Items where Subject is "Teaching method"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (4085)
    • Teaching method (141)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: F | G | M | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 140.

F

Filat, T.V. and Моskalenko, N.А. and Perinets, E.U. and Soloduk, N.V. and Kouznetsova, N.V. and Barinova, O.V. (2017) Etudes methodiques pour le travail independent des etudiants en 1-ère annee de la II-ème faculté internationale (la langue russe) sp. 222 “La medecine”. [Teaching Resource]

Filat, T.V. and Моskalenko, N.А. and Perinets, E.U. and Soloduk, N.V. and Kouznetsova, N.V. and Barinova, O.V. (2017) Etudes methodiques pour les travaux pratiques des etudiants en 1-ère annee de la II-ème faculté internationale (la langue russe) sp. 222 “La medecine”. [Teaching Resource]

G

Garets, V.I. and Kononova, I.I. and Zemlianyi, O.A. and Shatorna, V.F. (2018) Using interactive learning tools in the teaching of medical biology. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)». pp. 320-321.

M

Magrlamova, K. and Kravchenko, A. (2018) Interactive techniques and e-learning for medical students. Danish Scientific Journal, No 12 (1). pp. 21-23. ISSN 3375-2389

S

Semyonova, L.S. and Klimenko, I.N. (2019) The importance of studying history of medicine and language training for the development of professional competencies of medical students. Медичні перспективи, Т. 24 (№ 1). pp. 31-34. ISSN 2307-0404

Sheyko, S. and Kolb, N. (2017) Teaching of Pneumonia on a Cycle of Specialization “General Practice – Family Medicine”. Galician medical journal, Vol. 2 (Iss. 1).

Є

Єльчанінова, Т.І. (2016) Основні шляхи удосконалення викладання питань цитологічної діагностики новоутворень при підготовці фахівців з клінічної лабораторної діагностики. Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2016. Лекарство. Биологии. Химия и химически технологии, Т. 8. pp. 35-38.

І

Ірчишина, М.В. (2018) Особливості роботи з іноземними студентами. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 36-38.

А

Алєксєєнко, О.А. and Мальцев, І.О. and Чекан, С.М. and Бондаренко, Н.С. and Бондаренко, О.О. (2018) Навчальна демонстрація автопсії як метод проведення практичного заняття з патоморфології. Медична освіта, № 1. pp. 5-7. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751 (Print)

Апоненко, И.Н. (2018) Трудности в изучении фармакологической терминологии иностранными студентами. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 6-8.

Б

Бондаренко, О.О. and Петрук, Н.С. and Шпонька, І.С. (2017) Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 1: опис методу. Медична освіта, № 2. pp. 102-106. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751 (Print)

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. and Лященко, П.В. (2017) Методологія та індивідуально-психологічні підходи до викладання курсу загальної хірургії. Збірник тез наукових робіт, учасників міжнародної науково-практичної конференції "Пріоритетні наукові напрями у медицині: Від теорії до практики". pp. 96-100.

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. and Панікова, Т.М. and Лященко, П.В. (2017) Особливості деонтологічних та індивідуально-психологічних задач викладання курсу загальної хірургії. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 16 (16). pp. 11-13. ISSN 2306-7772

Березнюк, В.В. and Ковтуненко, О.В. and Зайцев, А.В. and Чорнокур, О.А. (2016) Викладання оториноларингології в сучасних умовах. Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 1. pp. 89-91. ISSN 0044-4650

Бондаренко, О.О. and Петрук, Н.С. and Шпонька, І.С. (2017) Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 2: аналіз результатів впровадження. Медична освіта, № 4. pp. 74-76. ISSN 1681-2751

Ботвінікова, Л.А. (2016) Інтерактивна форма проведення семінарських занять зі студентами 4 курсу за фахом «Внутрішні хвороби». Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 31-32.

Бразалук, О.З. and Маслак, Г.С. and Серебритська, Л.Ф. and Черноусова, Н.М. (2015) Організація навчального процесу викладання дисциплін "Медична хімія" та "Біоорганічна хімія" для іноземних студентів I курсу медичних та стоматологічного факультетів за умов кредитно-трансферної системи навчання. Медична освіта, № 3. pp. 103-106. ISSN 1681-2751

Броцкая-Ляховецкая, О.М. (2017) Иностранные студенты и современные подходы в преподавании русского языка. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. pp. 12-13.

