Items where Subject is "Experimental medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2174)
    • Experimental medicine (48)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | K | M | O | S | А | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | Р | С | Ш
Number of items at this level: 48.

H

Harets, Vira and Shatorna, Vira and Belska, Iuliia and Demchenko, Tatiana (2016) Morphology of fetal liver under the influence of silver and gold citrates on a background of lead intoxication in rats. The Pharma Innovation Journal, № 5 (2). 05-08.

K

Kharaponova, EB. and Drozdov, A.L. and Silkina, Yu.V. (2015) Structural and functional changes of mitochondria in rat cardiomyocytes in subacute administration of sydnocarb. European journal of biomedical and life sciences, № 3. pp. 97-100.

M

Makarenko, A. and Koldunov, V. and Bibikova, V. (2015) Cognitive impairment in primary and repeated hemorrhagic stroke and their correction with verapamil. Modern Science, № 5. pp. 97-103.

O

Oliynik, T.M. and Savosko, S.I. and Bibikova, V.M. (2014) Rats cortex of brain injury after experimental modeling of intracerebral hemorrhage. Повреждение коры большого мозга крыс после экспериментального моделирования интрацеребральной гематомы. Український науково-медичний молодіжний журнал, № 4. pp. 13-17.

S

Stepanskyi, D.O. and Kremenchutskyi, G.M. and Koshova, I.P. and Lukianenko, D.M. (2014) Efficiency of probiotic autosymbions association (A. viridans and B. subtilis 3 strains) research. European Applied Science, N 12. pp. 3-6.

А

Антонян, І.М. and Волчік, І.В. and Омельченко, O.A. (2014) Використання клітинних технологій для корекції копулятивної поведінки тварин в експерименті. Урологія, № 2. pp. 20-23.

Б

Бібікова, В.М. (2014) Особливості геморагічного інсульту у щурів різних вікових груп. Features of hemorrhagic stroke in rats of different age groups. Вісник проблем біології та медицини, Вип. 4 (Т. 3). pp. 87-91.

Бібікова, В.М. (2014) Морфологічна характеристика нейродегенеративних змін у тканинах мозку за умов повторного інтрацеребрального крововиливу в експерименті. Morphological characteristics of neurodegenerative changes in the brain tissue by experimental repeated intracerebral hemorrhage. Вісник Вінницького національного медичного університету, Т. 18 (№ 2). pp. 353-355.

Бібікова, В.М. (2013) Структурні зміни кори великого мозку щурів при експериментальному геморагічному інсульті за умов застосування антагоністів кальцієвих каналів Structural changes of rat cerebral cortex at experimental hemorrhagic stroke and application of calcium channel antagonists. Український науково-медичний молодіжний журнал, № 2 (73). pp. 5-7.

Бібікова, В.М. (2014) Зміни неврологічних функцій щурів при моделюванні геморагічного інсульту. The changes of neurologic functions of rats while modeling hemorrhagic stroke. Патологія, №3 (32). pp. 46-50.

Г

Гарец, В.И. and Бельская, Ю.А. (2015) Морфометрические особенности фетальной печени крысы при комбинированном воздействии ацетата свинца и цитратов металлов. Економічний розвиток: теорія, методологія, управління. pp. 101-106.

Гарець, В.І. and Бельська, Ю.О. and Шаторна, В.Ф. (2015) Морфологічний стан фетальної печінки під впливом цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації. Галицький лікарський вісник, Т.22№3 (ч. 1). pp. 48-51. ISSN 2306-4285

Глазунов, О.А. and Корнейчук, А.Е. and Макаренко, О.А. (2014) Обоснование применения комплекса адаптогеннов, витаминов и минералов для профмлактики обострения пародонтита у лиц пожилого возраста. Інновації в стоматології (№ 3). pp. 16-20.

Гордієнко, Ю.А. and Бакланова, Я. and Коваленко, М.В. and Степчен, Л.М. and Шевцова, А.І. and Ушакова, Г.О. (2013) Зміни фізіологічних та біохімічних показників у щурів з доксорубіцин-індукованою кардіопатією на тлі застосування препаратів з антиоксидантною дією. (Unpublished)

Д

Демченко, О.М. (2014) Психо-емоційний статус щурів за умов дисфункції щитовидної залози. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 10-15. ISSN 2307-0404

Довгаль, Г.В. (2013) Розвиток селезінки щурів в пізньому пренатальному періоді під впливом ацетату свинцю та за умов корекції. Вісник проблем біології і медицини., Т. 2 (Вип. 4). pp. 197-200.

