Items where Subject is "Anesthesiology and Intensive care"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2318)
    • Anesthesiology and Intensive care (63)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | В | Д | Й | К | Л | М | Н | П | Р | С | У | Ш
Number of items at this level: 63.

Є

Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. (2016) Міжнародні стандарти у навчанні прийомам серцево-легеневої реанімації лікарів-інтернів різних спеціальностей. Актуальні питання освіти і науки : збірник наук. статей ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2016 р., Харків. pp. 108-114.

А

Анікін, І.О. (2013) Оптимізація інтенсивної терапії функціонуючого артеріального протоку у недоношених з критичною вагою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / І. О. Анікін. - Дніпропетровськ, 2013. - 27 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

В

Волков, А.О. and Клигуненко, Е.Н. (2015) Влияние методов анестезии кесарева сечения на когнитивные функции родильниц. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, В. 24 (к.6ч.2). pp. 75-79.

Д

Дзяк, Л.А. and Зозуля, О.А. and Клигуненко, Е.Н. and Кущ, Е.А. (2015) Новые возможности мультимодальной фармакотерапии острого периода ишемического инсульта. Міжнародний неврологічний журнал, № 5 (75). pp. 39-44.

Дзяк, Л.А. and Кобеляцкий, Ю.Ю. and Йовенко, И.А. and Царев, А.В. (2015) Интенсивная терапия повреждений мозга и ранняя нейрореабилитация при политравме с превалированием тяжелой черепно-мозговой травмы. Опыт применения оригинального АМАНТАДИНА СУЛЬФАТА (ПК-МЕРЦ®, «Мерц Фарма ГмбХ и Ко»). Медицина неотложных состояний, № 8 (71). pp. 57-65. ISSN 2224-0586

Дзяк, Л.А. and Сірко, А.Г. (2016) Зміни у підходах до хірургічного лікування цивільної та бойової тяжкої черепно-мозкової травми. Матеріали науково-практичної конференції нейрохірургів з міжнародною участю "Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи". p. 29.

Доценко, В.В. (2012) Вибір варіантів знеболювання при операціях в загальній та пластичній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. В. Доценко. - Дніпропетровськ, 2012. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Дудукіна, С.О. and Грішин, В.І. and Кобеляцький, Ю.Ю. (2015) Особливості припинення респіраторної підтримки після тривалої штучної вентиляції легенів у хворих із вторинними ішемічними ускладненнями внаслідок інтракраніальних аневризматичних крововиливів. Медицина неотложных состояний, № 6 (69). pp. 24-28. ISSN 2224-0586

Дудукіна, С.О. and Кобеляцький, Ю.Ю. and Мацуга, О.М. (2015) Динаміка артеріального спазму у хворих з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія, № 1 (5). pp. 10-17.

Й

Йовенко, И.А. and Кобеляцкий, Ю.Ю. and Царев, А.В. and Белоцерковец, О.В. and Кузьмова, Е.А. and Петров, В.В. (2015) Протокол массивной трансфузии при огнестрельной травме: данные литературы, собственный опыт и проблемные вопросы. Острые и неотложные состояния в практике врача, № 5. pp. 7-18. ISSN 2311-8652

Йовенко, И.А. and Криштафор, Д.А. and Кобеляцкий, Ю.Ю. and Мынка, В.Ю. and Царев, А.В. and Кузьмова, Е.А. and Лубовская, Л.Л. and Белоцерковец, О.В. (2015) Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме. Медицина неотложных состояний, № 2 (65). pp. 171-175. ISSN 2224-0586

К

Клигуненко, Е.Н. and Ехалов, В.В. and Сединкин, В.А. and Гайдук, О.И. (2016) Современные аспекты обучения врачей циклов специализации приемам сердечно-легочной реанимации. Молодий вчений, № 12 (39). pp. 307-310. ISSN 2304-5809 (Print), 2313-2167 (Online)

Клигуненко, Е.Н. and Кравець, О.В. and Болтянский, С.В. and Ехалов, В.В. (2016) Эффективность декскетопрофена трометамола при лечении послеоперационной боли. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 35-41. ISSN 2224-0586

Клигуненко, Е.Н. and Площенко, Ю.А. (2012) Ошибки и осложнения в практике врача-анестезиолога. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, 2012 (2). pp. 7-28.

