Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 164.

Дзяк, Г.В. and Конопкіна, Л.І. and Нікольнікова, З.В. and Локтіонова, Л.К. and Годлевська, Р.М., eds. (2012) Тетяна Олексіївна Перцева. 40 іл. . Ліра, Дніпропетровськ. ISBN 978-966-383-393-4

Dotsenko, V. and Kligunenko, E. (2012) Influence of bupivacaine on inflammation markers. European Journal of Anaesthesiology, V. 29 (9AP1-1). p. 132. ISSN 0265-0215 (print), 1365-2346 (online)

Mynbaev, O. and Balmasova, I. and Griffin, H. and Doorbar, J. and Medvediev, M. (2012) Combined condylomatosis and Buschke-Loewenstein tumor: case report & systematic review. Eurogin 2012. p. 216.

Panina, Svitlana and Sanina, Nataliya and Gondulenko, Nataliia and Khizhnyak, Galyna and Igumnova, Tetyana (2012) Comorbidity and some markers of cardiovascular disorders in disabled COPD patients. European Respiratory Journal, Vol.40 (s. 56). P531. ISSN 0903-1936 (Print); 1399-3003 (Online)

Іпатов, А.В. and Паніна, С.С. and Санiна, Н.А. and Гондуленко, Н.О. and Ігумнова, Т.С. and Кожушко, М.Ю. and Омельницька, Л.В. and Терзи, М.І. and Сергієнко, Л.Б. (2012) Медико-соціальна характеристика інвалідів та фактори настання інвалідності внаслідок захворювань легень у сполученні з серцево-судинною патологією. Український вісник медико-соціальної експертизи (№ 1). pp. 31-36. ISSN 2224-0454

Абатуров, А.Е. (2012) Гастроэнтерологические аспекты метаболического синдрома в детском возрасте. Здоров'я України, № 3 (22). pp. 13-15.

Абатуров, О.Є. and Шпонька, І.С. and Завгородня, Н.Ю. and Пославська, О.В. (2012) Динаміка змін стану місцевого мукозального захисту при хронічних нр-асоційованих гастритах у дітей після проведення антихелікобактерної терапії з холекальциферолом. Медичні перспективи, Т.17 (№3). pp. 101-109.

Антоненко, А.М. and Бардов, В.Г. and Коршун, О.М. and Карпенко, В.В. (2012) Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей діючих речовин гербіциду МайсТер Пауер OD. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 78-83.

Бабюк, И.А. and Дюдюн, А.Д. and Куценко, И.В. and Жариков, В.Ю. and Савенко, Ю.П. and Черепков, В.Н. (2012) Эффективность применения Хемомицина (азитромицина) при мочеполовой инфекции. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 265-268. ISSN 1561-3607

Бабюк, И.А. and Дюдюн, А.Д. and Куценко, И.В. and Цветкова, П.Д. and Жариков, В.Ю. (2012) Деэскалационная антибиотикотерапия хронической рецидивирующей хламидийно-микоплазменной мочеполовой инфекции. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 179-182. ISSN 1561-3607

Бакулін, П.Є. and Мальцев, І.О. and Корпусенко, І.В. and Савенков, Ю.Ф. (2012) Гістоморфологічна динаміка туберкульозних каверн під впливом торакоколагенопластики. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 66-69.

Бондарєва, В.О. and Шпонька, І.С. and Короленко, Г.С. and Корнілов, Б.Ю. (2012) Дослідження «подвійної» транслокації у лімфомах Беркітта з атиповою морфологією. Патологія = Pathologia, № 3 (26). p. 100. ISSN 2306-8027 (print), 2310-1237 (online)

Брибеш, М. Р. (2012) Оценка психологического статуса и качества жизни больных розацеа и периоральным дерматитом. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 78-82. ISSN 1561-3607

Буряк, Л.І. and Білецька, Е.М. and Щудро, С.А. and Григоренко, Л.В. (2012) Алиментарное ожирение как гигиеническая проблема. Пороги, Днепропетровск. ISBN 978-617-518-193-5

Буянова, І.О. (2012) Сучасний погляд на патогенетичні аспекти андрогенозалежних дермопатій. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 260-264. ISSN 1561-3607

Вакуленко, Л.І. and Кондратьєв, В.О. and Вакуленко, А.В. (2012) Особливості добового ритму артеріального тиску у дітей із хронічним пієлонефритом. Журнал «Здоровье ребенка», 2012 (2 (37)).

Василенко, А.В. (2012) Особенности клинических проявлений, течения и лечение розацеа с учетом психоэмоционального состояния больных с использованием транквилизаторов. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 230-234. ISSN 1561-3607

Веретельник, К.А. (2012) Современные лекарственные формы в топической терапии псориатической болезни, осложнённой малассезиозом кожи. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 289-290. ISSN 1561-3607

Височина, І.Л. (2012) Тест кольорових відносин та особливості емоційного портрету дітей шкільного віку з дитячих будинків. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 75-80.