Броцкая-Ляховецкая, О.М. (2018) Проблемы обучения иностранных студентов аудированию. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 14-15.

В

Васильева, Л.И. and Калашникова, О.С. (2017) Создание образовательного пособия для повышения качества подготовки выпускников медицинских ВУЗов и врачей-интернов. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 84-86.

Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. and Крамарчук, В.В. and Гайдук, О.І. and Черниловський, А.В. and Єфімова, Н.О. and Росицька, О.А. and Яшкіна, Т.О. (2016) Досвід застосування пізнавальних ігр, як методу підвищення мотивації лікарів-інтернів. Медичні перспективи, Т. ХХI (№2,ч.1). pp. 116-119. ISSN 2307-0404

Височина, І.Л. and Крамарчук, В.В. and Башкірова, Н.С. and Гайдук, О.І. (2017) Самооцінка та референтне оцінювання рівня оволодіння практичними навичками у лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» як шлях удосконалення методики викладання. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 89-93. ISSN 2307-0404

Г

Гарагуля, Г.А. and Басіна, Б.О. (2017) Застосування компетентнісного підходу навчання серед студентів медичного вузу. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 25-26.

Гоменюк, А.В. (2017) О методической эффективности когнитивно-коммуникативного подхода при обучении русскому языку иностранных студентов-медиков. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. pp. 15-20.

Горб-Гаврильченко, І.В. (2017) Сучасні тенденції викладання розділу «Хвороби пародонту» на кафедрі терапевтичної стоматології. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 року), Т. 1. pp. 109-113. ISSN 2412-0456

Гутарова, И.В. (2018) Обучение чтению аутентичных текстов. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 23-25.

Гутарова, И.В. (2017) How to teach medical terminology. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2017. pp. 22-23.

Д

Демідова, О. (2016) Підвищення рівня технічної підготовленості танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки. Спортивний вісник Придніпров'я, № 1. pp. 15-20. ISSN 2071-1476

Дмитриева, Э.А. (2016) Анатомические аспекты в проведении практического занятия «Девитальные методы лечения пульпитов». Морфологія, Т. 10 (№ 1). pp. 102-106. ISSN 1997-9665

Довга, Ю.М. and Магрламова, К.Г. (2014) Використання метода портфоліо в процесі вивчення англійської мови студентами-медиками. Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 4-5 грудня 2014 року, Дніпропетровськ. pp. 43-44.

Дрок, В.А. (2017) Кейс-метод в процессе обучения врачей-интернов по специальности «Стоматология». Научные труды SWorld. Т. 6 Медицина, ветеринария и фармацевтика, В. 46. pp. 99-103.

Дяговець, К.І. and Твердохліб, І.В. (2016) Лекції у системі медичної освіти сьогодні. Бути чи не бути... Ретроспективний погляд. Морфологія = Morphologia, Т. 10 (№ 2). pp. 99-105. ISSN 1997-9665

Дігтяр, В.А. and Садовенко, О.Г. and Камінська, М.О. and Савенкова, М.В. (2016) Формування лікаря-дитячого хірурга на кафедрі дитячої хірургії. МАТЕРІАЛИ XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12-13 травня 2016 року м. Тернопіль, Т. 2. pp. 160-161.

Е

Ельчанинова, Т.И. (2015) Актуальные вопросы цитологии при подготовке специалистов клинической лабораторной диагностики. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2015» Volume 6. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia i geologia.: Przemyśl. pp. 19-21.

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2016) Применение кейс-метода как интерактивной формы обучения при последипломном обучении врачей. Nauka i studia, 24-6 (160). pp. 73-76.

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2018) Роль технических средств обучения в учебном процессе при подготовке врачей-специалистов в интернатуре. Материали за XIV международна научна практична конференция, Образованието и науката на XXI век - 2018 , 15 - 22 октомври 2018 г., Vol 5. pp. 57-61.