Клигуненко, Е.Н. and Сединкин, В.А. (2015) Об эффективности рестриктивного типа восполнения острой акушерской кровопотери. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ, В.26 (к.6ч.2). pp. 132-136.

Клигуненко, Е.Н. and Сорокина, Е.Ю. (2013) Пролонгированная инфузия β-лактамных антибиотиков у критических больных – новое решение проблемы антибиотикорезистенстности. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, 2013 (1). pp. 5-16.

Клигуненко, О.М. and Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. and Халімончик, В.В. (2016) Впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту для проміжної атестації лікарів-інтернів 1 року навчання за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Південноукраїнський медичний науковий журнал, 14 (14). pp. 54-57. ISSN 2306-7772

Клигуненко, О.М. and Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. and Халімончик, В.В. (2016) Впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту для проміжної атестації лікарів-інтернів I року навчання за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 14. pp. 54-57. ISSN 2306-7772

Клигуненко, О.М. and Площенко, Ю.О. (2016) Зміни рівня маркерів запалення та ушкодження ендотелію при позасерцевих оперативних втручаннях у пацієнтів похилого віку. Медицина неотложных состояний, № 4 (75). pp. 59-63. ISSN 2224-0586

Клигуненко, О.М. and Яровенко, В.В. (2016) Динаміка маркерів запалення у хворих після протезування кланпанів серця. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 76-80. ISSN 2224-0586

Клигуненко, О.М. and Яровенко, В.В. (2016) Динаміка маркерів запалення у хворих після протезування кланпанів серця. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 76-80. ISSN 2224-0586

Кобеляцкий, Ю.Ю. and Царев, А.В. and Йовенко, И.А. and Дубина, В.Н. and Яковенко, Д.П. and Селезнева, У.Р. and Халимончик, В.В. (2017) Рабдомиолиз при минно-взрывной травме: современные принципы и собственный опыт интенсивной терапии. Медицина неотложных состояний, № 2 (81). pp. 128-134. ISSN 2224-0586

Кобеляцкий, Ю.Ю. and Царев, А.В. and Криштафор, А.А. (2013) Навстречу новым горизонтам (исторический очерк). Медицина неотложных состояний, 2013 (6). pp. 8-16.

Коваль, О.А. and Клигуненко, О.М. and Муризіна, О.Ю. and Павленко, О.М. (2016) Ефективність та безпечність системного тромболізису у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії та ризиком ранньої смерті. Українській кардіологічний журнал, № 3. pp. 21-29. ISSN 1608-635X

Коваль, О.А. and Клигуненко, О.М. and Муризіна, О.Ю. and Павленко, О.М. (2016) Ефективність і безпечність системного тромболізису у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії та ризиком ранньої смерті. Український кардіологічний журнал, № 3. pp. 21-29. ISSN 1608-635Х

Козина, О.С. and Клигуненко, Е.Н. (2015) Влияние старта тромбопрофилактики на частоту тромботических и геморрагических осложнений. Медицина неотложных состояний, № 5 (68). pp. 63-69. ISSN 2224-0586

Козина, О.С. and Клигуненко, Е.Н. and Щербакова, Е.И. and Кизуб, Э.А. (2015) Влияние послеоперационного старта тромбопрофилактики эноксапарином натрия (фленокс) на частоту тромботических и геморрагических осложнений при КС. З турботою про Жінку, № 9 (66). pp. 16-18.

Козинець, Г.П. and Сорокіна, О.Ю. (2015) Сепсис та розвиток септичного шоку при тяжких опіках. Причини розвитку, критерії діагностики та методи інтенсивної терапії. Клінічна хірургія, № 11.2 (880). pp. 48-49. ISSN 0023-2130

Кравец, О.В. and Клигуненко, Е.Н. and Ехалов, В.В. (2016) Стратификация периоперационного риска у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 90-94. ISSN 2224-0586

Криштафор, Д.А. and Йовенко, И.А. and Криштафор, А.А. and Мынка, В.Ю. (2015) Антибиотикотерапия при огнестрельной боевой травме: ретроспективное обсервационное исследование. Острые и неотложные состояния в практике врача, № 2. pp. 47-50. ISSN 2311-8652

Л

Лященко, О.В. (2009) Оптимізація анестезіологічного забезпечення малоінвазивних оперативних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Лященко. - Дніпропетровск, 2009. - 27 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

