Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | L | P | S | Є | І | А | Б | Г | Д | Е | К | Л | П | С | Т | Ф | Ю | Я
Number of items: 63.

K

Kuzmenko, A.O. and Krotova, L.O. (2018) The effect of myopia on the quality of life of medical students. «Mind technologies: investments in innovation» Direction 3: «Medical sciences», International scientific and practical congress. December 2017 — January 2018 Prague, Chech Republic //The Unity of Science: International scientific periodical journal. pp. 79-82. ISSN 9091-1792 (print), 9091-175Х (online)

L

Levchenko, K.V. (2018) Features of the 1st year students’ adaptation to the study process at the medical universities in Ukraine. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) “Science, research, development. Pedagogy.#2 (Наука, исследования, развитие. Педагогика. #2)”, 27-28 February 2018, London. pp. 131-134.

P

Pertseva, N. and Gurzhiy, O. and Chub, D. (2018) New Paradigm in Medical Education. Norwegian Journal of development of the International Science, VOL.2 (№ 15). pp. 38-40. ISSN 3453-9875

Pertseva, N.O. and Khrustaliova, L.O. (2018) Influence of diabetes mellitus type 2 on manifestation of anxiety in patients with myocardial revascularization. The Pharma Innovation Journal, 7 (3). pp. 148-152.

S

Sahirova, L. (2018) Medical forum and blog as genres of internet communication. Österreichisches Multiscience Journal, Vol. 1 (No 6). pp. 36-40. ISSN 1748-1771

Semenov, V. and Kuryata, O. and Lysunets, T. (2018) Clinical pattern of systemic sclerosis in Central Ukraine. Association between clinical manifestations of systemic sclerosis and hypertension. Reumatologia, 1 (56). pp. 24-30.

Semyonova, L.S. and Klimenko, I.N. (2018) Anton Chekhov and his literary works as sources of studying humanism in medicine. Медичні перспективи, Т. 23 (№ 1). pp. 139-144. ISSN 2307-0404

Solodiuk, Nataliia and Shchurovskaya, Olga (2018) The concept of „interactive learning method” as a linguodidactic category. Zbiór artykułów naukowych z Konf. Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii (31.03.2018). pp. 140-144.

Є

Єхалов, В.В. and Гайдук, О.І. and Кузьміна, А.П. and Гайдук, Т.А. (2018) Клінічне та «кліпове» мислення на різних етапах навчання за фахом «Загальна практика-сімейна медицина». Медичні перспективи, Т. 23 (№1 ч.2). pp. 76-79. ISSN 2307-0404

Єхалов, В.В. and Мізякіна, К.В. (2018) Деякі мотиваційні моменти в формуванні майбутнього фахівця-невролога. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 18 (Вип. 1). pp. 249-252. ISSN 2077-1096

І

Ільвицька, О.М. (2018) Специфіка засвоєння російської мови студентами з різних країн. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.) – Дніпро. pp. 6-7.

А

Абатуров, О.Є. and Досенко, В.Є. and Нікуліна, А.О. (2018) Експресія мРНК галектину-9 при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази. Здоровье ребенка, Т. 13 (№ 1). pp. 22-28. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Апоненко, І.М. and Деньга, М.П. (2018) Назви лікарських рослин і міфологія в казках О.М.Ремізова. Латинська мова – сполучна ланка між античністю та сучасністю.

Апоненко, И.Н. (2018) Мотив мёртвого жениха в сказках А. С. Пушкина и А. М. Ремизова (на материале поэтонимов). Проблемы общего и славянского языкознания, Т. 26 (Вып.24).

Апоненко, И.Н. (2018) Функции поэтонимов и способы их введения в контекст «Русских народных сказок» А. Н. Афанасьева. World Science, № 4 (32). pp. 22-26. ISSN 2413-1032 (print), 2414-6404 (online)

Б

Баранник, С.І. and Єхалов, В.В. and Романюта, І.А. and Лященко, П.В. (2018) Інтеграція кліпового мислення в сучасну вищу медичну освіту. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 19. pp. 8-12. ISSN 2306-7772

Баранник, С.І. and Охотнік, Є.О. (2018) Ігнац Філіп Земмельвейс - «Рятівник матерів» (до 200-річчя з дня народження). Медичний форум, № 13 (13). pp. 5-8.