Дроздов, А.Л. and Родинский, А.Г. and Зубковская, А.Г. and Демченко, Е.М. and Романенко, Л.А. (2015) Нейротропное действие соевого лецитина в процессе формирования когнитивной функции у белых крыс. Медичні перспективи, XX (1). pp. 4-9. ISSN 2307-0404

Дроздов, А.Л. and Харапонова, Е.Б. and Алнукари, Абдул Карим and Силкина, Ю.В. (2014) Кардиотропный эффект ноотропных препаратов в условиях экспериментального сиднокарб-индуцированного психоза. Cardiotropic effects of nootropics in experimental sydnocarb-induced psychosis. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация, № 24 (195). pp. 211-215.

Дяговець, К.І. (2013) Шляхи утворення та розвитку похідних конусно-стовбурового відділу ембріонального серця миші в нормі та за умов дегідратації материнського організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / К. І. Дяговець. - Івано-Франківськ, 2013. - 18 с. Pre-Doctoral thesis, ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” МОЗ України.

Дяговець, К.І. and Марченко, Д.Г. and Морозова, С.Б. and Петрук, Н.С. and Романенко, Л.А. and Станішевська, Н.В. and Султанова, Н.М. and Філімонова, Л.А. and Хріпков, І.С. and Шамелашвілі, К.Л. and Шевченко, К.М. and Твердохліб, І.В. (2016) Використання інтегральних параметрів багатовимірних об'єктів для розв'язання медико-біологічних завдань. Морфологія = Morphologia, Т. 10 (№ 4). pp. 84-87. ISSN 1997-9665

Ж

Жилюк, В.І. (2002) Особливості дії ненаркотичних анальгетиків в умовах експериментального невротичного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. І. Жилюк. - Київ, 2002. - 16 с. Pre-Doctoral thesis, Інститут фармакології і токсикології АМН України.

З

Земляний, О.А. (2014) Деякі особливості виведення кадмію з екскреціями лабораторних щурів в умовах експерименту. Біологічний вісник МДПУ (№ 3). pp. 55-69.

К

Коваленко, О.Ю. (2008) Пошук шляхів підвищення анальгетичної активності та безпечності місцевих анестетиків при їх інтратекальному введенні (експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. Ю. Коваленко. - Київ, 2008. - 24 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України».

Козлова, Ю.В. (2015) Когнітивні та поведінкові зміни за умов ураження серця в експерименті. Вісник проблем біології і медицини, Т. 3 (№ 2). pp. 140-143.

Кошарний, В.В. (2012) Морфогенетичні перетворення органів ембріонів щурів під впливом електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / В. В. Кошарний. - Харків, 2012. - 37 с. Doctoral thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Кравченко, К.О. (2006) Експериментальна оцінка нейропротективної дії похідних бензотіазолу при церебральній ішемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / К. О. Кравченко. - Київ, 2006. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Інститут фармакології і токсикології АМН України.

Курт-Аметова, Г.С. (2012) Експериментальне дослідження анальгетичних властивостей пропіленгліколевої комбінації екстрактів «Фіталгін» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук / Г. С. Курт-Аметова. - Харків, 2012. - 24 с. Pre-Doctoral thesis, Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

Л

Лепский, В.В. and Деньга, О.В. and Макаренко, О.А. (2012) Эффективность применения комплексной терапии на модели кариеса и гингивита у животных. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 8-11.

М

Макаренко, А.Н. and Бибикова, В.Н. and Терещенко, Н.Н. and Савосько, С.И. (2014) Изучение нейроно- и глиоглиальных преобразований в клеточных системах головного мозга в норме и при моделировании цереброваскулярной патологии. Актуальні проблеми сучасної медицини, Т. 14 (В.1(45). pp. 100-106.

Мархонь, Н.О. and Мамчур, В.Й. and Жилюк, В.І. and Петрук, Н.С. (2015) Морфологічний аналіз впливу резвератролу на стан нейронів та глії у неокортексі щурів з метаболічним синдромом. Морфологія, № 2. pp. 42-48.

