Items where Subject is "Fundamentals of Pedagogy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (3387)
    • Fundamentals of Pedagogy (64)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | S | T | Є | Б | Д | Е | З | К | М | Н | П | С | Т | Х
Number of items at this level: 64.

B

Bondarenko, I.M. and Zavizion, V.F. and Kyslytsyna, V.S. and Aseev, O.A. and Dmytrenko, K.O. and Mashtaler, V.E. and Kaniyka, H.S. and Starushkevych, H.F. and Filat, T.V. and Khodzhuzh, M.I.M. (2015) Peculiarities of academic motivation of the students of high medical school. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 2). pp. 17-25. ISSN 2307-0404

S

Solodiuk, Nataliia and Shchurovskaya, Olga (2017) Formation of research competence of future medical students. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju" (30.01.2017 - 31.01.2017) - Warszawa, #2. pp. 38-41.

Solodiuk, Nataliia and Shchurovskaya, Olga (2017) Project technologies in learning russian as a foreign language. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki" (30.03.2017 - 31.03.2017) - Warszawa. pp. 23-25.

T

Trofimov, M. and Kryshen, V. and Lyashenko, P. (2017) Some peculiarities of foreign students general surgery. Science and technology: Perspectives of the XXI century. pp. 301-302.

Є

Єхалов, В.В. and Єгоров, С.В. and Хоботова, Н.В. and Гайдук, О.І. (2015) Деякі психологічні аспекти підготовки лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту "Крок-3". Актуальні питання медичної теорії та практики : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 грудня 2015, м. Дніпропетровськ. pp. 11-15.

Єхалов, В.В. and Єгоров, С.В. and Хоботова, Н.В. and Гайдук, О.І. (2015) Деякі психологічні аспекти підготовки лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту «Крок-3». Організація наукових медичних досліджень «Salutem». Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медичної теорії та практики», 11-12 грудня 2015 р. pp. 11-15.

Єхалов, В.В. and Кравец, О.В. and Корпусенко, В.Г. and Алейник, Д.В. and Галущак, А.Я. and Лаврищев, О.Д. (2016) Особливості оволодіння практичними навичками інтернів-анестезіологів на клінічних базах. Зб. Матеріалів міжнародної наукової конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук». Дніпропетровськ. pp. 16-21.

Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. (2015) Принцип міждисциплінарної інтеграції та апріорної мотивації в медицині невідкладних станів. Медицина неотложных состояний, № 6 (69). pp. 117-119. ISSN 2224-0586

Єхалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. (2016) Міжпредметна інтеграція в тематичному тестуванні при підготовці лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту «Крок-3». Молодий вчений, № 8 (35). pp. 198-201. ISSN 2304-5809 (Print), 2313-2167 (Online)

Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. (2015) Використання андрагогічних принципів в навчанні лікарів-інтернів. Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. статей, матеріали ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ. pp. 75-80.

Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. (2017) Практичні рекомендації слухачам циклів післядипломного навчання з конспектування отриманої інформації. Медичний форум, № 10. pp. 62-66.

Єхалов, В.В. and Станін, Д.М. and Седінкін, В.А. and Хоботова, Н.В. (2016) Оптимізація роботи молодого викладача в процессі підготовки лікарів-інтернів за різними фахами. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 13 (13). pp. 76-78. ISSN 2306-7772

Б

Березуцкий, В.И. and Кравченко, А.И. (2015) Использование современных технологий в организации изучения пропедевтики внутренних болезней. Наука. Інновації. Прогрес. Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Т. 2. pp. 33-35.

Березуцкий, В.И. and Кравченко, А.И. (2016) Мотивационные аспекты усвоения семиологии в клинике внутренних болезней. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації, Ч. 1. pp. 39-41.

Д

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Горбунова, Г.В. and Захаров, С.В. and Канюка, Г.С. and Ліхолетова, Н.В. (2016) Формування позитивних змін в роботі викладачів академії на підставі анкетування. XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти».

Добридень, О.В. (2017) Роль культурно-просвітницьких і волонтерських ініціатив у мовній адаптації іноземних студентів у ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. pp. 27-30.