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. (2018) Роки становлення (1918-1941) (До 100-річчя кафедри загальної хірургії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України). Медичний форум, № 13 (13). pp. 9-11.

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Ярошенко, Е.А. (2018) Определение функционального состояния желудка с помощью внутрижелудочной pH-метрии у пациентов с морбидным ожирением. Международный научно-исследовательский журнал = International Research Journal, № 3 (69). pp. 101-104. ISSN 2303-9868 print, 2227-6017 online

Борисова, І.С. (2018) Визначення ознак інвалідності в клініці сімейного лікаря: увага на функціональний стан серцево-судинної системи. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 3 (№ 3). pp. 188-192. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Г

Гладышев, В.В. and Давтян, Л.Л. and Дроздов, А.Л. and Бирюк, И.А. and Кечин, И.Л. (2018) Биофармация. Днепр : ЧМП «Экономика». 2018, Днепр.

Горегляд, О.М. and Науменко, Л.Ю. (2018) Комплексний аналіз перебігу загоєння складних поліструктурних ран кінцівок під дією локального застосування негативного тиску. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 3 (№ 3). pp. 78-82. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Грек, Л.П. (2018) Патофізіологічна роль інтерлейкінів в генезі синдрома хронічного тазового болю при різних гінекологічних захворюваннях. Sciences of Europe (№ 23). pp. 9-16. ISSN 3162-2364

Д

Дзяк, Л.А. and Цуркаленко, Е.С. (2018) Тактика ведения обострений рассеянного склероза. Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського, Т. 6 (№ 1). pp. 88-97. ISSN 2524-0412 (print), 2524-0420 (online)

Дроздов, А.Л. and Родинский, А.Г. and Свиргун, И.С. (2018) Психическое отражение в теории функциональных систем. Днепр: ПБП «Экономика», 2018, Днепр.

Дубоссарская, З.М. (2018) Анализ применения современных методов послеродовой контрацепции. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, прил.. pp. 32-34.

Дубоссарская, З.М. and Грек, Л.П. (2018) Патогенетическое обоснование лечебной тактики у пациенток с сочетанными доброкачественными заболеваниями матки и синдромом хронической тазовой боли. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, прилож. pp. 34-36. ISSN print 2226-3276; online 2414-3634

Дубоссарская, З.М. and Дубоссарская, Ю.А. (2018) Гипергомоцистеинемия у пациентов с индуцированной беременностью и гестозом. Материалы конгресса "ХII Международный конгресс по репродуктивной медицине". pp. 303-305.

Дубоссарская, Ю.А. and Боровская-Стрюк, Т.С. (2018) Клинико-функциональные параллели при гипоталамическом синдроме пубертатного периода. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, прилож. pp. 36-38. ISSN print 2226-3276; online 2414-3634

Дубоссарська, Ю.О. (2018) Антифосфоліпідний синдром: сучасний погляд на добре відому проблему. Медичні аспекти здоров'я жінки, № 1 (114). pp. 27-29. ISSN 2311-5335 (print) 2411-8893 (online)

Дубоссарська, Ю.О. (2018) Синдром гіперпролактинемії у жінок: сучасна діагностика та раціональна терапія. Здоров'я України. Тематичний номер «Гінекологія, Акушерство, Репродуктологія» (№ 1). p. 2.

Дука, Р.В. (2018) Принципи ведення хворих на морбідне ожиріння після різних методів хірургічного лікування у післяопераційному періоді та характеристика його перебігу. Sciences of Europe, Vol. 1 (№ 24). pp. 22-27. ISSN 3162-2364

Дука, Ю.М. and Хало, М.В. (2018) Роль выявления материнской тромбофилии перед использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Материалы конгресса "XII Международный конгресс по репродуктивной медицине". pp. 476-478.

