Items where Subject is "Teaching method"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (3357)
    • Teaching method (78)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: F | S | Є | Б | В | Г | Д | Е | К | Л | М | П | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 77.

F

Filat, T.V. and Моskalenko, N.А. and Perinets, E.U. and Soloduk, N.V. and Kouznetsova, N.V. and Barinova, O.V. (2017) Etudes methodiques pour le travail independent des etudiants en 1-ère annee de la II-ème faculté internationale (la langue russe) sp. 222 “La medecine”. [Teaching Resource]

Filat, T.V. and Моskalenko, N.А. and Perinets, E.U. and Soloduk, N.V. and Kouznetsova, N.V. and Barinova, O.V. (2017) Etudes methodiques pour les travaux pratiques des etudiants en 1-ère annee de la II-ème faculté internationale (la langue russe) sp. 222 “La medecine”. [Teaching Resource]

S

Sheyko, S. and Kolb, N. (2017) Teaching of Pneumonia on a Cycle of Specialization “General Practice – Family Medicine”. Galician medical journal, Vol. 2 (Iss. 1).

Є

Єльчанінова, Т.І. (2016) Основні шляхи удосконалення викладання питань цитологічної діагностики новоутворень при підготовці фахівців з клінічної лабораторної діагностики. Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2016. Лекарство. Биологии. Химия и химически технологии, Т. 8. pp. 35-38.

Б

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. and Лященко, П.В. (2017) Методологія та індивідуально-психологічні підходи до викладання курсу загальної хірургії. Збірник тез наукових робіт, учасників міжнародної науково-практичної конференції "Пріоритетні наукові напрями у медицині: Від теорії до практики". pp. 96-100.

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. and Панікова, Т.М. and Лященко, П.В. (2017) Особливості деонтологічних та індивідуально-психологічних задач викладання курсу загальної хірургії. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 16 (16). pp. 11-13. ISSN 2306-7772

Березнюк, В.В. and Ковтуненко, О.В. and Зайцев, А.В. and Чорнокур, О.А. (2016) Викладання оториноларингології в сучасних умовах. Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 1. pp. 89-91. ISSN 0044-4650

Ботвінікова, Л.А. (2016) Інтерактивна форма проведення семінарських занять зі студентами 4 курсу за фахом «Внутрішні хвороби». Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 31-32.

Бразалук, О.З. and Маслак, Г.С. and Серебритська, Л.Ф. and Черноусова, Н.М. (2015) Організація навчального процесу викладання дисциплін "Медична хімія" та "Біоорганічна хімія" для іноземних студентів I курсу медичних та стоматологічного факультетів за умов кредитно-трансферної системи навчання. Медична освіта, № 3. pp. 103-106. ISSN 1681-2751

Броцкая-Ляховецкая, О.М. (2017) Иностранные студенты и современные подходы в преподавании русского языка. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. pp. 12-13.

В

Васильева, Л.И. and Калашникова, О.С. (2017) Создание образовательного пособия для повышения качества подготовки выпускников медицинских ВУЗов и врачей-интернов. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 84-86.

Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. and Крамарчук, В.В. and Гайдук, О.І. and Черниловський, А.В. and Єфімова, Н.О. and Росицька, О.А. and Яшкіна, Т.О. (2016) Досвід застосування пізнавальних ігр, як методу підвищення мотивації лікарів-інтернів. Медичні перспективи, Т. ХХI (№2,ч.1). pp. 116-119. ISSN 2307-0404

Височина, І.Л. and Крамарчук, В.В. and Башкірова, Н.С. and Гайдук, О.І. (2017) Самооцінка та референтне оцінювання рівня оволодіння практичними навичками у лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» як шлях удосконалення методики викладання. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 89-93. ISSN 2307-0404

Г

Гарагуля, Г.А. and Басіна, Б.О. (2017) Застосування компетентнісного підходу навчання серед студентів медичного вузу. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 25-26.

Гоменюк, А.В. (2017) О методической эффективности когнитивно-коммуникативного подхода при обучении русскому языку иностранных студентов-медиков. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. pp. 15-20.

Горб-Гаврильченко, І.В. (2017) Сучасні тенденції викладання розділу «Хвороби пародонту» на кафедрі терапевтичної стоматології. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 року), Т. 1. pp. 109-113. ISSN 2412-0456

Гутарова, И.В. (2017) How to teach medical terminology. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. pp. 22-23.

Д

Демідова, О. (2016) Підвищення рівня технічної підготовленості танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки. Спортивний вісник Придніпров'я, № 1. pp. 15-20. ISSN 2071-1476

Дмитриева, Э.А. (2016) Анатомические аспекты в проведении практического занятия «Девитальные методы лечения пульпитов». Морфологія, Т. 10 (№ 1). pp. 102-106. ISSN 1997-9665

Дрок, В.А. (2017) Кейс-метод в процессе обучения врачей-интернов по специальности «Стоматология». Научные труды SWorld. Т. 6 Медицина, ветеринария и фармацевтика, В. 46. pp. 99-103.

