на ендемічний зоб. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 74-77.

Козачковський, О.Є. and Височина, І.Л. (2014) Прогностичне значення пієлоектазій у дітей раннього віку з сечовим синдромом. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 82-86. ISSN 2307-0404

Колесник, К.А. and Деньга, Э.М. (2014) Биофизические параметры ротовой жидкости и клеток буккального эпителия у детей с заболеваниями щитовидной железы в процессе ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 96-101. ISSN 2307-0404

Колесник, М.Ю. (2015) Інформативність С-термінального фрагмента проколагену I типу у виявленні прихованої серцевої недостатності у чоловіків з артеріальною гіпертензією. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 35-41. ISSN 2307-0404

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. and Надюк, А.В. (2017) Динамика показателей суточного мониторирования артериального давления у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. Український журнал хірургії, № 3 (34). pp. 20-21. ISSN 1997-2938 print, 1999-1649 online

Корпусенко, І.В. (2015) Міні-інвазивна етапна хірургічна тактика лікування хворих на двобічний туберкульоз легень, ускладнений емпіємою плеври. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 91-98. ISSN 2307-0404

Костюкевич, О.М. and Міщенюк, О.Ю. and Клименко, С.В. (2014) Оцінка значення показників периферичної крові для диференційної діагностики та прогнозування тромботичних ускладнень справжньої поліцитемії і вторинних еритроцитозів. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 37-44. ISSN 2307-0404

Курята, А.В. and Митрохина, О.С. and Лысунец, Т.К. and Тарнавская, Н.М. (2013) Функциональное состояние эндотелия сосудов, субклинические проявления атеросклероза у пациентов с суставным синдромом, обусловленным системными заболеваниями соединительной ткани, и возможность их коррекции путем применения L-аргинина. Український ревматологічний журнал, № 4 (54). pp. 39-44. ISSN 1607-2669

Курята, А.В. and Митрохина, О.С. and Ященко, Т.Д. (2014) Возможности коррекции железодефицитной анемии у пациентов с хронической болезнью почек. Український медичний часопис, № 3 (101). pp. 72-75. ISSN 1562-1146

Кушнір, Ю.С. (2014) Гемодинаміка, функціональний стан ендотелію судин, нирок та тромбоцитів залежно від індексу маси тіла при хронічній серцевій недостатності зі збереженою систолічною функцією. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 29-36. ISSN 2307-0404

Лоскутов, А.Е. and Васильченко, Е.В. (2014) Ошибки и осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава с использованием цементных технологий. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 50-56. ISSN 2307-0404

Лоскутова, Т.О. (2015) Тактика ведення вагітних групи ризику розвитку прееклампсії. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 62-69. ISSN 2307-0404

Лоскутова, Т.О. (2014) Ефективність прогнозування прееклампсії у вагітних. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 101-106. ISSN 2307-0404

Манін, М.В. (2015) Комплексне лікування хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта у гострому та підгострому періодах. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2 (Т. 4). pp. 148-151. ISSN 2077-4214

Манін, М.В. (2015) Фізична реабілітація хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта на стаціонарному етапі лікування. ScienceRise, №7/4 (12). pp. 82-86. ISSN 2313-6286

Манін, М.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Смирнова, О.Л. (2015) Віддалені результати застосування комплексного лікування пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта з неврологічними проявами. Медична гідрологія та реабілітація = Medical hydrology and rehabilitation, Т. 13 (№ 4). p. 89. ISSN 2308-0663

Медведєв, М.В. and Потапов, В.О. and Польщіков, П.І. (2012) Характеристики перфузії міоматозної матки до та після органозберігаючих методів лікування. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 57-62.

Молчанов, Р.Н. and Блюсс, О.Б. (2015) Прогнозирование рецидивов опухолей мочевого пузыря с учетом факторов риска и особенностей лечения. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 49-55. ISSN 2307-0404

Неханевич, О.Б. and Дорофєєва, О.Є. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Шелест, А.О. (2015) Динаміка діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності. Спортивна медицина, № 1-2. pp. 34-41. ISSN 1992-7894 (print), 1992-9285 (online)

Неханевич, О.Б. and Курята, О.В. and Корнілова, Т.В. and Нікітенко, В.О. and Летюча, Н.П. (2017) Рівень фізичної працездатності та підготовленості у студентів з ознаками гіпермобільності суглобів. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 337-340. ISSN 2077-4214

Николаенко-Камышова, Т.П. and Мусиенко, Т.Л. (2016) К особенностям клинико-лабораторного состояния пациентов с герпесвирусной суперинфекцией. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, № 1-4. pp. 295-299. ISSN 1561-3607

Новицька-Усенко, Л.В. and Дьомін, С.Г. (2015) Медикаментозна корекція порушень моторики кишок в інтенсивній терапії післяопераційного періоду хірургічних хворих. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 41-48. ISSN 2307-0404

Носівець, Д.С. (2012) Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфіза плечової кістки. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 62-68.

Огоренко, В.В. (2014) Клинические особенности депрессивных расстройств у больных с онкопатологией головного мозга. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 63-69. ISSN 2307-0404

Пендальчук, Н.В. (2012) Вплив гемодилюції на стан дифузійної здатності легень у хворих на ХОЗЛ. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 41-45.

Перцева, Т.О. and Борисова, І.С. (2014) Пневмонія у хворих на фоні онкологічних захворювань крові. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 45-50. ISSN 2307-0404

Перцева, Т.О. and Гашинова, К.Ю. and Штепа, О.О. (2012) Сурфактантний білок Д як специфічний маркер хронічного запалення легень. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 27-33.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Басіна, Б.О. (2012) Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 59-65.