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2019) Семинар как форма обучения на последипломном этапе в системе непрерывного медицинского образования. Materials of the XV International scientific and practical Conference Modern scientific potential - 2019 , February 28 - March 7, 2019 Pedagogical sciences, V. 11. pp. 64-71.

Ельчанинова, Т.И. and Ситало, С.Г. (2015) Вопросы этики и деонтологии при подготовке специалистов по клинической лабораторной диагностике. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2015» Volume 6. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia i geologia.: Przemyśl. pp. 22-25.

Ехалов, В.В. and Самойленко, А.В. and Романюта, І.А. (2019) Питання методології медичної освіти та науки. Український стоматологічний альманах, № 1. pp. 37-40. ISSN 2409-0255 (Print), ISSN 2410-1427 (Online)

Ж

Жадлун, М.И. (2018) Практическая значимость произведений устного народного творчества в процессе обучения иностранных студентов. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 27-28.

Жержова, Т.А. (2018) Современные информационные технологии в учебном процессе последипломного медицинского образования. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, Ч. 1. pp. 131-132.

З

Завізіон, В.Ф. and Бондаренко, І.М. and Логвиненко, В.В. and Прохач, А.В and Ходжуж, М.І. and Кислицина, В.С. and Машталер, В.Є. and Хворостенко, Ю.М. and Дмитренко, К.О. and Альхамоуд Альматар, Х.В. (2017) Кейс-методи навчання та їх поєднання з ігровими та комунікаційними технологіями у формуванні компетенцій клініко-променевої діагностики в онкології. European Humanities Studies: State and Society, 4 (4). pp. 43-60. ISSN 2450-6486

И

Ильвицкая, А.М. (2018) Диалогический текст в процессе обучения иностранцев русскому языку. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 35-36.

К

Кабанова, М.Р. and Плеханова, Т.Н. (2015) О некоторых особенностях интерактивных учебных методик и традиционном преподавании в высших учебных заведениях=About some peculiarities of interactive educational principles and traditional teaching at higher education establishment. Приднепровский научный вестник, Т. 12. pp. 1151-1156.

Казицька, Н.М. (2016) Рольова гра:сучасний метод професійної підготовки майбутніх лікарів. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12-13 травня 2016 року, м.Тернопіль, Т. 1. p. 175.

Клигуненко, Е.Н. and Ехалов, В.В. and Кравец, О.В. and Кущ, Е.А. and Сединкин, В.А. (2018) Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов. Медицина невідкладних станів, № 6 (93). pp. 12-23. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Клигуненко, О.М. and Муризіна, О.Ю. (2018) Дидактичні основи вибору методу навчання за модулем «Невідкладні стани» із підготовки до ліцензованого іспиту «Крок 3». Медицина невідкладних станів, № 5 (92). pp. 173-177. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Ковтуненко, О.В. and Філат, Т.В. and Сербіненко, Л.М. and Сидора, М.Ю. and Запорожець, О.С. (2016) Мовна підготовка як невід'ємна складова навчання іноземних студентів. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів : матеріали 18 міжвуз. наук.-прак. конф. / Днепропетр. гос. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2016, Вип. 1. pp. 135-141.

Ковтуненко, Р.В. and Толстікова, О.О. and Шварацька, О.В. (2016) Досвід викладання педіатрії англомовним студентам. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ, Ч. 1. pp. 164-166.

Козлов, С.В. and Алєксєєнко, О.А. and Сулоєв, К.М. and Алексін, Г.Б. and Повстяний, В.А. and Снісар, О.С. (2017) Перспективи використання електронного навчально-методичного контенту при формуванні загальних та фахових компетенцій майбутніх лікарів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. нак. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», В.21к3 (Т1(75)). pp. 120-127. ISSN 2308-3778

Кондратьєв, В.О. and Бадогіна, Л.П. and Вакуленко, Л.І. (2016) Інновації методики викладання педіатрії у вищому медичному навчальному закладі очами іноземних студентів. Філософські гуманітарні читання : Збірка наукових праць, Вип. 3. pp. 221-224.