Вірстюк, Н.Г. and Волошинович, М.С. (2012) Зміни тромбоцитарного гемостазу у хворих на псоріаз з порушенням функціонального стану печінки. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 63-65. ISSN 1561-3607

Гаврилюк, О.В. and Каховський, В.Ф. and Шавлак, В.В. and Бардова, К.О. and Мурзіна, Е.О. and Міхньова, Є.М. and Возіанова, С.В. (2012) Адапален: від застосування в сучасних умовах до використання в перспективі. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 186-192. ISSN 1561-3607

Галникіна, С.О. and Болотюк, М.В. (2012) Псоріатична оніходистрофія як медико-соціальна проблема. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 255-259. ISSN 1561-3607

Глазунов, О.А. and Деньга, Є.М. (2012) Зміна функціональних реакцій у порожнині рота в гірників у процесі профілактики й лікування основних стоматологічних захворювань. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 97-101.

Горбунцов, В.В. and Горбунцова, В.І. (2012) Особливості супутньої патології органів травлення у хворих на маласезіоз шкіри. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 92-97. ISSN 1561-3607

Гордієнко, Ю.А. and Кулініч, А.А. and Шаульська, О.Е. and Шевцова, А.І. (2012) Вплив корвітину на активність протеолітичних ферментів у щурів з антрацикліновою кардіопатією. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадского Серія «Біологія, хімія», Т. 25 ((64)). pp. 26-33.

Грек, Л.П. and Ушакова, Т.Б. and Лазурченко, Я.В. (2012) Оптимизация лечения больных с инфекционным вульвовагинитом в клинике ургентной гинекологии. Здоровье женщины, № 5 (71). pp. 64-65. ISSN 1992-5921

Гринзовський, А.М. (2012) Аналіз комплексу медико-санітарних та правових заходів із забезпечення санітарного благоустрою населених пунктів України в ХІХ столітті. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 92-97.

Гуесмі, Шираз (2012) Оптимізація методів лікування хворих на бактеріальні кератити : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Гуесмі Шираз. - Київ, 2012. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Гузь, В.А. (2012) Нейрофізіологічні механізми інтегративної діяльності нервової системи за умов експериментального цукрового діабету у щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. А. Гузь. - Луганськ, 2012. - 18 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Дасюк, Т.Є. (2012) Вплив етіологічних чинників на стан прооксидантно-антиоксидантної та імунної систем у хворих на сечостатевий хламідіоз. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 98-102. ISSN 1561-3607

Делікатний, О.В. (2012) Бар'єрність одноразових операційних покриттів - гарантія ефективності в боротьбі з гнійною післяопераційною інфекцією та внутрішньолікарняною інфекцією. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 101-103.

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Поліщук, Л.М. and Балута, Ю.М. (2012) Пухлини шиї: клінічні проблеми, діагностика і лікувальна тактика. Український журнал хірургії, 2012 (4(19)). pp. 49-51.

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Шаповалюк, В.В and Котов, В.О. (2012) Підготовка сімейних лікарів по хірургії в інтернатурі. In: Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присв. 55-річчю Тернопільського держ.мед.універ. ім.. І.Я.Горбачевського, 26-27 квітня. – 2012, Тернопіль.

Дзяк, Г.В. and Колесник, М.Ю. (2012) Двовимірна спекл-трекінг ехокардіографія – нова технологія дослідження кінетики та деформаціі міокарда. Методологія та референтні значення. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 22-27.

Дзяк, Г.В. and Колесник, Т.В. and Колесник, Э.Л. (2012) Центральное аортальное давление на фоне длительной комбинированной антигипертензивной терапии. Укр. мед. часопис (№ 4(90). pp. 89-93.

Дичко, Є.Н. and Хотімська, Ю.В. and Романюта, І.А. and Демішева, Т.М. (2012) Особливості церебральної гемодинаміки при глосалгії та глосодинії. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 128-131. ISSN 2307-0404

Дичко, Е.Н. and Ковач, І.В. and Романюта, І.А. and Срібник, П.Л. and Штомпель, А.В. (2012) Значення калікреїн-кінінової системи в патогенезі глосалгії. Медичні перспективи, Т 17 (№ 1). pp. 110-113. ISSN 2307-0404

Дичко, Е.Н. and Ковач, І.В. and Хотімська, Ю.В. and Федоряк, Н.В. (2012) Частота стоматологічних захворювань у дітей. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 114-116.