Дука, Ю.М. and Хало, М.В. (2018) Характеристика функции щитовидной железы у беременных женщин с угрозой невынашивания беременности в зависимости от их массы тела. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, прилож. pp. 41-42. ISSN print 2226-3276; online 2414-3634

Е

Евстигнеев, И.В. (2018) Заболевания центральной нервной системы у ВИЧ-инфицированных пациентов. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 3 (№ 3). pp. 200-208. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. and Дядюра, Л.Н. (2018) Клинико-диагностическое значение исследования клеточного состава синовиальной жидкости у женщин в перименопаузе. Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Naukowa myśl informacyjnej powieki» , 07 -15 marca 2018 roku po sekcjach: Biologiczne nauki. Weterynaria. Ekologia. Medycyna., Vol. 5. pp. 37-42.

К

Костриця, К.Ю. and Науменко, Л.Ю. and Арбузов, М.А. and Маметьєв, А.О. (2018) Моделювання тугорухомості міжфалангових суглобів пальців кисті на фізичній моделі. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 3 (№ 3). pp. 163-169. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Кузнецова, Н.В. (2018) Применение логико-смысловых моделей в обучении иностранных студентов. Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Харків, 17 квітня 2018 р, Вип.12. pp. 85-90.

Кузьменко, А.О. (2018) Рольова гра як найскладніший та найефективніший метод вивчання іноземних мов та формування іншомовної компетенції. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.) – Дніпро. pp. 7-13.

Кузьменко, А.О. (2018) Фактор біовітальності в предикативній організації англомовних дійових пісень. Психолінгвістика. Серія: Філологія, № 27 (2). pp. 132-147. ISSN 2415-3397

Кузьменко, А.О. (2018) Рольова гра як найскладніший та найефективніший метод вивчення іноземних мов та формування іншомовної компетентності. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів. pp. 7-13.

Кузьменко, А.О. and Кандиба, Є.О. (2018) Formal style in fulfillment of medical documentation. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції. pp. 78-81.

Кузьменко, А.О. and Смочко, Д.П. (2018) Dialodue as a method of improving speech of a medical student. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції. pp. 172-175.

Кузьмина, А.П. (2018) Актуальные вопросы своевременной диагностики и тактики ведения пациентов с признаками гигантоклеточного артериита. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини, № 1 (8). ISSN 2411-1457 (Unpublished)

Кузьміна, Г.П. and Потабашній, В.А. and Фесенко, В.І. and Князєва, О.В. and Азаренко, В.Є. and Василенко, А.М. and Хацько, В.Е. (2018) Роль позааудиторної роботи лікарів-інтернів у підвищенні якісної успішності з питань клінічної імунології та алергології під час первинної спеціалізації за фахом «Внутрішні хвороби». Медичні перспективи, Т. 23 (№1 ч.1). pp. 87-88. ISSN 2307-0404

Л

Лазаренко, О.М. and Кузьміна, Г.П. (2018) Роль оцінки якості життя та здоров’я з індексом життєдіяльності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою в практиці сімейного лікаря. Медичні перспективи, Т. 23 (№1 ч.2). pp. 44-47. ISSN 2307-0404

Лощинова, І.С. (2018) Дієслівні новації у мовотворчості письменників Дніпропетровщини. Science Review, 2 (9) (Vol. 6). pp. 72-76. ISSN 2544-9346 (print), 2544-9443 (online)

П

Перинец, Е.Ю. (2018) Использование песенного материала на занятиях по русскому языку как иностранному. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.) – Дніпро. pp. 17-19.

Перинець, К.Ю. (2018) До проблеми збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту (на прикладі завдань з латинської мови). Monografia pokonferencyjna : Science, research, development pedagogy. #3. – Rotterdam, 30.03.2018-31.03.2018. pp. 14-16.

С

Солодюк, Н.В. (2018) Особливості формування дослідницької компетентності студентів ВНЗ. Шлях до науки: лінгвокультурологічна підготовка іноземних студентів : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2018 р.) – Дніпро. pp. 20-26.