Крушинська, Т.Ю. (2017) Потенціал дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» у вихованні відповідального ставлення до безпеки пацієнтів. Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 червня 2017 року. pp. 58-60.

Кузнецова, Н.В. (2016) Качественная характеристика предмета и ее усвоение в иностранной аудитории. Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21-22 квітня 2016 р. pp. 46-48.

Кузнецова, Н.В. (2018) Применение логико-смысловых моделей в обучении иностранных студентов. Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Харків, 17 квітня 2018 р, Вип.12. pp. 85-91.

Кузнецова, О.В. and Нефедова, Е.А. and Шаторная, В.Ф. and Демиденко, Ю.В. (2016) Успеваемость студентов первокурсников как показатель адаптации к обучению в медицинском вузе. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (Т. 1). pp. 218-221. ISSN 2077-4214

Кузьменко, А.О. (2018) Рольова гра як найскладніший та найефективніший метод вивчення іноземних мов та формування іншомовної компетентності. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів. pp. 7-13.

Кузьменко, А.О. (2017) Домашнє читання як метод навчання філологів. Philological education of the future: prospective and priority directions of scientific research. pp. 72-76.

Кузьменко, А.О. and Смочко, Д.П. (2018) Dialodue as a method of improving speech of a medical student. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції. pp. 172-175.

Курята, О.В. and Карапетян, К.Г. and Митрохіна, О.С. (2017) Роль комп’ютерних технологій у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету. Медична освіта, Вип.73 (№ 1). pp. 77-81. ISSN 1681-2751

Курята, О.В. and Карапетян, К.Г. and Митрохіна, О.С. (2017) Роль комп’ютерних технологій у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету. Медична освіта, № 1. pp. 77-81. ISSN 1681-2751

Курята, О.В. and Карапетян, К.Г. and Фролова, Є.О. and Кушнір, Ю.С. (2017) Досвід організації викладання дисципліни «Внутрішня медицина» для іноземних студентів v курсу з англомовною формою навчання. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, № 15. pp. 222-225. ISSN 2078-4643

Л

Литвиненко, А.А. (2018) К проблеме повышения эффективности профессионального чтения в неязыковом вузе. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 50-51.

Лоскутов, А.Е. and Синегубов, Д.А. and Олейник, А.Е. (2017) Применение интерактивных методов обучения при преподавании травматологии и ортопедии иностранным студентам. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 2. pp. 15-18. ISSN 2308-3220

М

Магрламова, Камілла (2018) Основні аспекти професійної підготовки майбутніх лікарів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, № 1. pp. 183-189. ISSN 2307-4906

Магрламова, Камілла (2018) Розвиток якості вищої медичної освіти у Великій Британії. Молодь і ринок, № 1 (156). pp. 97-103. ISSN 2308-4634 (Print), 2617-0825 (Online)

Маслак, Г.С. and Шевцова, К.В. and Долгіх, Г.В. and Цокур, Н.І. (2017) Цілісність і послідовність системи викладання хімії у середній школі та медичному вищому навчальному закладі: проблеми та пропозиції. European Humanities Studies: State and Society, 4 (4). pp. 73-86. ISSN 2450-6486

Машейко, І.В. and Герасимчук, П.Г. and Матвєєнко, Р.Ю. and Мамедов, Р.В. and Кривчук, О.А. (2018) Методичні аспекти покращення підготовки студентів-випускників з ортопедичної стоматології до практично-орієнтованого та тестового ліцензійного іспитів. Медична освіта, № 1. pp. 35-38. ISSN 1681-2751

Машейко, І.В. and Пелешенко, Г.Б. and Машейко, А.М. (2017) Роль інформаційних технологій у викладанні дисциплін студентам вищих медичних навчальних закладів. Медична освіта, № 1 (73). pp. 23-26. ISSN 1681-2751

Машейко, И.В. and Пелешенко, А.Б. and Машейко, А.Н. and Бразалук, А.З. (2017) Современные подходы в преподавании дисциплин студентам высших медицинских учебных заведений. Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования : Сборник материалов Республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Витебск, 2017. pp. 98-101.