Е

Ехалов, В.В. and Гайдук, О.И. and Хоботова, Н.В. and Егоров, С.В. and Зозуля, О.А. (2016) Некоторые психологические особенности врачей-интернов разных специальностей при обучении на цикле «Неотложные состояния». Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 14 (14). pp. 51-53. ISSN 2306-7772

Ехалов, В.В. and Дюдюн, А.Д. and Горбунцов, В.В. and Клигуненко, Е.Н. and Святенко, Т.В. (2016) Принцип априорной мотивации в междисциплинарной интеграции в обучении специальности «Дерматовенерология». Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 14 (14). pp. 58-61. ISSN 2306-7772

Ехалов, В.В. and Егоров, С.В. and Кущ, Е.А. and Кильчевская, Е.В. and Барков, Г.С. (2016) Оптимизация работы начинающих асистентов в процессе подготовки врачей-интернов разных специальностей. Організація наукових медичних досліджень «Salutem». Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні», 15-16 січня. pp. 17-21.

Ехалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. (2015) Педагогические приемы оптимизации восприятия лекционного материала в последипломном медицинском образовании. Дерматовенерология и эстетическая медицина, № 3 (27). pp. 28-34. ISSN 2010-6882

Ехалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. and Хоботова, В.К. (2017) Оптимизация усвоения лекционного материала при обучении на циклах «Неотложные состояния». Молодий вчений, № 3 (43). pp. 79-82. ISSN 2304-5809 (Print), 2313-2167 (Online)

Ехалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. and Хоботова, В.К. (2017) Оптимизация усвоения лекционного материала при обучении на циклах «Неотложные состояния». Молодий вчений, № 3 (43). pp. 79-82. ISSN 2304-5809 (Print), 2313-2167 (Online)

З

Завізіон, В.Ф. and Бондаренко, І.М. and Дмитренко, К.О. and Машталер, В.Є. and Канюка, Г.С. and Старушкевич, Г.Ф. and Ходжуж, М.І. (2015) Особливості навчальної мотивації студентів медичної академії. Управління в освіті : збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 квітня 2015 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів. pp. 58-60.

К

Кабанова, М.Р. and Плеханова, Т.Н. (2015) О некоторых особенностях интерактивных учебных методик и традиционном преподавании в высших учебных заведениях=About some peculiarities of interactive educational principles and traditional teaching at higher education establishment. Приднепровский научный вестник, Т. 12. pp. 1151-1156.

Каюкова, В.Д. (2015) Шляхи інтеграції базових знань та формування клінічного мислення у студентів під час вивчення терапевтичної стоматології. Світ медицини та біології, № 4 (54). pp. 148-150. ISSN 2079-8334

Клигуненко, О.М. and Муризіна, О.Ю. (2017) Організаційно-педагогічні умови, які необхідні на курсах удосконалення для підвищення професійної рефлексивної компетентності лікарів. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : збірник наук. статей, матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 черв. 2017 р., Харків. pp. 50-57.

Коваленко, В.С. and Цокур, Н.І. and Шевченко, Л.В. (2012) Розвиток творчого потенціалу студентів при вивченні природничо-наукових дисциплін в умовах сьогодення. Навчання і виховання молоді як органічний процес підготовки конкурентоспроможних фахівців у ВНЗ: традиції та інновації : Матеріали регіон. наук.-практ. конф., 16 грудня 2011 р. pp. 151-155.

Ковтуненко, Р.В. and Таран, О.М. and Канюка, Г.С. and Віленський, Я.В. (2016) Роль мотивації при вивченні дисципліни «педіатрія» у студентів-випускників ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., Дніпро, 2016, Ч. 1. pp. 182-185.

Кондратьєв, В.О. and Бадогіна, Л.П. and Вакуленко, Л.І. and Лінник, В.О. and Порохня, Н.Г. and Колотніцький, І.І. (2015) Сучасні технології підготовки майбутнього лікаря в умовах кредитно-модульної системи медичного ВНЗ. Проблемне навчання. Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям : Зб. наук. праць.-Дніпропетровськ. pp. 22-25.