Доценко, В.В. (2012) Вибір варіантів знеболювання при операціях в загальній та пластичній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. В. Доценко. - Дніпропетровськ, 2012. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Дроздова, І.В. and Ханюкова, І.Я. and Мацуга, О.М. and Паніна, С.С. and Степанова, Л.Г. and Омельницька, Л.В. and Ємець, М.М. and Яковенко, Н.О. (2012) Основні показники інвалідності внаслідок хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушення обміну речовин. Український вісник медико-соціальної експертизи (№ 2). pp. 13-19. ISSN 2224-0454

Дубинский, А.Г. (2012) Первоочередные меры для повышения позиции вуза в международном рейтинге Webometrics. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6 (2 (60)). pp. 52-56. ISSN 1729-3774

Дубинский, А.Г. (2012) Международный рейтинг ВУЗов Webometrics: как увеличить значение фактора превосходства. Науковий вісник НЛТУ України (22.15). pp. 377-384. ISSN 1994-7836

Дубинский, А.Г. (2012) Пути повышения позиции вуза в рейтинге Webometrics: фактор открытости. Системи обробки інформації (9(107)). pp. 286-290. ISSN 1681-7710

Дубинский, А.Г. (2012) Позиция вуза в рейтинге Webometrics: факторы влияния. Вісник Академії митної служби України. Серія: "Технічні науки" (2 (48)). pp. 113-119. ISSN 2310-9645

Дубоссарская, З.М. (2012) Клеточно-молекулярные диалоги в эндометрии и плаценте при физиологической и патологической беременности (обзор литературы). Жіночий лікар (№ 3). pp. 34-38.

Дубоссарская, З.М. (2012) Этиопатогенез и методы гормональной терапии эндометриоза. Здоров'я України.Тематичний номер. Жовтень. pp. 22-24.

Дубоссарская, З.М. (2012) Программа профилактики перинатальной патологии при инфекционных заболеваниях урогенитального тракта у супружеских пар. Здоровье женщины, № 5 (71). pp. 138-141. ISSN 1992-5921

Дубоссарская, З.М. (2012) Мутация гена MTHFR C677T: влияние генотипа на частоту репродуктивных потерь и осложнений беременности. Жіночий лікар (№ 4). pp. 35-36.

Дубоссарская, З.М. and Грек, Л.П. and Жержова, Т.А. (2012) Роль тканевых рецепторов стероидных гормонов у пациенток с эндометриозом и бесплодием. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. pp. 160-162.

Дубоссарская, З.М. and Дука, Ю.М. (2012) Опыт ведения беременности у женщин с гипергомоцистеинемией. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. pp. 163-167.

Дубоссарская, З.М. and Падалко, Л.И. and Дубоссарская, Ю.А. and Пузий, А.Н. (2012) Проблема спайкообразования в гинекологической практике. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. pp. 167-169.

Дубоссарська, З.М. and Грек, Л.П. (2012) Синдром хронічного тазового болю у гінекологічних хворих, лікувально-діагностичні аспекти і реабілітація. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 77-82. ISSN 2307-0404

Дубоссарська, Ю.О. and Пузій, О.М. and Щепанкова, Н.Ф. (2012) Сучасні технології в діагностиці доброякісних кістозних утворень яєчників. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 88-90. ISSN 2307-0404

Дудченко, М.О. and Артеменко, А.Ф. and Попова, І.Б. and Васильєва, К.В. (2012) Покращення якості життя хворих на псоріаз при використанні крему «Карізон». Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 183-185. ISSN 1561-3607

Дыба, И.Н. and Артеменко, М.В. and Завизион, В.Ф. and Машталер, В.Е. and Мальцева, Л.О. and Бут, Н.А. (2012) Селективная химиотерапия опухолей печени. Клиническая онкология : Конф. молодых ученых, Нац. ин-т рака, 10-11 мая 2012 года, Киев : Современные методы диагностики и лечения больных со злокачественными новообразованиями, № 6 (2). pp. 152-153.

Дюдюн, А.Д. and Горбунцов, В.В. and Башмаков, Д.Г. and Литвин, М.С. (2012) Новые возможности в лечении микоза стоп – использование дополнительного эффекта крема сертаконазола. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 273-279. ISSN 1561-3607

Дюдюн, А.Д. and Горбунцов, В.В. and Шувалов, С.М. and Шувалов, С.М. and Рекова, Л.П. and Процайло, М.Д. (2012) Можливість застосування сучасних інноваційних технологій у процесі викладання медичних ВУЗів – на прикладі використання методу «мозкового штурму». Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 163-171. ISSN 1561-3607

Дюдюн, А.Д. and Макарчук, А.А. and Горбунцов, В.В. and Тарнавская, Н.Н. (2012) Клинический случай склероатрофического лихена (lichen sclerosus et atrophicus). Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 303-304. ISSN 1561-3607

Дюдюн, А.Д. and Полион, Н.Н. and Колева, Н.Н. and Али, Лоай and Макурина, Г.И. (2012) Эффективность применения растительного комбинированного препарата Лив.52 и Серезиса в комплексном лечении больных псориазом. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 291-296. ISSN 1561-3607