Мироненко, О.В. (2016) Проблемна лекція як засіб первинного засвоєння інформації. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 71-72.

Мироненко, О.В. and Ботвінікова, Л.А. and Плеханова, О.В. (2016) Досвід проведення інтерактивної клінічної конференції серед студентів-медиків, що навчаються рідною та іноземною (англійською) мовою. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 листопада 2016 р., м.Дніпро, ДОІППО, Ч. 1. pp. 78-80.

Москаленко, Н.А. (2018) Аудирование как метод обучения иностранному языку. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 62-63.

Моцная, Е.В. (2018) Компьютер как средство обучения студентов иностранному языку. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 63-65.

П

Пелешенко, Г.Б. and Нетроніна, О.В. and Лебеденко, В.Ю. (2018) Організація навчального процесу та контролю знань студентів заочної форми навчання в рамках інтерактивного курсу "Біохімія". In: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної хімії».

Перинец, Е.Ю. (2017) Знакомство с региональной культурой на занятиях по русскому языку как иностранному. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju" (30.01.2017 - 31.01.2017) - Warszawa, #2. pp. 28-30.

Перинец, Е.Ю. (2017) Работа над мультфильмом «Про бегемота, который боялся прививок» в аудитории студентов-иностранцев медицинского профиля. Recent Studies of Applied Sciences, № 2. pp. 60-65. ISSN 2411-3409

Перинець, К.Ю. (2018) До проблеми збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту (на прикладі завдань з латинської мови). Monografia pokonferencyjna : Science, research, development pedagogy. #3. – Rotterdam, 30.03.2018-31.03.2018. pp. 14-16.

Перинець, К.Ю. and Салова, О.В. (2018) Чому лінгвокультурознавчі знання необхідні студентам-іноземцям? Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 77-79.

Перцева, Н.О. and Гуржий, О.В. and Чуб, Д.І. (2017) Використання особистісно-орієнтованого навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів. Проблема современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. Сборник научных трудов. Ялта, 2017, Вып.54 (Ч. 1). pp. 163-169. ISSN 2311-1305

Перцева, Н.О. and Рокутова, М.К. and Тищенко, И.В. and Марциник, Е.Н. (2017) Самостоятельная работа – неотъемлемый компонент учебного процесса по дисциплине «Эндокринология». Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро, Ч. 1. pp. 77-78.

Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Захаров, С.В. and Нефьодов, О.О. and Шаторна, В.Ф. and Нефьодова, О.О. and Кузнецова, О.В. and Шамелашвілі, К.Л. (2019) Перший досвід підготовки іноземних студентів франкомовної форми навчання у державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). pp. 215-217.

Плеханова, Т.Н. (2016) Имитационно-игровой подход в обучении врачей-интернов. Materials of the XII International scientific and practical conference «Science without borders - 2016», Sheffield : Volume 8. Pedagogical sciences. pp. 65-67.

Р

Радченко, В.В. (2019) Менторство в системі післядипломної освіти лікаря. Медична освіта, № 1. pp. 116-120. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Разумний, Р.В. and Фастовець, О.О. (2017) Щодо проблеми викладання стоматологічних дисциплін англомовним студентам-іноземцям. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро, Ч. 1. pp. 78-80.

Разумний, Р.В. and Фастовець, О.О. and Альберт, Є.Л. (2018) Проблеми підготовки англомовних студентів-стоматологів на профільних кафедрах та шляхи їх вирішення. Медична освіта, № 4. pp. 157-160. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Рублевська, Н.І. and Шевченко, О.А. and Канюка, Г.С. and Крамарьова, Ю.С. and Григоренко, Л.В. and Кулагін, О.О. and Зайцев, В.В. (2018) Оцінка студентами ефективності самостійної роботи при вивченні гігієнічних дисциплін. Медична освіта, № 4. pp. 166-168. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

С

Самойленко, А.В. and Фастовець, О.О. and Романюта, І.А. (2014) Методичні аспекти організації лекцій у контексті кредитно-модульної системи навчання. Український стоматологічний альманах, № 1. pp. 113-115. ISSN 2409-0255 (Print), 2410-1427 (Online)

Саржинская, Е.А. (2018) Внеаудиторная работа иностранных студентов посредством информационно-коммуникативных технологий. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 88-90.