Мельник, А.В. (2015) Вплив різної насиченості організму самок щурів естрадіолом на утворення гідроген сульфіду в міокарді. Медичні перспективи, ХХ (1). pp. 21-26. ISSN 2307-0404.

Н

Назарова, Д.І. (2010) Формоутворення серця в філогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / Д. І. Назарова. - Тернопіль, 2010. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського" МОЗ України.

Нефьодов, О.О. (2010) Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей неопіоїдних анальгетиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. О. Нефьодов. - Київ, 2010. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

Р

Родинський, О.Г. and Козлова, Ю.В. (2015) Динаміка змін структури гіпокампу в умовах міокардіальної дисфункції. Морфологія, Т. 9 (№ 2). pp. 62-68.

Родинський, О.Г. and Козлова, Ю.В. (2014) Зміни мікроелементного складу головного мозку в умовах експериментальної міокардіальної дисфункції. Патологія, № 3. pp. 39-41.

Родинський, О.Г. and Козлова, Ю.В. (2014) Поведінкові розлади у щурів на фоні експериментальної хронічної міокардіальної дисфункції. Медичні перспективи, Т. 19 (№ 3). pp. 10-14.

Родинський, О.Г. and Козлова, Ю.В. and Гузь, Л.В. (2015) Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцина. Патологія, № 1 (3). pp. 8-11.

Родинський, О.Г. and Ткаченко, С.С. and Мозгунов, О.В. and Гузь, Л.В. and Родинська, Г.О. (2017) Дія комплексного препарату Цитофлавін на біоелектричну активність еферентних волокон сідничного нерву в умовах експериментальної менопаузи. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 184-187. ISSN 2077-4214

Романенко, О.А. (2013) Морфогенез печінки під впливом ацетату свинцю та за умов корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. А. Романенко. - Запоріжжя, 2013. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

С

Сакович, В.Н. and Акрабави, Ахмад Абед Аль Рахим Абдаллах (2014) Влияние никотинамида и препаратов его содержащих (катахром и цитофлавин) на уровень окисленных и восстановленных форм никотинамидных коферментов в сетчатке крыс со стрептозотоциновым диабетом. Офтальмологический журнал, 2014 (№ 1). pp. 57-61.

Сквирський, О.В. (2012) Характер остеотропних ефектів аторвастатину, атенололу та гідрохлортіазиду в умовах експериментального остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Сквирський. - Київ, 2012. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

Слєсарчук, В.Ю. (2009) Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / В. Ю. Слєсарчук. - Київ, 2009. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, Державна установа «Інститут фармакології та токсикології» АМН України.

Стусь, В.П. and Бараннік, К.С. (2015) Компенсаторні можливості протилежної нирки при різних видах однобічного порушення кровообігу в експерименті. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 10 (10). pp. 86-88. ISSN 2306-7772

Стусь, В.П. and Бараннік, К.С. (2016) Вивчення стану кровотоку нирок за створеною новим способом експериментальної моделі тривалої ішемії нирки. Материалы научно-практической конференции "Урология, андрология, нефрология - 2016", 26-27 мая 2016 г., г. Харьков. pp. 305-306.

Суварян, А.Л. (2012) Гормональний механізм порушення сперматогенезу при варикоцеле (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / А. Л. Суварян. - Київ, 2012. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Інститут урології АМН України.

Ш

Шастун, Н.П. (2013) Вплив карбазепіну та вальпроату натрію на поведінкові реакції у щурів. Запорожский медицинский журнал, Т. 80 (№ 5). pp. 64-66.

Шаторная, В.Ф. and Гарец, В.И. and Нефедова, Е.А. and Островская, С.С. and Кононова, И.И. (2015) Модифицирующее действие цитратов металлов на кардиотоксичность ацетата свинца у эмбрионов крыс. Актуальні питання анатомії, гістології, ембріології, топографічної анатомії, В. 82 (Т. 2). pp. 377-385.

Шевцова, А.И. and Степченко, Л.М. and Гордиенко, Ю.А. and Коваленко, М.В. (2014) Влияние корвитина и гумилида на физиологические и биохимические показатели у крыс с доксорубицин-индуцированной кардиопатией. Актуальные проблемы медицины. Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции и 22-й итоговой научной сессии Гомельского государственного медицинского университета, 2014 (Т. 4). pp. 206-209.

This list was generated on Tue Jan 16 02:13:39 2018 EET.