Кондратьєв, В.О. and Бадогіна, Л.П. and Вакуленко, Л.І. and Ширикіна, М.В. and Різник, А.В. (2015) Амбулаторно-поліклінічна практика на V курсі. Проблемні питання в умовах реформування охорони здоров’я в Україні. Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям : Зб. наук. праць.- Дніпропетровськ. pp. 45-48.

Кравченко, А.И. and Березуцкий, В.И. (2016) Использование электронного обучения (e-learning) в процессе формирования клинического мышления у студентов-медиков. ктуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Ч. 1. pp. 41-43.

Крушинська, Т.Ю. and Степанський, Д.О. and Хомяк, О.В. and Кошова, І.П. (2016) Інтерактивні методи навчання на заняттях з базових медико-біологічних дисциплін. Актуальні питання медицини : матер. міжнар. наук.-метод. конф.. pp. 117-123.

Кузьміна, А.П. and Потабашній, В.А. and Маркова, О.Я. and Князєва, О.В. (2015) Використання окремих сучасних інноваційних технологій в навчанні лікарів-інтернів, як засобу забезпечення якісної підготовки фахівців. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki - 2015» Volume 15. Medycyna. Chemia i chemiczne technologie.: Przemyśl. Nauka i studia– 2015. pp. 69-72.

Кузьміна, А.П. and Сміян, С.І. and Князєва, О.В. and Азаренко, В.Є. (2015) Викладання лікарям-інтернам за фахом «загальна практика-сімейна медицина» питань інтегрованого ведення та маршруту пацієнта із суглобовим синдромом. Materiály XI mezinárodní vědecko - praktická konference «Aplikované vědecké novinky – 2015». pp. 30-36.

М

Мавропуло, Т.К. and Плеханова, Т.М. (2017) Современные акценты в программе последипломного обучения врачей неонатологов. Новината за напреднали наука - 2017 : Материали за XIII международна научна практична конференція, 15 - 22 май 2017 г., Т. 6. pp. 15-18.

Магрламова, К.Г. (2016) Медична освіта та ціннісні орієнтації майбутніх лікарів. Імідж сучасного педагога, № 9 (168). pp. 33-35. ISSN 2221-6316 (print)

Магрламова, К.Г. (2016) Адаптація майбутнього лікаря до навчання у вищому медичному навчальному закладі. Імідж сучасного педагога, № 10. pp. 17-19. ISSN 2221-6316 (print)

Магрламова, К.Г. (2018) Аналіз системи кваліфікацій майбутніх лікарів у Великій Британії. Молодь і ринок, № 6 (161). pp. 70-76. ISSN 2308-4634 (Print), 2617-0825 (Online)

Магрламова, К.Г. (2018) Упровадження досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів Великої Британії у прогностичний розвиток системи медичної освіти України. Імідж педагога, № 2 (179). pp. 31-35. ISSN 2522-9729 (online)

Магрламова, К.Г. (2011) Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / К. Г. Магрламова. - Умань, 2011. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Магрламова, К.Г. (2016) Future doctor and psycho-pedagogical problems. Central European Journal for Science and Research, 19-2 (33). pp. 58-62. ISSN 2336-3630

Магрламова, К.Г. (2016) Making up of personality and development of the future doctor. Nauka i studia, Т. 24 (№4(158). pp. 9-14. ISSN 1561-6894

Магрламова, К.Г. (2017) Professionally valuable culture of medical students. News of science and education, № 1 (49). pp. 62-66. ISSN 2312-2773

Мироненко, О.В. and Дмитриченко, В.В. (2016) Місце «ділової гри» у навчальному процесі студентів-медиків. Актуальні проблеми розвитку освіти та науки в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, частина 1.. pp. 91-92.

Н

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. (2015) Напрямки та філософія післядипломної освіти лікарів в умовах реформування медичної галузі. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження». pp. 73-75.

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. (2016) Можливості дистанційної освіти в післядипломній підготовці лікарів-експертів служби МСЕ. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 285-286.

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. (2015) Cучасні напрямки та філософія післядипломної освіти лікарів в умовах реформування медичної галузі. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження». pp. 73-75.