Семенов, К.А. (2017) Концепция современного обучения врачей-интернов стоматологов. Інновації в стоматології, № 1. pp. 27-29.

Середа, А.О. (2018) Текст як один із факторів навчання іноземних слухачів підготовчого відділення на початковому етапі навчання. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 91-92.

Слободнюк, Р.Є. and Клебанський, Є.О. (2018) Використання історичного матеріалу при вивченні органічної хімії. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м.Дніпро, Ч. 2. pp. 83-84.

Слюсар, Н.О. (2018) Проблеми вивчення української мови з іноземними слухачами на підготовчому відділенні в російськомовних регіонах. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 92-93.

Слюсарь, Н.А. (2018) Проблемы профессионального самоопределения личности. Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 квітня 2018 р. pp. 150-156.

Слєсарчук, В.Ю. and Хомяк, Н.В. and Залигіна, Є.В. (2018) Спрямованість навчальної мотивації студентів-провізорів при вивченні дисципліни «Токсикологічна хімія». Південноукраїнський медичний науковий журнал, 19 (19). pp. 57-59. ISSN 2306-7772

Солодюк, Н.В. (2016) Поняття «інтерактивний метод навчання» як лінгводидактична категорія. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 1 (298 Ч1). pp. 107-114. ISSN 2227-2844

Солодюк, Н.В. (2018) Інтерактивні методи навчання в процесі викладання української мови як іноземної. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 102-103.

Солодюк, Наталія (2018) Проектна діяльність як одна з форм інноваційних технологій навчання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. pp. 50-52.

Спіріна, І.Д. and Рокутов, С.В. and Феденко, Є.С. and Шорніков, А.В. and Тимофєєв, Р.М (2018) Оптимізація процесу викладання дисципліни “Психіатрія. Наркологія” в сучасних умовах. Медична освіта, № 4. pp. 178-181. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Спіріна, І.Д. and Рокутов, С.В. and Феденко, Є.С. and Шорніков, А.В. and Тимофєєв, Р.М. (2018) Оптимізація процесу викладання дисципліни “Психіатрія. Наркологія” в сучасних умовах. Медична освіта, № 4. pp. 178-181. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Спіріна, І.Д. and Фаузі, Є.С. (2018) Досвід застосування нових методик навчання при викладанні дисципліни «Психіатрія. Наркологія» відповідно до сучасних умов. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., Ч. 1. pp. 30-31.

Спіріна, І.Д. and Шорніков, А.В. and Тимофєєв, Р.М and Феденко, Є.С. (2018) Досвід використання кросвордів при викладанні дисципліни “Психіатрія.Наркологія”. Медична освіта, № 1. pp. 115-118. ISSN 1681-2751

Спіріна, І.Д. and Шорніков, А.В. and Тимофєєв, Р.М. and Феденко, Є.С. (2018) Формування компетентностей у студентів-медиків з дисципліни “Психіатрія. Наркологія” за допомогою рольових ігор. Медична освіта, № 3. pp. 120-123. ISSN 1681-2751

Стадніченко, C.M. (2015) Міжпредметні зв’язки як дидактична основа розвитку природничо-наукової освіти майбутніх учителів фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю, Вип.21. pp. 89-92. ISSN 2307-4507

Степанський, Д.О. and Башкірова, Н.С. and Дараган, Г.М. and Сладкова, Л.М. (2016) Тема профілактика ВІЛ-інфекції. Можливості використання нових методів викладання. Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 172-173.

Стодоляк, Т.О. and Кузьменко, А.О. (2018) Slideshow presentations as a method of studying medical lections. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції. pp. 175-178.

Сушко, В.І. and Дігтяр, В.А. and Барсук, О.М. and Харитонюк, Л.М. and Камінська,, М.О. and Лук’яненко, Д.М. (2016) Шляхи відновлення прогалини загальнохірургічної підготовки у виконанні практичних навичок лікарями-інтернами дитячими хірургами. МАТЕРІАЛИ XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12-13 травня 2016 року м. Тернопіль, Т. 2. p. 314.