Дюдюн, А.Д. and Полион, Н.Н. and Колева, Н.Н. and Литвин, М.С. (2012) Циклоферон в комплексном лечении больных урогенитальными инфекциями. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 71-77. ISSN 1561-3607

Дюдюн, А.Д. and Поліон, Н.М. and Горбунцов, В.В. and Башмаков, Д.Г. and Почка, Є.О. (2012) Комплексне лікування хворих на урогенітальний трихомоніаз із застосуванням сучасного антипротозойного препарату секнідазолу. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 284-288. ISSN 1561-3607

Дюдюн, А.Д. and Резниченко, Н.Ю. and Резниченко, Ю.Г and Веретельник, А.В. and Головкин, А.В. and Красько, Н.П. (2012) Особенности преподавания косметологии в процессе непрерывного последипломного образование врачей дерматовенерологов. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 172-174. ISSN 1561-3607

Дюдюн, А.Д. and Салій, О.А. and Поліон, Н.Н. and Полковніков, Ю.Ф. and Жила, І.В. (2012) Сучасні аспекти лікування хворих на оніхомікоз. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 201-205. ISSN 1561-3607

Дюдюн, А.Д. and Федотов, В.П. and Дюдюн, С.А. (2012) Актуальные проблемы урогенитального трихомониаза (клиническая лекция). Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 129-162. ISSN 1561-3607

Дюдюн, С.А. and Горбунцов, В.В. (2012) Особливості клінічних проявів та перебігу ІПСШ у хворих чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 49-62. ISSN 1561-3607

Завізіон, В.Ф. and Бондаренко, І.М. (2012) Сучасні підходи до викладання онкології як основа вдосконалення навчального процесу. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 12-18.

Захаров, С.В. (2012) Оцінка ефективності лікування цефтріаксоном хворих на серорезистентний сифіліс. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 193-195. ISSN 1561-3607

Захаров, С.В. (2012) Клинико-лабораторные и фармакологические аспекты применения цефтриаксона при сифилисе. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 280-283. ISSN 1561-3607

Земляной, А.А. (2012) Количественная оценка уровня тяжелых металлов в сообществах микромаммалий трансформированных экосистем. Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 11, Естественные науки (№ 2 (4). pp. 44-49.

Ивах, В.И. and Потапов, В.А. and Медведев, М.В. (2012) Стратегии терапии эндометриоидной болезни в сочетании с лейомиомой тела матки. Журнал акушерства и женских болезней, LXI. pp. 26-27.

Каданер, Є.І. (2012) Оптимізація комплексної терапії хворих на екзему курців тютюну. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 22-33. ISSN 1561-3607

Каданер, Є.І. (2012) Комплексна терапія хворих на екзему курців тютюну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Є. І. Каданер. - Харків, 2012. - 19 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України».

Кальбус, О.І. (2012) Особливості нейродинамічних та структурних змін головного мозку при формуванні когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. І. Кальбус. - Київ, 2012. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Каспiржний, А.В. (2012) Бiофiзичний механiзм та параметрична чутливiсть електричної передачi у дендритах нейронiв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / А. В. Каспіржний. - Харків, 2012. - 27 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна.

Касьянов, В.А. (2012) Факторы, влияющие на течение и прогноз травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 68-71.

Кисільова, Т.О. (2012) Досягнення медичної рентгенології в Україні у 1920–1940 роках. Наукометричний аналіз публікацій на прикладі Українського Центрального Рентгено-Радіологічного та Онкологічного Інституту. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Історія і філософія науки і техніки», № 1/2 (Вип.20). pp. 72-80. ISSN 9152-0912

Кихтенко, И.Н. and Хворостенко, М.И. (2012) Пути расширения применения применения электромагнитного поля в медицине. Наукові праці, Вип175 (Т.187). pp. 81-85.

Клигуненко, Е.Н. and Площенко, Ю.А. (2012) Ошибки и осложнения в практике врача-анестезиолога. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, 2012 (2). pp. 7-28.

Коваленко, В.С. and Цокур, Н.І. and Шевченко, Л.В. (2012) Розвиток творчого потенціалу студентів при вивченні природничо-наукових дисциплін в умовах сьогодення. Навчання і виховання молоді як органічний процес підготовки конкурентоспроможних фахівців у ВНЗ: традиції та інновації : Матеріали регіон. наук.-практ. конф., 16 грудня 2011 р. pp. 151-155.