П

Плеханова, Т.Н. (2016) Имитационно-игровой подход в обучении врачей-интернов. Materials of the XII International scientific and practical conference «Science without borders - 2016», Sheffield : Volume 8. Pedagogical sciences. pp. 65-67.

Площенко, Ю.О. (2016) Покращення комунікативних навичок лікарів – анестезіологів під час навчання на курсах тематичного удосконалення як шлях до підвищення професійної компетенції. Збірник наукових праць Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця. pp. 197-202.

Подплетня, О.А. and Хмельнікова, Л.І. and Слєсарчук, В.Ю. (2015) Технологічний підхід у навчальному процесі як необхідна умова вдосконалення якості підготовки провізорів. Первый независимый научный сборник, № 4. pp. 41-43.

Потабашній, В.А. and Фесенко, В.І. and Кузьміна, Г.П. and Василенко, А.М. and Маркова, О.Я. and Швець, С.В. (2016) Застосування сучасних інноваційних технологій в підготовці лікарів-інтернів загальної практики - сімейної медицини. Медичні перспективи, № 2 (ч. 1). pp. 100-103.

С

Солодюк, Н.В. (2015) Формування дослідницької компетентності студентів-медиків. Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу», № 3 (31). ISSN 2310-2187

Солодюк, Н.В. (2016) Формування навичок аудіювання іноземних студентів на заняттях з мови у вищому навчальному закладі. Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (до 35-ї річниці заснування кафедри філологічних дисциплін), 24 лютого 2016 р., м. Старобільськ / ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». pp. 122-126.

Солодюк, Н.В. (2015) Проектные технологии на занятиях по русскому языку как иностранному. Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов у закладах освіти різних типів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15 травня 2015 р., Старобільськ. pp. 21-25.

Солодюк, Н.В. (2018) Особливості формування дослідницької компетентності студентів ВНЗ. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.) – Дніпро. pp. 20-26.

Солодюк, Н.В. (2018) Дидактичний потенціал навчальних текстів на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) для студентів вищих закладів освіти медичного профілю. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 3 (137). pp. 265-270. ISSN 2227-2844

Солодюк, Наталія (2018) Проектна діяльність як одна з форм інноваційних технологій навчання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. pp. 50-52.

Станин, Д.М. and Сединкин, В.А. (2017) Проблема «эффекта Google» в процессе подготовки молодого специалиста. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : збірник наук. статей, матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 червня 2017 р., Харків. pp. 155-158.

Степаненко, Т.І. and Казицька, Н.М. (2017) Ефективність різних форм навчання при підготовці до ліцензійного іспиту «КРОК-3: загальна лікарська підготовка». News of Science and Education, № 3 (51). pp. 38-41.

Т

Тищенко, І.В. and Бондарева, О.О. (2018) Сьогоденність, проблеми та перспективи роботи студентського наукового гуртка. Monografia pokonferencyjna : Science, research, development. Pedagogy. #3. Rotterdam 30.03.2018-31.03.2018. pp. 108-111.

Тищенко, І.В. and Бондарева, О.О. and Перцева, Н.О. and Гуржій, О.В. (2018) Майбутній лікар: питання вибору професії та мотивації до навчання студентів з різних країн. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) “Science, research, development. Pedagogy.#2 (Наука, исследования, развитие. Педагогика. #2)”, 27-28 February 2018, London. pp. 53-59.

Х

Хмельникова, Л.І. and Клебанський, Є.О. (2016) Взаємозв’язок розвитку професійних компетентностей фармацевта з його хімічною підготовкою. Філософсько-гуманітарні читання : зб. наук. праць, Вип. 3. pp. 246-250.

Хмельникова, Л.І. and Клебанський, Є.О. (2015) Досвід дистанційного викладання хімічних дисциплін. Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю (12-13 листопада 2015 року, м.Запоріжжя). pp. 195-196.

Хмельникова, Л.І. and Клебанський, Є.О. (2015) Методологічні основи реалізації спадкоємності міжпредметних зв’язків при підготовці провізорів. Філософсько-гуманітарні читання : Зб. наук. праць, Вип. 2. pp. 221-224.

This list was generated on Tue Nov 20 02:15:15 2018 EET.