Дяговець, К.І. and Твердохліб, І.В. (2016) Лекції у системі медичної освіти сьогодні. Бути чи не бути... Ретроспективний погляд. Морфологія = Morphologia, Т. 10 (№ 2). pp. 99-105. ISSN 1997-9665

Дігтяр, В.А. and Садовенко, О.Г. and Камінська, М.О. and Савенкова, М.В. (2016) Формування лікаря-дитячого хірурга на кафедрі дитячої хірургії. МАТЕРІАЛИ XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12-13 травня 2016 року м. Тернопіль, Т. 2. pp. 160-161.

Е

Ельчанинова, Т.И. (2015) Актуальные вопросы цитологии при подготовке специалистов клинической лабораторной диагностики. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2015» Volume 6. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia i geologia.: Przemyśl. pp. 19-21.

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2016) Применение кейс-метода как интерактивной формы обучения при последипломном обучении врачей. Nauka i studia, 24-6 (160). pp. 73-76.

Ельчанинова, Т.И. and Ситало, С.Г. (2015) Вопросы этики и деонтологии при подготовке специалистов по клинической лабораторной диагностике. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2015» Volume 6. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia i geologia.: Przemyśl. pp. 22-25.

К

Кабанова, М.Р. and Плеханова, Т.Н. (2015) О некоторых особенностях интерактивных учебных методик и традиционном преподавании в высших учебных заведениях=About some peculiarities of interactive educational principles and traditional teaching at higher education establishment. Приднепровский научный вестник, Т. 12. pp. 1151-1156.

Казицька, Н.М. (2016) Рольова гра:сучасний метод професійної підготовки майбутніх лікарів. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12-13 травня 2016 року, м.Тернопіль, Т. 1. p. 175.

Ковтуненко, О.В. and Філат, Т.В. and Сербіненко, Л.М. and Сидора, М.Ю. and Запорожець, О.С. (2016) Мовна підготовка як невід'ємна складова навчання іноземних студентів. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів : матеріали 18 міжвуз. наук.-прак. конф. / Днепропетр. гос. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2016, Вип. 1. pp. 135-141.

Ковтуненко, Р.В. and Толстікова, О.О. and Шварацька, О.В. (2016) Досвід викладання педіатрії англомовним студентам. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ, Ч. 1. pp. 164-166.

Козлов, С.В. and Алєксєєнко, О.А. and Сулоєв, К.М. and Алексін, Г.Б. and Повстяний, В.А. and Снісар, О.С. (2017) Перспективи використання електронного навчально-методичного контенту при формуванні загальних та фахових компетенцій майбутніх лікарів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. нак. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», В.21к3 (Т1(75)). pp. 120-127. ISSN 2308-3778

Кондратьєв, В.О. and Бадогіна, Л.П. and Вакуленко, Л.І. (2016) Інновації методики викладання педіатрії у вищому медичному навчальному закладі очами іноземних студентів. Філософські гуманітарні читання : Збірка наукових праць, Вип. 3. pp. 221-224.

Крушинська, Т.Ю. (2017) Потенціал дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» у вихованні відповідального ставлення до безпеки пацієнтів. Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 червня 2017 року. pp. 58-60.

Кузнецова, Н.В. (2016) Качественная характеристика предмета и ее усвоение в иностранной аудитории. Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2016 р. pp. 46-48.

Кузнецова, О.В. and Нефедова, Е.А. and Шаторная, В.Ф. and Демиденко, Ю.В. (2016) Успеваемость студентов первокурсников как показатель адаптации к обучению в медицинском вузе. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (Т. 1). pp. 218-221. ISSN 2077-4214

Кузьменко, А.О. (2018) Рольова гра як найскладніший та найефективніший метод вивчення іноземних мов та формування іншомовної компетентності. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів. pp. 7-13.

Кузьменко, А.О. (2017) Домашнє читання як метод навчання філологів. Philological education of the future: prospective and priority directions of scientific research. pp. 72-76.

Кузьменко, А.О. and Смочко, Д.П. (2018) Dialodue as a method of improving speech of a medical student. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції. pp. 172-175.