Сітало, С.Г. and Ельчанінова, Т.І. (2015) Застосування інтерактивних методів навчання при викладанні клінічної лабораторної діагностики. Лабораторна діагностика, № 3 (73). pp. 15-17.

Т

Тищенко, І.В. and Гуржій, О.В. and Перцева, Н.О. and Чуб, Д.І. (2018) Implementation of innovative teaching methods in medical education. Scientific discussion, Vol. 1 (No 15). pp. 5-7. ISSN 3041-4245

Токун, І.І. (2018) Спеціалізація навчальних матеріалів як засіб підвищення мотивації студентів медиків до вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 104-106.

Третьякова, О.Є. (2018) Оригінальна література, як основний чинник у роботі над розвитком усного мовлення. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 106-109.

Трифонова, І.О. (2018) Адаптація іноземних громадян до мовного середовища. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 109-110.

Трофімов, М.В. and Баранник, С.І. and Лященко, П.В. (2017) Використання сучасних навчальних технологій у викладанні курсу загальної хірургії. Медична наука та практика: актуальні питання віаємодії : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-2 вересня 2017 р.). pp. 6-9.

Тягло, Л.В. (2018) Вивчення мовленнєвого етикету іноземними студентами. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 110-111.

Ф

Филат, Т.В. and Кузнецова, Н.В. and Москаленко, Н.О. and Перинец, Е.Ю. and Солодюк, Н.В. and Баринова, О.В. (2018) Методические разработки для самостоятельной работы студентов 1 курса ІІ международного факультета по русскому языку. Специальность 222 «Медицина». [Teaching Resource] (Unpublished)

Філат, Т.В. and Апоненко, І.М. and Лощинова, І.С. and Рижченко, О.В. (2017) Методичні розробки для викладачів 1 курсу І міжнародного факультету до практичних занять з латинської мови та основ термінології сп. 222 «Медицина». - Дніпро, 2017. [Teaching Resource] (Unpublished)

Філат, Т.В. and Киричок, М.С. and Слюсар, Н.О. and Перинець, К.Ю. and Москаленко, Н.О. and Кузнецова, Н.В. and Лощінова, І.С. and Саржинська, К.О. (2018) Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" Кафедра мовної підготовки, Дніпро, Україна.

Філат, Т.В. and Ковтуненко, О.В. and Сербіненко, Л.М. and Сидора, М.Ю. and Запорожець, О.С. (2018) Вплив національного менталітету студента-іноземця на вибір стратегії навчання (особливості роботи зі студентами-індусами). Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.). pp. 292-294.

Філат, Т.В. and Сербіненко, Л.М. and Сидора, М.Ю. and Запорожець, О.С. (2019) Мовна підготовка іноземних громадян на початковому етапі. Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). pp. 228-230.

Філат, Т.В. and Сидора, М.Ю. and Сербіненко, Л.М. and Запорожець, О.С. (2018) Вибір методики навчання мови з огляду на національну приналежність студентів. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 111-119.

Х

Хмельникова, Л.І. and Більчук, В.С. and Збаранський, П.Ю. (2018) Технології навчання основ екології на підставі формування здоров’язбережувальних компетенцій. Матеріали другого міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. – Київ: Алатон, 2018, Вип. 2 (Ч. 2). pp. 131-132.

Хмельникова, Л.І. and Клебанський, Є.О. (2017) Застосування модульних технологій при вивченні фармацевтичної хімії. Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 жовтня 2017 року). pp. 94-97.

Хмельникова, Л.І. and Подплетня, О.А. (2017) Інтегративні проблеми у розвитку компетенцій студентів – провізорів при навчанні аналітичної хімії. European Humanities Studies: State and Society, 4 (3). pp. 126-139. ISSN 2450-6486

Хмельникова, Л.І. and Подплетня, О.А. (2018) Використання комп’ютерних технологій на практичних заняттях із фізколоїдної хімії. Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.). pp. 300-301.

Хмельникова, Л.И. and Бильчук, В.С. (2017) Проблемы и перспективы обучения иностранных студентов-провизоров. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро, Ч. 1. pp. 92-94.