Перцева, Т.О. and Кіреєва, Т.В. and Братусь, О.В. and Штепа, О.О. and Ювко, О.В. (2014) Особливості резистентності основних збудників інфекцій дихальних шляхів у Дніпропетровському регіоні. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 22-28. ISSN 2307-0404

Перцева, Т.О. and Рокутова, М.К. (2012) Клінічні прояви ожиріння - асоційованої нефропатії у молодих пацієнтів з абдомінальним ожирінням. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 32-40.

Родинський, О.Г. and Ткаченко, С.С. and Мозгунов, О.В. and Гузь, Л.В. and Родинська, Г.О. (2017) Дія комплексного препарату Цитофлавін на біоелектричну активність еферентних волокон сідничного нерву в умовах експериментальної менопаузи. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 184-187. ISSN 2077-4214

Сагаловски, С. and Шёнерт, М. (2012) Остеопороз и его клеточно-молекулярные механизмы развития: поиск молекул-мишеней для новых средств лечения заболевания. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 19-31.

Сакович, В.Н. and Гречка, Е.М. and Степахина, М.Э. and Дербина, Е.А. and Гузенко, Н.В. (2017) Введение лекарственных препаратов в субтеноновое пространство глаза в лечении передней ишемической нейропатии. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 1). pp. 50-54. ISSN 2307-0404

Самура, Т.О. (2012) Матриксна металопротеїназа-3, матриксна металопротеїназа-9 та N- термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду як предиктори кардіальногo ремоделювання у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 40-46.

Ситало, С.Г. (2015) Системная красная волчанка. Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo - 2015» Volume 3. Medycyna. Ekologia. Rolnictwo. Fizyczna kultura і sport. pp. 20-23.

Ситало, С.Г. (2015) Нозологические формы острых порфирий. Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo - 2015» Volume 3. Medycyna. Ekologia. Rolnictwo. Fizyczna kultura і sport. pp. 16-20.

Спіріна, І.Д. and Леонов, С.Ф. and Шустерман, Т.Й. and Варшавський, Я.С. (2015) Клініко-психопатологічні особливості органічного депресивного розладу в особи, яка зловживає алкоголем (клінічний випадок). Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 81-85. ISSN 2307-0404

Степанов, Ю.М. and Заіченко, Н.Г. (2012) Хронічний панкреатит біліарного ґенезу: особливості клінічного перебігу та стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 70-75.

Турлюн, Т.С. (2014) Изменение функционального состояния эндотелия под влиянием проводимой антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертензией и высоким кардиоваскулярным риском. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 56-63. ISSN 2307-0404

Фадеенко, Г.Д. and Колесникова, Е.В. (2012) Возможности комплексной терапии неалкогольной жировой болезни печени с использованием препарата Вазонат. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 50-56.

Федірко, П.А. and Гарькава, Н.А. (2016) Закономірності розвитку судинної патології сітківки у віддаленому періоді після радіаційного впливу. Офтальмологический журнал, № 6. pp. 24-28. ISSN 2413-8746 (Russian/Ukrainian ed. Online), 0030-0675 (Russian/Ukrainian ed. Print), 2412-8740 (English ed. Online)

Филиппов, Ю.А. and Тютюнник, В.М. (2014) Рак желудка с переходом на пищевод. Диагностика, лечение и предупреждение специальными методами. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 86-90. ISSN 2307-0404

Ханюков, О.О. (2012) Вплив комплексного медикаментозного лікування на якість життя хворих з мультифокальним атеросклерозом. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 52-59.

Ханюков, О.О. and Писаревська, О.В. and Люлька, Ю.П. (2012) Зменшення вираженості системного запалення як одна з основних цілей медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом в перед- і післяопераційний періоди реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 33-41.

Шевченко, Ю.М. (2015) Якість життя у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами, які хворіють на гострий та хронічний панкреатит. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 85-91. ISSN 2307-0404

Шейко, C.С. and Колб, Н.О. (2017) Клінічний перебіг ізольованої систолічної артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference, «Efektivní nástroje moderních vĕd - 2017», 22 - 30 kvĕtna 2017 г. on Zemĕdĕlství. Medicína. Ekologie. Biologické vĕdy, Vol.11. pp. 26-30.

Шейко, С.О. (2015) Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним анемічним синдромом. Лікі України, № 9/10. pp. 44-48. ISSN 1997-9894

Щербакова, А.В. (2016) Клинико-диагностическое значение определения калия в крови. Materialy XII Mi^dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2016» Volume 8. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia і geologia. Chemia і chemiczne technologie. Rolnictwo. pp. 3-5.

Щербакова, А.В. and Ситало, С.Г. (2016) Клинико-диагностическое значение определения натрия и фосфора в крови. Materialy XII Mi^dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2016» Volum e 8. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia і geologia. Chemia і chemiczne technologie. Rolnictwo. pp. 17-19.

Book

Дзяк, Г.В. and Дроздов, О.Л. and Білозуб, В.В. and Рясков, О.А. (2011) Збірник запатентованих робіт ЦНДЛ 1963 – 2011. ЧМП "Економіка", 2011, Дніпропетровськ. ISBN 978-966-2637-08-3

This list was generated on Thu Jun 21 02:15:49 2018 EEST.