М

Мальцева, Л.А. and Мосенцев, Н.Ф. and Карась, Р.К. and Сакович, Е.Ф. and Искра, Ю.В. and Юткина, Л.А. and Костыря, А.П. (2016) Влияние эмпирической реоксигенации общего действия на течение септического процесса и выраженность энцефалопатии в структуре полиорганной недостаточности. Экстренная медицина, Т. 5 (№ 2). pp. 196-202. ISSN 2226-3578

Мальцева, Л.А. and Мосенцев, Н.Ф. and Кутовой, А.Б. and Закачурина, Е.Е. (2011) Рациональное применение карбапенемов у больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 218-225. ISSN 2072-9367

Мальцева, Л.А. and Мосенцев, Н.Ф. and Лисничая, В.Н. (2015) Особенности анаэробной инфекции, ассоциированной с боевой травмой. Острые и неотложные состояния в практике врача, № 5. pp. 28-30. ISSN 2311-8652

Мальцева, Л.О. and Базиленко, Д.В. (2015) Сепсис-асоційована енцефалопатія у формуванні синдрому поліорганної недостатності у хворих із тяжким сепсисом і септичним шоком. Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія, № 2 (6). pp. 91-97.

Мальцева, Л.О. and Мосенцев, Н.Ф. and Ліснича, В.М. (2014) Досвід роботи відділення інтенсивної терапії для хворих із гнійно септичною патологією КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова». Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія, № 2 (4). pp. 40-46.

Матолінець, Н.В. (2012) Інтенсивна терапія та попередження маніфестації синдрому системної запальної відповіді у хворих з множинною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Н. В. Матолінець. - Дніпропетровськ, 2012. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Н

Новицкая-Усенко, Л.В. and Муслин, В.П. and Криштафор, А.А. (2016) Два противоположных эффекта NMDA-рецепторов с точки зрения расширения диапазона фармакологической нейропротекции при острой ишемии головного мозга. Медицина неотложных состояний, № 1 (72). pp. 24-29. ISSN 2224-0586

Новицька-Усенко, Л.В. and Дьомін, С.Г. (2015) Медикаментозна корекція порушень моторики кишок в інтенсивній терапії післяопераційного періоду хірургічних хворих. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 41-48. ISSN 2307-0404

П

Площенко, Ю.А. and Яровенко, В.В. (2015) Исследование гемодинамики, транспорта кислорода и цитокинового баланса у кардиохирургических пациентов в предоперационном периоде. Международный институт «Educatio», № 6 (13). pp. 130-134. ISSN 34567-1769

Площенко, Ю.О. and Станін, Д.М. (2016) Взаємодія лікарських засобів у практиці лікаря - анестезіолога. Острые и неотложные состояния в практике врача, № 1. pp. 19-27.

Попад’їна, Г.А. and Єгрішина, О.М. and Станін, Д.М. (2016) Анализ частоты постпункционной головной боли в акушерстве и пути уменьшения количества осложнений. «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я співтовариства» Збірник тез наукових робіт.- 19-20 лютого 2016.- Одеса. pp. 58-59.

Р

Рыженко, С.А. and Кобеляцкий, Ю.Ю. and Толубаев, А.Н. and Машин, А.М. and Голубничий, В.А. and Карась, Р.К. (2015) Опыт работы службы лечения острой и хронической боли в многопрофильном стационаре. Острые и неотложные состояния в практике врача, № 5. pp. 5-6. ISSN 2311-8652

С

Седінкін, В.А. (2008) Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. А. Седінкін. - Дніпропетровськ, 2008. - 25 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Седінкін, В.А. and Клигуненко, О.М. (2016) Збалансовані кристалоїдні розчини в акушерстві. Медицина неотложных состояний, № 6 (77). pp. 72-75. ISSN 2224-0586

Седінкін, В.А. and Хасхачих, Д.А. and Євсевський, Г.М. and Макарчук, Г.М. and Чорноморець, С.М. (2016) Стан рідинних секторів організму перед пологами у вагітних з нормальним перебігом вагітності. ScienceRise, № 1/3 (18). pp. 62-66.

Сорокина, Е.Ю. (2015) Стресс-индуцированная гипергликемия при критических состояниях: концепция метаболической терапии. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, № 3. pp. 9-23.

Сорокина, Е.Ю. (2015) Роль транексамовой кислоты в комплексе интенсивной терапии острого кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Анестезиология и реаниматология Казахстана, № 1,2 (13). pp. 33-46.