Хоботова, Н.В. and Єхалов, В.В. (2018) Педагогічні принципи навчання лікарів-інтернів різних спеціальностей. International Academy Journal Web of Scholar, № 11 (29). pp. 34-37. ISSN 2518-167X (Print), 2518-1688 (Online)

Хоботова, Н.В. and Хоботова, В.К. (2018) Роль сучасних методів навчання іноземних студентів. Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 09-10 лютого 2018 р., м. Дніпро. pp. 32-33.

Ч

Черкасова, О.Г. (2017) Аналіз клінічних ситуацій як інтерактивна технологія навчання лікарів-інтернів на кафедрі внутрішньої медицини 1. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 123-124.

Черненко, Г.П. and Лебеденко, В.Ю. and Пелешенко, Г.Б. (2016) Пошуки методів і форм дистанційного навчання в рамках самостійної роботи студентів. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук. конф. (присвяч. 10-річчю ф-ту суспільних наук і міжнар. відносин та 10-річчю кафедри міжнар. відносин ДНУ ім. Олеся Гончара), Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р, Ч. 1. pp. 123-125.

Черненко, Г.П. and Лебеденко, В.Ю. and Пелешенко, Г.Б. (2017) Сучасні підходи у викладанні біохімії іноземним студентам вищих медичних закладів. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.), Т. 2. p. 149.

Черненко, Г.П. and Черноусова, Н.М. and Маслак, Г.С. (2017) Роль студентського наукового товариства (СНТ) в організації науково-дослідницької роботи студентів. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 60-річчю ТДМУ. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р., Вип. 2. pp. 148-149.

Чухриенко, Н.Д. and Василевская, И.В. (2016) Особенности коммуникативного подхода в подготовке врача общей практики - семейного врача. Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації", Ч. 1. pp. 128-130.

Ш

Шаульская, А.С. (2018) Reading as a means of teaching russian for foreign students. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 121-122.

Шевченко, Людмила and Цокур, Наталія (2008) Про форми екологічного виховання на уроках хімії. Біологія і хімія в школі (№ 2). pp. 49-50.

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2015) Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (Вип. 4). pp. 305-308. ISSN 2077-1096

Шмат, С.М. and Чиркин, В.И. and Марикуца, В.И. (2017) Роль фантомного обучения в системе подготовки врача-стоматолога. Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference, «Efektivní nástroje moderních vĕd - 2017», 22 - 30 kvĕtna 2017 г. on Zemĕdĕlství. Medicína. Ekologie. Biologické vĕdy, Vol.11. pp. 6-7.

Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Шевельова, О.В. and Суременко, М.С. and Волікова, О.О. and Дядик, В.П. and Чикаренко, З.О. and Чергінець, А.В. (2017) Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою «ВІЛ-інфекція» на основі інтерактивних методів навчання. Медична освіта, № 2. pp. 83-88. ISSN 1681-2751

Шостакович-Корецька, Л.Р. and Маврутенков, В.В. and Чергінець, А.В. and Будаєва, І.В. and Литвин, К.Ю. and Суременко, М.С. and Гайдук, Т.А. and Якуніна, О.М. and Дядик, В.П. (2018) Інноваційні методи навчання у підготовці учасників професійно-орієнтованих олімпіад. Медична освіта, № 4. pp. 108-112. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Щ

Щуровская, О.Н. (2018) Мотивации при изучении украинского языка как иностранного. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2018. pp. 123-125.

Ю

Юр’єва, Л.М. and Носов, С.Г. (2015) Особистість викладача медичного вищого навчального закладу і її роль у формуванні майбутнього сімейного лікаря. Семейная медицина, № 5 (61). pp. 43-45. ISSN 2307-5112

Я

Яримбаш, К.С. and Дорофеєва, О.Є. (2016) Структура силової підготовленості плавців на етапі базової підготовки та поглибленої спеціалізації. Спортивний вісник Придніпров'я, № 1. pp. 147-151. ISSN 2071-1476

This list was generated on Tue Sep 17 02:23:00 2019 EEST.