Курята, О.В. and Карапетян, К.Г. and Митрохіна, О.С. (2017) Роль комп’ютерних технологій у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету. Медична освіта, Вип.73 (№ 1). pp. 77-81. ISSN 1681-2751

Курята, О.В. and Карапетян, К.Г. and Митрохіна, О.С. (2017) Роль комп’ютерних технологій у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету. Медична освіта, № 1. pp. 77-81. ISSN 1681-2751

Курята, О.В. and Карапетян, К.Г. and Фролова, Є.О. and Кушнір, Ю.С. (2017) Досвід організації викладання дисципліни «Внутрішня медицина» для іноземних студентів v курсу з англомовною формою навчання. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, № 15. pp. 222-225. ISSN 2078-4643

Л

Лоскутов, А.Е. and Синегубов, Д.А. and Олейник, А.Е. (2017) Применение интерактивных методов обучения при преподавании травматологии и ортопедии иностранным студентам. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 2. pp. 15-18. ISSN 2308-3220

М

Магрламова, Камілла (2018) Основні аспекти професійної підготовки майбутніх лікарів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, № 1. pp. 183-189. ISSN 2307-4906

Магрламова, Камілла (2018) Розвиток якості вищої медичної освіти у Великій Британії. Молодь і ринок, № 1 (156). pp. 97-103. ISSN 2308-4634 (Print), 2617-0825 (Online)

Машейко, І.В. and Герасимчук, П.Г. and Матвєєнко, Р.Ю. and Мамедов, Р.В. and Кривчук, О.А. (2018) Методичні аспекти покращення підготовки студентів-випускників з ортопедичної стоматології до практично-орієнтованого та тестового ліцензійного іспитів. Медична освіта, № 1. pp. 35-38. ISSN 1681-2751

Машейко, І.В. and Пелешенко, Г.Б. and Машейко, А.М. (2017) Роль інформаційних технологій у викладанні дисциплін студентам вищих медичних навчальних закладів. Медична освіта, № 1 (73). pp. 23-26. ISSN 1681-2751

Машейко, И.В. and Пелешенко, А.Б. and Машейко, А.Н. and Бразалук, А.З. (2017) Современные подходы в преподавании дисциплин студентам высших медицинских учебных заведений. Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования : Сборник материалов Республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Витебск, 2017. pp. 98-101.

Мироненко, О.В. (2016) Проблемна лекція як засіб первинного засвоєння інформації. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 71-72.

Мироненко, О.В. and Ботвінікова, Л.А. and Плеханова, О.В. (2016) Досвід проведення інтерактивної клінічної конференції серед студентів-медиків, що навчаються рідною та іноземною (англійською) мовою. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО, Ч. 1. pp. 78-80.

П

Перинец, Е. Ю. (2017) Знакомство с региональной культурой на занятиях по русскому языку как иностранному. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju" (30.01.2017 - 31.01.2017) - Warszawa, #2. pp. 28-30.

Перинец, Е.Ю. (2017) Работа над мультфильмом «Про бегемота, который боялся прививок» в аудитории студентов-иностранцев медицинского профиля. Recent Studies of Applied Sciences, № 2. pp. 60-65. ISSN 2411-3409

Перинець, К.Ю. (2018) До проблеми збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту (на прикладі завдань з латинської мови). Monografia pokonferencyjna : Science, research, development pedagogy. #3. – Rotterdam, 30.03.2018-31.03.2018. pp. 14-16.

Перцева, Н.О. and Гуржий, О.В. and Чуб, Д.І. (2017) Використання особистісно-орієнтованого навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів. Проблема современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. Сборник научных трудов. Ялта, 2017, Вып.54 (Ч. 1). pp. 163-169. ISSN 2311-1305

Плеханова, Т.Н. (2016) Имитационно-игровой подход в обучении врачей-интернов. Materials of the XII International scientific and practical conference «Science without borders - 2016», Sheffield : Volume 8. Pedagogical sciences. pp. 65-67.

С

Семенов, К.А. (2017) Концепция современного обучения врачей-интернов стоматологов. Інновації в стоматології, № 1. pp. 27-29.

Солодюк, Н.В. (2016) Поняття «інтерактивний метод навчання» як лінгводидактична категорія. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 1 (298 Ч1). pp. 107-114. ISSN 2227-2844

Солодюк, Наталія (2018) Проектна діяльність як одна з форм інноваційних технологій навчання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. pp. 50-52.

Стадніченко, C.M. (2015) Міжпредметні зв’язки як дидактична основа розвитку природничо-наукової освіти майбутніх учителів фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю, Вип.21. pp. 89-92. ISSN 2307-4507

Степанський, Д.О. and Башкірова, Н.С. and Дараган, Г.М. and Сладкова, Л.М. (2016) Тема профілактика ВІЛ-інфекції. Можливості використання нових методів викладання. Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 172-173.

Стодоляк, Т.О. and Кузьменко, А.О. (2018) Slideshow presentations as a method of studying medical lections. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції. pp. 175-178.