Ковалёва, Л.Н. (2012) К вопросу об истории эпидемиологии и этиопатогенетической терапии больных с клещевой инвазией Demodex folliculorum. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 206-215. ISSN 1561-3607

Ковалёва, Л.Н. and Недужко, А.А. (2012) Особенности качества жизни больных с различными ВИЧ-ассоциированными герпесвирусными дерматозами среди заключенных Одесской области. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 34-43. ISSN 1561-3607

Ковалёва, Л.Н. and Хрущ, В.И. and Дзюба, В.И. and Симовских, А.А. and Симовских, А.В. (2012) К лечению Адаптолом больных атопическим дерматитом в регионе северного Причерноморья. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 83-91. ISSN 1561-3607

Ковач, І.В. and Воляк, Л.М. (2012) Патогенез системної гіпоплазії емалі зубів у хворих на ендемічний зоб. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 74-77.

Ковач, І.В. and Дичко, Є.Н. and Хотімська, Ю.В. and Срібник, Т.В. (2012) Оцінка ролі симпато – адреналової системи в патогенезі глосалгії. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 3). pp. 124-127. ISSN 2307-0404

Кондратьєв, В.О. and Вакуленко, Л.І. and Порохня, Н.Г. and Андрейченко, І.І. (2012) Особливості серцевої діяльності у здорових дітей першого року життя. Здоровье ребенка, 2012 (1 (36)).

Корольова, Ж.В. (2012) Дослідження гормонального статусу жінок, хворих на неуточнену інфекцію підшкірної клітковини – бактеріальний целюліт. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 44-48. ISSN 1561-3607

Корольова, Ж.В. and Корольова, Х.О. (2012) Дослідження мікробіоценозу шкіри хворих на неуточнену інфекцію підшкірної клітковини – бактеріальний целюліт. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 216-220. ISSN 1561-3607

Кошарний, В.В. (2012) Морфогенетичні перетворення органів ембріонів щурів під впливом електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / В. В. Кошарний. - Харків, 2012. - 37 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Крижановський, Д.Г. and Котельникова, А.О. (2012) Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу у Дніпропетровській області за підсумками 2011 року. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 109-113.

Курик, М.В. and Песоцкая, Л.А. and Лапицкий, В.Н. and Черепанова-Лагутенко, Р.С. (2012) О природе кирлиановского свечения воды. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu = Науковий вісник НГУ = Научный вестник НГУ = (№ 5). pp. 86-90. ISSN 2071-2227 (print), 2223-2362 (online)

Курт-Аметова, Г.С. (2012) Експериментальне дослідження анальгетичних властивостей пропіленгліколевої комбінації екстрактів «Фіталгін» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук / Г. С. Курт-Аметова. - Харків, 2012. - 24 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Національний фармацевтичний університет МОЗ України.

Курята, А.В. and Гречаник, М.М. and Караванская, И.Л. (2012) Проблема кардиоваскулярной безопасности применения НПВП. Здоров`я України. Тематичний номер. Хірургія. Ортопедія. Травматологія, № 4 (10). p. 6.

Курята, О.В. and Фролова, Є.А. (2012) Аторвастатин в корекції дисліпідемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок ІІ і ІІІ стадії, зумовленою цукровим діабетом 2-го типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Український медичний часопис, № 2 (88). pp. 105-107. ISSN 1562-1146

Лепский, В.В. and Деньга, О.В. and Макаренко, О.А. (2012) Эффективность применения комплексной терапии на модели кариеса и гингивита у животных. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 8-11.

Литвин, Ю.П. and Логвиненко, В.В. and Спузяк, М.І. and Неханевич, О.Б. (2012) Статична та функціональна ультрасонографічна картина плечового і ключично-акроміального суглобів в нормі та при гіпермобільності. Морфологія, Т. VІ (№ 4). pp. 64-70.

Литвин, Ю.П. and Спузяк, М.І. and Логвиненко, В.В. and Неханевич, О.Б. (2012) Статична та функціональна ультрасонографічна картина плечового і ключично-акроміального суглобів в нормі та при гіпермобільності. Морфологія, Т. VІ (№ 4). pp. 64-70.

Литвинов, В.А. (2012) Акантолитическая пузырчатка: осложнения после проведения терапии глюкокортикостероидами. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 235-237. ISSN 1561-3607

Логвиненко, В.В. (2012) Магнітно-резонансна артрографія в діагностиці нестабільності плечового суглоба. Наукові праці, Вип175 (Т.187). pp. 86-89.

Лоскутов, А.Е. and Белый, С.И. and Науменко, Л.Ю. (2012) Первому украинскому центру хирургии кисти 30 лет. Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, Traumatology and Prosthetics, № 4. pp. 108-110. ISSN 0030-5987 (print); 2518-1882 (online)

Лоскутов, А.Е. and Олейник, А.Е. and Зуб, Т.А. and Лоскутов, О.А. (2012) Влияние формы проксимального отдела бедренной кости на ее функциональную структуру при диспластическом коксартрозе. Ортопедия, травматология и протезирование (. № 1). pp. 12-17.