Сорокіна, О.Ю. (2015) Острые нарушения функции печени у пациентов отделения интенсивной терапии и методы метаболической терапии. Медицина неотложных состояний, № 8 (71). pp. 15-25. ISSN 2224-0586

Сорокіна, О.Ю. (2001) Вплив засобів для регіонарного знеболювання на адаптаційні можливості функціонального стану серцево-судинної системи у хворих при урологічних операціях (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук / О. Ю. Сорокіна. - Дніпропетровськ, 2001. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Сорокіна, О.Ю. (2011) Органопротекторна інтенсивна терапія при оперативному лікуванні тяжких опіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. Ю. Сорокіна. - Дніпропетровськ, 2011. - 43 с. Doctoral thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

Сорокіна, О.Ю. and Баркова, Є.В. (2016) Порівняльна характеристика адаптаційних можливостей серцево-судинної системи при різних методах знеболення у хворих із скелетною травмою на догоспітальному етапі. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, № 1 (73). pp. 62-64. ISSN 1681-2778

Сорокіна, О.Ю. and Буряк, Т.О. (2015) Вплив системної запальної відповіді на розвиток енцефалопатії при тяжкій термічній травмі. Медичні перспективи, Т. ХХ (№ 4). pp. 50-57. ISSN 2307-0404

Сорокіна, О.Ю. and Буряк, Т.О. (2015) Нейронспецифічна енолаза, як маркер пошкодження нервової тканини у хворих з тяжкою термічною травмою. Біль,знеболювання і інтенсивна терапія, № 4. pp. 76-82.

Сорокіна, О.Ю. and Буряк, Т.О. and Сотнікова, Е.В. and Литвиненко, Н.І. (2015) Опікова енцефалопатія та синдром гіперметаболізму-гіперкатаболізму: чи є взаємозв’язок? ScienceRise, № 11/4 (16). pp. 22-30. ISSN 2313-6286

Сурков, Д.М. and Капустіна, О.Г. (2016) Оцінка безпеки використання 6% збалансованого розчину гідроксиетилкрохмалю 130/0,42 у доношених новонароджених з важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, № 1. pp. 71-80.

Сірко, А.Г. (2016) Оцінка ефективності декомпресивної краніотомії за тяжкої черепно-мозкової травми. Медицина неотложных состояний, № 4 (75). p. 222. ISSN 2224-0586

Сірко, А.Г. (2016) Сучасні підходи до оцінки внутрішньочерепної гіпертензії за тяжкої черепно-мозкової травми. Медицина неотложных состояний, № 4 (75). p. 222. ISSN 2224-0586

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. and Кобеляцький, Ю.Ю. and Гришин, В.І. and Йовенко, І.О. and Дубина, В.М. and Машин, О.М. (2016) Досвід надання нейрохірургічної допомоги при сучасній бойовій травмі. Медицина неотложных состояний, № 4 (75). p. 223. ISSN 2224-0586

Сірко, А.Г. and Дзяк, Л.А. and Мізякіна, К.В. (2016) Шляхи оптимізації надання медичної допомоги при черепно-мозкових пораненнях в умовах гібридної війни. Медицина неотложных состояний, № 4 (75). ISSN 2224-0586

У

Усенко, Л.В. and Белоцерковец, О.В. and Машин, А.М. and Царев, А.В. and Землянский, Е.И. and Панченко, Г.В. (2007) Современные аспекты интенсивной терапии политравмы с превалированием торакальной травмы на догоспитальном и госпитальном этапах. Медицина неотложных состояний, № 5 (12). pp. 10-19. ISSN 2224-0586

Усенко, Л.В. and Царев, А.В. and Петров, В.В. and Кобеляцкий, Ю.Ю. (2016) Современные принципы инфузионно-трансфузионной терапии кровопотери при политравме и протокол массивной гемотрансфузии. Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа, Т.2№1 (4). pp. 64-75. ISSN 2411-8966

Ш

Шкурупій, Д.А. (2013) Синдром поліорганної недостатності у новонароджених: фактори ризику, механізми розвитку, підвищення ефективності діагностики та інтенсивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / Д. А. Шкурупій. - Дніпропетровськ, 2013. - 38 с. Doctoral thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

This list was generated on Wed Feb 21 02:14:12 2018 EET.