Сушко, В.І. and Дігтяр, В.А. and Барсук, О.М. and Харитонюк, Л.М. and Камінська,, М.О. and Лук’яненко, Д.М. (2016) Шляхи відновлення прогалини загальнохірургічної підготовки у виконанні практичних навичок лікарями-інтернами дитячими хірургами. МАТЕРІАЛИ XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12-13 травня 2016 року м. Тернопіль, Т. 2. p. 314.

Сітало, С.Г. and Ельчанінова, Т.І. (2015) Застосування інтерактивних методів навчання при викладанні клінічної лабораторної діагностики. Лабораторна діагностика, № 3 (73). pp. 15-17.

Т

Тищенко, І.В. and Гуржій, О.В. and Перцева, Н.О. and Чуб, Д.І. (2018) Implementation of innovative teaching methods in medical education. Scientific discussion, Vol. 1 (No 15). pp. 5-7. ISSN 3041-4245

Трофімов, М.В. and Баранник, С.І. and Лященко, П.В. (2017) Використання сучасних навчальних технологій у викладанні курсу загальної хірургії. Медична наука та практика: актуальні питання віаємодії : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-2 вересня 2017 р.). pp. 6-9.

Ф

Филат, Т.В. and Кузнецова, Н.В. and Москаленко, Н.О. and Перинец, Е.Ю. and Солодюк, Н.В. and Баринова, О.В. (2018) Методические разработки для самостоятельной работы студентов 1 курса ІІ международного факультета по русскому языку. Специальность 222 «Медицина». [Teaching Resource] (Unpublished)

Філат, Т.В. and Апоненко, І.М. and Лощинова, І.С. and Рижченко, О.В. (2017) Методичні розробки для викладачів 1 курсу І міжнародного факультету до практичних занять з латинської мови та основ термінології сп. 222 «Медицина». - Дніпро, 2017. [Teaching Resource] (Unpublished)

Х

Хоботова, Н.В. and Хоботова, В.К. (2018) Роль сучасних методів навчання іноземних студентів. Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 09-10 лютого 2018 р., м. Дніпро. pp. 32-33.

Ч

Черкасова, О.Г. (2017) Аналіз клінічних ситуацій як інтерактивна технологія навчання лікарів-інтернів на кафедрі внутрішньої медицини 1. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 123-124.

Черненко, Г.П. and Лебеденко, В.Ю. and Пелешенко, Г.Б. (2016) Пошуки методів і форм дистанційного навчання в рамках самостійної роботи студентів. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук. конф. (присвяч. 10-річчю ф-ту суспільних наук і міжнар. відносин та 10-річчю кафедри міжнар. відносин ДНУ ім. Олеся Гончара), Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р, Ч. 1. pp. 123-125.

Черненко, Г.П. and Лебеденко, В.Ю. and Пелешенко, Г.Б. (2017) Сучасні підходи у викладанні біохімії іноземним студентам вищих медичних закладів. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.), Т. 2. p. 149.

Черненко, Г.П. and Черноусова, Н.М. and Маслак, Г.С. (2017) Роль студентського наукового товариства (СНТ) в організації науково-дослідницької роботи студентів. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 60-річчю ТДМУ. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р., Вип. 2. pp. 148-149.

Чухриенко, Н.Д. and Василевская, И.В. (2016) Особенности коммуникативного подхода в подготовке врача общей практики - семейного врача. Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації", Ч. 1. pp. 128-130.

Ш

Шевченко, Людмила and Цокур, Наталія (2008) Про форми екологічного виховання на уроках хімії. Біологія і хімія в школі (№ 2). pp. 49-50.

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2015) Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (Вип. 4). pp. 305-308. ISSN 2077-1096

Шмат, С.М. and Чиркин, В.И. and Марикуца, В.И. (2017) Роль фантомного обучения в системе подготовки врача-стоматолога. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference, «Efektivní nástroje moderních vĕd - 2017», 22 - 30 kvĕtna 2017 г. on Zemĕdĕlství. Medicína. Ekologie. Biologické vĕdy, Vol.11. pp. 6-7.

Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Шевельова, О.В. and Суременко, М.С. and Волікова, О.О. and Дядик, В.П. and Чикаренко, З.О. and Чергінець, А.В. (2017) Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою «ВІЛ-інфекція» на основі інтерактивних методів навчання. Медична освіта, № 2. pp. 83-88. ISSN 1681-2751

Ю

Юр’єва, Л.М. and Носов, С.Г. (2015) Особистість викладача медичного вищого навчального закладу і її роль у формуванні майбутнього сімейного лікаря. Семейная медицина, № 5 (61). pp. 43-45. ISSN 2307-5112

Я

Яримбаш, К.С. and Дорофеєва, О.Є. (2016) Структура силової підготовленості плавців на етапі базової підготовки та поглибленої спеціалізації. Спортивний вісник Придніпров'я, № 1. pp. 147-151. ISSN 2071-1476

This list was generated on Thu Nov 15 02:14:44 2018 EET.