Лущан, А.А. (2012) Себорейный дерматит: современные подходы к этиопатогенезу. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 238-239. ISSN 1561-3607

Мавров, Г.І. and Бондаренко, Г.М. and Щербакова, Ю.В. (2012) Особливості ведення пацієнтів з груп населення, уразливих щодо зараження ВІЛ. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 240-246. ISSN 1561-3607

Мавров, Г.И. and Олейник, И.А. and Сафанков, В.И. (2012) Дифференцированный подход к лечению базально-клеточного рака кожи. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 175-178. ISSN 1561-3607

Матолінець, Н.В. (2012) Інтенсивна терапія та попередження маніфестації синдрому системної запальної відповіді у хворих з множинною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Н. В. Матолінець. - Дніпропетровськ, 2012. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Медведєв, М.В. (2012) Імуногістохімічна оцінка стану міоматозної тканини та міометрія у хворих на лейоміому матки при гіпо- та гіперестрогенних станах, обумовлених різними схемами використання аналогів гонадотропін-релізинг гормону. Морфологія (№ 6(1)). pp. 43-49.

Медведєв, М.В. and Потапов, В.О. and Польщіков, П.І. (2012) Характеристики перфузії міоматозної матки до та після органозберігаючих методів лікування. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 57-62.

Монатко, К.В. and Подплетня, О.А. (2012) Експериментальне дослідження ліофільного порошку кавуна як потенційного засобу діуретичної дії. Буковинський медичний вісник, Т. 16 (№3 ч.2). pp. 166-167.

Монатко, К.В. and Подплетня, О.А. and Циганков, К.В. (2012) Вплив ліофільного порошку кавуна на морфофункціональні зміни нирок білих щурів в умовах експериментальної гострої ниркової недостатності. Український медичний альманах, Т. 15 (№ 5). pp. 248-251.

Мынбаев, О.А. and Елисеева, М.Ю. and Медведев, М.В. and Фириченко, С.В. and Манухин, И.Б. (2012) Гигантские кондиломы: опухоль Фабри-Бушке-Левенштейна. Материалы XIII Всероссийского научного форума «Мать и дитя». pp. 6-9.

Нагорний, О.Є. (2012) Генітальний герпес, хламідіоз, трихомоноз: клініко-патологічні, медико-соціальні аспекти, лікування та профілактика ускладнень. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 4-21. ISSN 1561-3607

Наліжитий, А.А. (2012) Патогенетичні аспекти токсично-метаболічних порушень у хворих на нейродерміт та шляхи їх корекції. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 66-70. ISSN 1561-3607

Нашиванько, О.В. (2012) Російськомовна термінологія медичної косметології в системному та функціональному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / О. В. Нашиванько. - Дніпропетровськ, 2012. - 21 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Носонова, А.В. (2012) Комплексная дифференцированная терапия больных инфекциями крупных складок кожи с применением этиотропных препаратов и иммуномодуляторов. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 297-302. ISSN 1561-3607

Носівець, Д.С. (2012) Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфіза плечової кістки. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 62-68.

Носівець, Д.С. (2012) Порівняльні характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфізу плечової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Д. С. Носівець. - Донецьк, 2012. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Донецький Національний медичний університет ім. М. Горького.

Опришко, В.І. (2012) Знеболююча активність антиконвульсантів – погляд фармаколога (огляд літератури). Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 14-18.

Паніна, С.С. and Гондуленко, Н.О. and Кожушко, М.Ю. and Трайдук, Г.Ю. and Саніна, Н.А. and Гавриленко, Н.М. and Ємець, М.М. (2012) Епідеміологічні аспекти первинної інвалідності внаслідок туберкульозу легень в Україні та досвід роботи спеціалізованої фтизіопульмонологічної МСЕК у Дніпропетровській області. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 2. pp. 19-26. ISSN 2224-0454

Паніна, С.С. and Саніна, Н.А. and Гондуленко, Н.О. and Концур, В.М. and Гавриленко, Н.М. and Товт, В.Д. (2012) Стандартизація оцінки реабілітаційного потенціалу у хворих та інвалідів унаслідок хронічного обструктивного захворювання легень професійного ґенезу. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 4 (6). pp. 31-36. ISSN 2224-0454

Пендальчук, Н.В. (2012) Вплив гемодилюції на стан дифузійної здатності легень у хворих на ХОЗЛ. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 41-45.

Перцева, Т.А. and Киреева, Т.В. and Кравченко, Н.К. (2012) Особенности течения пневмонии при беременности - взгляд на проблему с позиции семейного врача. Международный медицинский журнал, 2012 (№ 2). pp. 67-71.

Перцева, Т.О. and Гашинова, К.Ю. and Штепа, О.О. (2012) Сурфактантний білок Д як специфічний маркер хронічного запалення легень. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 27-33.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Басіна, Б.О. (2012) Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 59-65.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Басіна, Б.О. and Гордієнко, Ю.А. (2012) Роль матриксних металопротеїназ у визначенні особливостей системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень. Медичні перспективи, Т. 17 (№ 2). pp. 45-49.