Солодюк, Н.В. (2018) Дидактичний потенціал навчальних текстів на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) для студентів вищих закладів освіти медичного профілю. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 3 (137). pp. 265-270. ISSN 2227-2844

Солодюк, Наталія (2018) Проектна діяльність як одна з форм інноваційних технологій навчання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. pp. 50-52.

Стодоляк, Т.О. and Кузьменко, А.О. (2018) Slideshow presentations as a method of studying medical lections. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції. pp. 175-178.

Т

Тищенко, І.В. and Бондарева, О.О. (2018) Сьогоденність, проблеми та перспективи роботи студентського наукового гуртка. Monografia pokonferencyjna : Science, research, development. Pedagogy. #3. Rotterdam 30.03.2018-31.03.2018. pp. 108-111.

Тищенко, І.В. and Бондарева, О.О. and Перцева, Н.О. and Гуржій, О.В. (2018) Майбутній лікар: питання вибору професії та мотивації до навчання студентів з різних країн. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) “Science, research, development. Pedagogy.#2 (Наука, исследования, развитие. Педагогика. #2)”, 27-28 February 2018, London. pp. 53-59.

Тищенко, І.В. and Бондарева, О.О. and Татьяненко, М.М. and Здорик, О.В. and Івашков, К.С. (2018) Бактеріологічне дослідження сечі у вагітних на різних термінах вагітності: власний досвід. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 3 (№ 3). pp. 106-112. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Тищенко, І.В. and Гуржій, О.В. and Перцева, Н.О. and Чуб, Д.І. (2018) Implementation of innovative teaching methods in medical education. Scientific discussion, Vol. 1 (No 15). pp. 5-7. ISSN 3041-4245

Ф

Филат, Т.В. and Кузнецова, Н.В. and Москаленко, Н.О. and Перинец, Е.Ю. and Солодюк, Н.В. and Баринова, О.В. (2018) Методические разработки для самостоятельной работы студентов 1 курса ІІ международного факультета по русскому языку. Специальность 222 «Медицина». [Teaching Resource] (Unpublished)

Филат, Т.В. and Кузнецова, Н.В. and Москаленко, Н.О. and Перинец, Е.Ю. and Солодюк, Н.В. and Баринова, О.В. (2018) Методические разработки к практическим занятиям для 1 курса ІІ международного факультета по русскому языку. Специальность 222 «Медицина». [Teaching Resource] (Unpublished)

Фрейвальд, Семен and Апоненко, И.Н. (2018) Ахиллово сухожилие в науке и мифологии. Латинська мова – сполучна ланка між античністю та сучасністю.

Ю

Юрьева, Л.Н. and Мамчур, А.И. (2018) Надёжные традиции и новые возможности: фармакотерапевтические особенности применения Золафрена. Сообщение 1: Клиническая фармакология и феноменология. Український вісник психоневрології, Т. 26 (Вип. 1). pp. 124-126. ISSN 2079-0325

Юрьева, Л.Н. and Мамчур, А.И. and Завалко, Ю.Н. and Анисимов, С.В. and Варшавский, Я.С. and Гуща, С.И. and Коссе, И.Д. and Лазаренко, А.Н. and Латышева, Е.О. and Малышко, В.А. and Михалёва, В.А. and Подлеснюк, О.А. and Рачинская, Т.В. and Хохолева, И.Ю. and Шевченко, И.Ю. and Юрьев, Е.Б. (2018) Фармакотерапевтические особенности применения Вортиоксетина (Бринтелликса) у больных депрессией (натуралистическое исследование). Сообщение 1. Редукция клинической симптоматики. Архів психіатрії, Т. 24 (№ 1). pp. 21-25. ISSN 2410-7484

Я

Ярошевская, Т.В. and Скрябина, Е.В. and Сапа, Н.Б. (2018) Значение исследования фекального кальпротектина в диагностике хронических воспалительных заболеваний кишечника у детей. Здоровье ребенка, Т. 13 (№ 2). pp. 171-175. ISSN 2224-0551 (print), 2307-1168 (online)

This list was generated on Thu Jun 21 02:14:52 2018 EEST.