Перцева, Т.О. and Рокутова, М.К. (2012) Клінічні прояви ожиріння - асоційованої нефропатії у молодих пацієнтів з абдомінальним ожирінням. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 32-40.

Песоцкая, Л.А. (2012) Учебно-методическое пособие по гематологии для иностранных студентов 6 курса (Составлено по учебной программе кредитно-модульной системы обучения). [Teaching Resource]

Песоцкая, Л.А. and Евстигнеев, И.В. and Боброва, Е.А. and Малый, В.П. and Капшученко, О.Н. and Вязовская, В.Н. (2012) Кирлианография при железодефицитной анемии у больных с гастроэнтерологической патологией. Лікарська справа. Врачебное дело, 8 (1117). pp. 58-61. ISSN 1019-5297 (Print); 2706-8803 (Online)

Пимахов, В.В. (2012) Видеоторакоскопические вмешательтва в лечении повреждений грудной клетки, сочетанных с черепно-мозговой травмой. Сучасні медичні технології (№ 4). pp. 22-25.

Платонова, А.Г. (2012) Пространственные и структурно – функциональные особенности организма школьников 8-16 лет Москвы и Киева. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 84-88.

Погорєлов, О.В. (2012) Клініко-нейрофізіологічні особливості перебігу гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу (діагностика, прогноз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. В. Погорєлов. - Харків, 2012. - 43 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

Пославська, О.В. (2012) Плоскоклітинні раки орофарінгеальної області: особливості імунофенотипу та інвазії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Пославська. - Запоріжжя, 2012. - 25 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Запорізький державний медичний університет.

Потапов, В.О. and Петулько, А.П. and Медведєв, М.В. and Лоскутова, Т.О. and Ксаверчук, Н.П. and Борисенко, Л.К. (2012) Можливості удосконалення навчального процесу за кредитно-модульною ситемою на кафедрі акушерства та гінекології. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільского державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України "Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального проце. pp. 492-493.

Потоцька, О.Ю. (2012) Гістогенез епікарда та ендотелію вінцевих судин на ранніх етапах пренатального онтогенезу в нормі та за умов зупинки розвитку печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. Ю. Потоцька. - Сімферополь, 2012. - 19 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» МОЗ України.

Радченко, В.В. (2012) Современные подходы к диагностике и лечению гипотиреоза в перинатальном периоде. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. pp. 346-350.

Редакція журналу, «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія (2012) Людмила Миколаївна Ковальова (до 70-річчя зі дня народження). Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 305-306. ISSN 1561-3607

Резніченко, Н.Ю. and Резніченко, Ю.Г. and Веретельник, О.В. and Носовська, Т.Д. and Красько, М.П. and Кравчук, А.М. and Пантюшенко, Л.І. (2012) Ефективність застосування антисептика «Мірамідез» під час проведення інвазивних косметологічних маніпуляцій. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 196-200. ISSN 1561-3607

Резніченко, Ю.Г. and Пантюшенко, Л.І. and Резніченко, Н.Ю. (2012) Хронічні алергічні захворювання шкіри:сучасні уявлення про етіопатогенез та підходи до вибору оптимальної терапії. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 247-254. ISSN 1561-3607

Резуненко, Ю.К. (2012) Вплив поліолів на основі гліцеролу на стан стрес-лімітуючих систем організму щурів. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 4-7.

Родинський, А.Г. and Зінов’єва, О.Г. and Мозгунов, О.В. (2012) Електрофізіологічний аналіз збудливості нервово-м’язового комплексу за умов експериментального цукрового діабету. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (№ 3). pp. 7-12.

Сагаловски, С. and Шёнерт, М. (2012) Остеопороз и его клеточно-молекулярные механизмы развития: поиск молекул-мишеней для новых средств лечения заболевания. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 19-31.

Самура, Т.О. (2012) Матриксна металопротеїназа-3, матриксна металопротеїназа-9 та N- термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду як предиктори кардіальногo ремоделювання у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 40-46.

Сквирський, О.В. (2012) Характер остеотропних ефектів аторвастатину, атенололу та гідрохлортіазиду в умовах експериментального остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Сквирський. - Київ, 2012. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України».

Срібник, П.Л. and Вербицька, А.В. and Дичко, Є.Н. (2012) Метаболізм катехоламінів у зоні іннервації ВШСВ при його подразненні в експерименті. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 18-21.

Степанов, Ю.М. and Заіченко, Н.Г. (2012) Хронічний панкреатит біліарного ґенезу: особливості клінічного перебігу та стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 70-75.

Суварян, А.Л. (2012) Гормональний механізм порушення сперматогенезу при варикоцеле (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / А. Л. Суварян. - Київ, 2012. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Інститут урології АМН України.

Сьяксте, Н.И. and Дзинтаре, М.Я. and Калвиньш, И.Я. (2012) Роль индукции NO в механизме действия цитопротектора Олвазола – оригинального регулятора эндотелиальной функции. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 2-119.

Ткаченко, В.И. and Хворостенко, М.И. and Иванов, В.А. (2012) Теории и механизмы формирования полидисперсных систем для рентгенозащитных пленок. Наукові праці. Серія Техногенна безпека, Т.187 (В. 175). pp. 106-109.

Тітов, Г.І. (2012) Роль і місце медичної служби СБ України в системі єдиного медичного простору України. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 104-109.

Фадеенко, Г.Д. and Колесникова, Е.В. (2012) Возможности комплексной терапии неалкогольной жировой болезни печени с использованием препарата Вазонат. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 50-56.

Фастовець, О.О. (2012) Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування патологічного стирання зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. О. Фастовець. - Київ, 2012. - 38 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

Федотов, В.П. (2012) Актуальные проблемы кандидоза (размышления миколога-дерматовенеролога – по данным литературы и собственных исследований). Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 103-128. ISSN 1561-3607

Федотов, В.П. and Дюдюн, А.Д. and Горбунцов, В.В. and Корецкая, Е.Ю. and Веретельник, К.А. and Макарчук, А.А. (2012) Новое понимание и подходы к диагностике и терапии микозов как осложняющего фактора при ряде дерматозов. Отечественный препарат итраконазола как альтернативный антимикотик комплексной терапии. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 221-229. ISSN 1561-3607

Федотов, В.П. and Макарчук, А.А. and Носонова, А.В. (2012) Отечественный антимикотик дитиомикоцид в наружной терапии дерматомикозов. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 269-272. ISSN 1561-3607

Филат, Т.В. (2012) Своеобразие пространственно-временного континуума рассказа И.С. Шмелева «По приходу» (к проблеме соотнесённости поэтики времени и пространства рассказа с темпоральностью и пространственностью «Лета Господнего»). Вісник Дніпропетропетровського університету економіки та права ім. Альфреда Нобеля": Серія "Філологічні науки"., 2012. pp. 99-114.

Ханюков, О.О. (2012) Вплив комплексного медикаментозного лікування на якість життя хворих з мультифокальним атеросклерозом. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 52-59.

Ханюков, О.О. and Писаревська, О.В. and Люлька, Ю.П. (2012) Зменшення вираженості системного запалення як одна з основних цілей медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом в перед- і післяопераційний періоди реконструктивних оперативних втручань на судинах нижніх кінцівок. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 33-41.

Хворостенко, М.И. and Хворостенко, Ю.М. and Кислицына, В.С. (2012) Сравнительный анализ выживаемости больных раком желудка в зависимости от метода лечения. Наукові праці, Вип175 (Т.187). pp. 115-118.

Хомяк, О.В. (2012) Особливості фармакологічної дії знеболюючих препаратів в умовах експериментальної депресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Хомяк. - Київ, 2012. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України».

Чорна, В.І. and Лянна, О.Л. and Бразалук, О.З. (2012) Ініціація адаптивної відповіді клітин головного мозку на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання. Наукові праці. Техногенна безпека, Вип173 (Т.185). pp. 72-76. ISSN 2311-1232 print

Шевченко, Л.В. and Цокур, Н.І. and Шевченко, О.О. (2012) Викладання дисципліни "Основні хімічні поняття" для системи кредитно-модульного навчання. Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання : Ніжин, 2012. pp. 95-101.

Шевченко, О.А. and Григоренко, Л.В. (2012) Гігієнічна оцінка неканцерогенного ризику для здоров’я сільського населення при споживанні питної води з централізованих і децентралізованих джерел водопостачання. Журнал СЕС. Профілактична медицина, № 6. pp. 46-49.

Шпонька, О.В. (2012) Діагностика, прогноз та лікування дисплазій шийки матки, асоційованих з папіломавірусною інфекцією у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. В. Шпонька. - Донецьк, 2012. - 25 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Науково-дослідний інститут медич-них проблем сім’ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.

Юрьева, Л.Н. and Зинченко, Е.Н. and Юрьев, А.Е. (2012) Динамика суицидальной смертности среди городского и сельского населения Украины. Український вісник психоневрології, Т. 20 (Вип. 3). p. 238. ISSN 2079-0325

Юрьева, Л.Н. and Зинченко, Е.Н. and Юрьев, А.Е. (2012) Региональная и гендерная динамика суицидальной смертности среди городского и сельского населения Украины. Психічне здоров'я=Mental Health, № 4 (37). pp. 76-80.

Янко, Н.В. (2012) Стан та оцінка рівнів забруднення атмосферного повітря Шацького національного природного парку. Медичні перспективи, XVII (2). pp. 88-91.

This list was generated on Mon May 27 02:06:04 2024 EEST.